POSTUPAK BODOVANJA

Pravilnik

Obrazac prijave za organizatore

Individualni obrazac prijave

Obrazac evaluacije

Bilješka o susretu supervizijske grupe

 

Stručne skupove koji su prijavljeni od strane organizatora nije potrebno individualno prijavljivati.

 

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ČLANOVA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA

 

 

STRUČNI NADZOR

DOBRODOŠLI


REDOVNA SKUPŠTINA


Poštovani članovi Hrvatske komore socijalnih radnika,

Pozivamo Vas na 5. redovnu skupštinu Hrvatske komore socijalnih radnika koja će se održati 30. studenog 2016. godine u Zagrebu.

Dolazak je potrebno potvrditi najkasnije do 20. studenog 2016. godine kako bi se pravovremeno mogao osigurati adekvatan prostor održavanja Skupštine.

Skupština će se održati u Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“, Baštijanova 1 d, Zagreb.

Registracija sudionika započeti će u 16:30 sati.

Predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. usvajanje Dnevnog reda
 2. izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. izvješće Upravnog odbora o radu Komore
 4. izvješće Nadzornog odbora
 5. izvješće Etičkog povjerenstva
 6. izvješće Disciplinskog suda I. stupnja
 7. izvješće Disciplinskog suda II. stupnja
 8. izvješće Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje
 9. izvješće Povjerenstva za stručni nadzor
 10. izvješće stručnih sekcija
 11. financijsko izvješće za 2015. godinu – usvajanje
 12. financijsko izvješće za 2016. godinu
 13. plan i program rada za 2017. godinu – usvajanje
 14. financijski proračun za 2017. godinu - usvajanje
 15. Pravilnik o financijsko-računovodstvenom poslovanju – pripadajući akti i odluke – usvajanje
  - upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu – usvajanje
 16. Pravilnik o uredu Hrvatske komore socijalnih radnika – usvajanje
 17. Razno

Predsjednik HKSR
mr. sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik


KONFERENCIJA


Centar za rehabilitaciju SILVER i Akademija za razvojnu rehabilitaciju bit će domaćini 1. stručne konferencije o pozitivnom utjecaju pasa pomagača na život i zdravlje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom pod nazivom "Psi pomagači u rehabilitaciji djece i odraslih“, koja će se održati u Zagrebu, od 16. do 18. studenog 2016.godine.

Na konferenciji će izlagati priznati stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva, koji proučavaju ponašanje pasa uključujući pse pomagače te njihov utjecaj na živote djece i odraslih sa invaliditetom. Sudionici konferencije imat će priliku upoznati najnovije znanstvene spoznaje i doživjeti demonstraciju rada sa psima pomagačima. Konferencija je namijenjena svim stručnjacima koji se u svom radu susreću sa djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, a koji žele proširiti svoje znanje.


Poziv


Program


SURADNJA S MINISTARSTVOM SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH


Poštovani članovi Hrvatske komore socijalnih radnika,

Obavještavamo Vas da su dana 31.03.2016. godine predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika mr.sc. Antun Ilijaš, tajnik Ines Furda te kolegica Zdenka Maltar sudjelovali na sastanku s ministricom Bernardicom Juretić i njenim suradnicima.

Svrha sastanka bila je uspostava suradnje između Ministarstva socijalne politike i mladih i Komore te dogovor oko brže i učinkovitije komunikacije između Ministarstva i socijalnih radnika u praksi.
Ministrica je upoznata s radom Komore i obvezama iz Zakona o djelatnosti socijalnog rada te je dogovoreno partnerstvo u organizaciji edukacija za socijalne radnike u svrhu ostvarivanja bodova.
Ispred Ministarstva imenovane su dvije kontakt osobe s kojima će predstavnici Komore održavati mjesečne sastanke o svim problemima s kojima se socijalni radnici susreću u svom radu te unapređenju aplikacije socskrb.hr.

Pozivamo sve članove Hrvatske komore socijalnih radnika da nam dostavljaju sve konstruktivne prijedloge koje bi željeli da budu uvaženi od strane Ministarstva, a u svrhu unapređenja struke socijalnog rada.
Također, pozivamo Vas da dostavljate i svoje primjedbe i prijedloge za unapređenje aplikacije socskrb.hr te sve obrasce i druge alate koje bi željeli da budu ugrađeni u navedenu aplikaciju.


Molimo da precizirate što bi željeli da se napravi ili mijenja (u sustavu, zakonskim okvirima, aplikaciji i sl.) te da date konkretne prijedloge izmjena koji bi bili prezentirani na sastancima u Ministarstvu.

Nakon svakog mjesečnog sastanka biti ćete povratno obaviješteni o njegovom ishodu i radnjama koje Ministarstvo planira poduzeti po Vašim prijedlozima.

Nadamo se da ćete se aktivno uključiti u rad Komore i doprinijeti unapređenju struke svojim konstruktivnim prijedlozima.RADNA SKUPINA ZA ANALIZU OBITELJSKOG ZAKONA


U Ministarstvu socijalne politike i mladih predstavljena je Radna skupina za analizu i ocjenu dosadašnjih učinaka i iskustava u primjeni Obiteljskog zakona koji je stupio na snagu 1. studenog 2015. godine. Predstavnik Hrvatske komore socijalnih radnika u Radnoj skupini je Tatjana Katkić Stanić.

http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/predstavljena_radna_skupina_za_analizu_
obiteljskog_zakona


Primjedbe Hrvatske komore socijalnih radnika


KAKO SMO OBILJEŽILI SVJETSKI DAN SOCIJALNOG RADA 2016.


http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=87835

http://prigorski.hr/krizevcanka-visnja-fortuna-dobitnica-nagrade-jakov-kudric-za-socijalni-rad/

http://zg-magazin.com.hr/visnja-fortuna-dobitnica-godisnje-nagrade-za-socijalni-rad/#more-37133

http://www.zapresic-info.hr/iznimno-priznanje-centru-za-mladez-zapresic-nagrada-hrvatske-udruge-socijalnih-radnika

http://www.metkovic.hr/vijest2.asp?vijest=8956

http://www.radiodelta.hr/portal/2016/03/15/u-centru-za-socijalnu-skrb-metkovic-obiljezen-dan-socijalnog-rada/

http://metkovic-news.com/news/povodom-svjetskog-dana-socijalnih-radnika-posjetili-smo-centar-za-socijalnu-skrb-metkovic/

http://www.radiosamobor.hr/2016/03/16/glas-struke-za-promicanje-ljudskog-dostojanstva-i-vrijednosti/Centar za socijalnu skrb Rijeka

- fotografija 1

- fotografija 2


Centar za socijalnu skrb Zagreb – Dan otvorenih vrata

Centar za socijalnu skrb Zagreb – tribina

http://www.seebiz.eu/prava-doza-humanitarna-akcija-doma-za-starije-sveti-josip-i-caritasa/ar-132491/
Otvoreno pismo Hrvatske Komore socijalnih radnika


Uslijed aktualnih događaja koji se proteklih nekoliko dana zbivaju u Centru za socijalnu skrb Zadar i istovremenog medijskog praćenja navedenih situacija, ovim pismom želimo ukazati na važnost izvještavanja medija u skladu sa profesionalnim i etičkim načelima prvenstveno radi zaštite dobrobiti i prava djece, uvažavanja interesa građana, te zaštite digniteta struke socijalnog rada.

Ne želimo ni na koji način umanjiti važnost medija ni pravo informiranja javnosti, kao i ukazivanje na propuste nadležnih institucija, no ovakav način izvještavanja kojem smo izloženi ozbiljno ugrožava ne samo socijalne radnike već i obitelji o kojima se izvještava, a osobito djecu.

U skladu s Ustavom Republike Hrvatsker i Obiteljskim zakonom prvenstveno je pravo roditelja da skrbe o djetetu, a dužnosti Centra za socijalnu skrb da im pruža pomoć u slučaju potrebe prema načelima razmjerne i najblaže intervencije u obiteljski život .

Postupanje Centra za socijalnu skrb temelji se prije svega na sveobuhvatnoj obiteljskoj procjeni tima stručnjaka kojeg čine socijalni radnik, psiholog i pravnik, a koji svaki iz aspekta svoje profesije procjenjuje roditeljske kompetencije i rizike, te po potrebi predlažu mjere obiteljsko-pravne zaštite.

Oduzimanje roditeljima prava na stanovanje s djetetom predlaže se tek kada su iscrpljene sve druge mogućnosti i nakon što su se sve druge mjere i intervencije pokazale kao neučinkovite i nesvrsishodne, odnosno kada stručni tim procjeni da je unatoč svim poduzetim mjerama ozbiljno ugrožena dječja dobrobit, sigurnost, život, zdravlje i psihofizički razvoj.

U ovakvim situacijama konačnu odluku uvijek donosi sud, a temelji se na vrlo transparentnim dokazima prikupljenim temeljem sveobuhvatne procjene, rada s obitelji, jačanja roditeljskih kompetencija, poduzimanja različitih mjera obiteljsko-pravne zaštite s ciljem uklanjanja rizika, te u suradnji s ostalim stručnjacima koji se bave zaštitom dječje dobrobiti, a svaka mjera se sukladno Obiteljskom zakonu preispituje promjenom okolnosti, odnosno stvaranjem uvjeta za povrat djeteta u primarnu obitelj od strane roditelja.

Obzirom da je Centar za socijalnu skrb sukladno Konvenciji o pravima djeteta, zakonu i Etičkom kodeksu socijalnih radnika dužan štititi privatnost, a time i prava i interese djece i svih korisnika, ograničeni smo, odnosno onemogućeni u davanju relevantnih informacija u konkretnim slučajevima koji se iznose u medijima.

Iznošenjem osobnih podataka o djeci i njihovim roditeljima te izlažući ih u javnosti mediji dodatno traumatiziraju i viktimiziraju djecu i ugrožavaju njihova prava.

Interesi djece se štite kada se, u skladu s profesionalnim načelima, primjenjujući Etički kodeks novinarstva istinito izvještava, odnosno upozorava na nepravilnosti u radu institucija, zagovara pozitivne promjene i zalaže se za dosljednu primjenu zakona i preuzimanja odgovornosti nadležnih u slučajevima gdje su napravljeni propusti.

Novinarska sloboda javnog izražavanja ne bi smjela ugrožavati ljudska prava, stvarati atmosferu straha, pozivati na nasilje i netoleranciju.

Na taj način umjesto pozitivnog korektiva koji upozorava na nepravilnosti i potiče različite institucije na poboljšanje kvalitete postupanja, narušava se ugled profesije socijalnog rada kojim se stvara nepovjerenje čime se u znatnoj mjeri otežava i onemogućava socijalne radnike u obavljanju svakodnevnog posla s najranjivijim socijalnim skupinama, a socijalni radnici u Republici Hrvatskoj i članovi njihovih obitelji izloženi su visokom riziku od nasilja, različitim prijetnjama, pa i prijetnjama smrću.

Obzirom da je ovo samo jedan od niza slučajeva u kojima mediji čine štetu i socijalnim radnicima i njihovim korisnicima, te umjesto zaštite i zagovaranja njihovih prava potiču netoleranciju i nepovjerenje i izlažu nas riziku od nasilja, apeliramo ovim putem na novinare da se u svom radu vode profesionalnim i etičkim načelima i pozivamo na zajedničku suradnju.

S poštovanjem,

Hrvatska komora socijalnih radnika

http://www.zadarski.hr/zupanija/clanak/id/18778/otvoreno-pismo-komore-socijalnih-radnika-mediji-nam-cine-stetu-poticu-netoleranciju-i-izlazu-riziku-od-nasilja

http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Komora-socijalnih-radnika-Oduzimanje-roditeljima-prava-na-stanovanje-s-djetetom-predlaze-se-tek-kada-su-iscrpljene-sve-druge-mogucnostiObavijest


Hrvatska komora socijalnih radnika uputila je dopis mandataru te predsjednicima HDZ-a i MOST-a s ponudom predlaganja liste stručnjaka, proaktivnog djelovanja i uključivanja u sve daljnje aktivnosti kako bi se provele potrebne reforme, eliminirale sve prepreke i provela uspješna reorganizacija sustava, s ciljem pružanja kvalitetne profesionalne usluge socijalnog rada najosjetljivijim socijalnim skupinama.Akcija “Svjetlo za Jakova”


Dana 14. prosinca 2000. godine Jakova Kudrića, socijalnog radnika Centra za socijalnu skrb Split, nožem je napao i usmrtio na radnom mjestu, višegodišnji korisnik usluga Centra, Vlado V.

Na petnaestu godišnjicu ovog tragičnog događaja te u znak uspomene na kolegu Jakova, socijalni radnici diljem Hrvatske 14. prosinca 2015. godine u 09,06 sati zapalili su svijeće/lučice na svojim radnim mjestima.
Ovu akciju, pod nazivom „Svjetlo za Jakova“, pokrenula je Hrvatska komora socijalnih radnika u namjeri da kroz spomen na pokojnog kolegu ukažu na uvjete rada i nezaštićenost socijalnih radnika na radnom mjestu te na nepovoljan položaj socijalnih radnika u društvu.

Djelatnici Centra za socijalnu skrb Split, tom prigodom, posjetili su grob pokojnika i otkrili spomen ploču.


Zahvaljujemo svim socijalnim radnicama i radnicima pojedincima diljem Republike Hrvatske koji su se odazvali na ovu akciju te svim ustanovama čiji su nam se djelatnici javili s povratnom informacijom o sudjelovanju.

Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika mr.sc. Antun Ilijaš je dana 14.12.2015. godine, izravnim javljanjem u emisiju Radio Trogira dao izjavu o pokrenutoj akciji u kojoj je sudjelovalo 90-ak ustanova iz cijele Hrvatske što uključuje oko 500 socijalnih radnika, te je izrazio sućut obitelji i ukazao na nepovoljni položaj socijalnih radnika.

U akciji su sudjelovale sljedeće ustanove:

POPIS USTANOVA


Medijske objave o akciji
Dalmacija News
Radio SamoborPOPUSTI ZA ČLANOVE

 

Novosti

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA