ODNOSI S JAVNOŠĆU

 

POSTUPAK BODOVANJA

Pravilnik

Obrazac prijave za organizatore

Individualni obrazac prijave

Obrazac evaluacije

Bilješka o susretu supervizijske grupe

 

Stručne skupove koji su prijavljeni od strane organizatora nije potrebno individualno prijavljivati.

 

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ČLANOVA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA

 

 

STRUČNI NADZOR

DOBRODOŠLI


Hrvatska komora socijalnih radnika pokreće službeno glasilo


Poštovane i drage kolegice i kolege,

Hrvatska komora socijalnih radnika u 2018. godini pokreće službeno glasilo Komore. 

Pozivamo sve članove koji su na zainteresirani za sudjelovanje u osmišljavanju i izradi službenog glasila Komore da nam svoje prijave sa opisom načina na koji bi željeli sudjelovati u pripremi službenih glasila pošalju na sljedeću adresu elektroničke pošte:  projektni.tim.EU@hksr.hr. zaključno do 1. ožujka 2018. godine. Također molimo da navedete o čemu biste željeli čitati i predložite potencijalni naziv glasila. Nadamo se da će nam pristići prijave iz svih dijelova Hrvatske kako bi mogli osigurati ravnomjernu zastupljenost članova sukladno regionalnoj podjeli. 

 

S poštovanjem,

predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika

mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik


4. hrvatska konferencija o superviziji


Poštovane kolegice i kolege,

Drago nam je što vas možemo obavijestiti da će se od 14. do 16. 3. 2018. godine u Opatiji održati 4. hrvatska konferencija o superviziji s glavnom temom „Supervizija za suvremenu praksu“.

Na konferenciji će se analizirati postignuća i izazovi supervizije, daljnji razvoj obrazovanja za superviziju u Hrvatskoj i pružiti najnovije spoznaje o vještinama, metodama rada, teorijskim modelima i etičkim dilemama u superviziji. Uz ove „klasične teme“ na konferenciji će se razgovarali i o neki  sasvim novim temama kao što je supervizija pomagača koji rade s migrantima, multikulturnost u superviziji, novi oblici supervizije u sustavu socijalne skrbi, mogućnosti supervizije pomagača/asistenata u nastavi, supervizija i suvremene tehnologije (npr. Skype supervizija).

S obzirom na značaj supervizije u osiguranju kvalitete rada s korisnicima, konferencija je namijenjena svima koji su uključeni u pomažući rad: stručnjacima pomažućih profesija, onima koji rade s obiteljima, djecom, mladima i starima, stručnjacima u sustavu socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja, zdravstva i civilnog društva, stručnjacima koji rade s ranjivim i posebno osjetljivim skupinama, savjetovateljima i terapeutima, polaznicima poslijediplomskih studija iz područja društvenih, humanističkih i edukacijskih znanosti, supervizorima i svima koji žele naučiti više o superviziji. 

Na plenarnim predavanjima će se razmotriti nove spoznaje iz supervizije u Europi i Hrvatskoj. U usmenim izlaganjima će sudionici podijeliti iskustva i dileme vezane uz superviziju. Veliki broj radionica će omogućiti učenje o odabranim temama iz supervizije, a okrugli stolovi će dati pregled najvažnijih pitanja razvoja supervizije. 

Konferenciju organiziraju, kao i do sada, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Društvo za psihološku pomoć (DPP) i Hrvatsko društvo za superviziju i organizacijski razvoj (HDSOR).

Sve informacije, upute za prijavljivanje prijedloga izlaganja dostupne su na web-stranici www.supervizija-konferencija.org

 


REAKCIJA NA ČLANAK – „GLAS ISTRE“


Zagreb, 16.12.2017.
Poštovani,
dostavljamo vam reakciju Hrvatske komore socijalnih radnika vezano uz članak u „Glasu Istre“ pod naslovom  „Raspisan natječaj za ravnatelja Centra“ od 9.12.2017.g.
https://www.glasistre.hr/4517781b-d545-43a6-9e19-a45fb2c97db8
U ovom članku se tragična smrt djeteta dovodi u direktnu vezu s navodnim propustima djelatnica Centra za socijalnu skrb Pula.

Dužni smo izraziti svoje nezadovoljstvo ovakvom načinu izvještavanja. U članku putem kojeg se javnost izvještava kako je raspisan natječaj za ravnatelja Centra za socijalnu skrb Pula, iznose se informacije koje nisu utemeljene na činjenicama, čime se dovodi javnost u zabludu. Nadzorom je utvrđeno kako se ova tragedija  dogodila  ubrzo nakon  dolaska majke i djeteta u Pulu, dakle u početnoj fazi postupka  reguliranja  njihovog statusa  pred različitim institucijama  (policija,  socijalna  služba, zdravstvo,  zavod za zapošljavanje). U  toj  fazi postupka centar nije imao informacije o rizicima koji ugrožavaju sigurnost djeteta niti je raspolagao dokumentacijom  ili podacima  koji zahtijevaju  žurni smještaj djeteta. 

U članku se nameće zaključak kako su navodni „propusti“ djelatnika centra za socijalnu skrb prouzrokovali smrt djeteta. Ovakav način zaključivanja nije utemeljen  na dokazima, tendenciozan je i predstavlja  kršenje  temeljnih ljudskih prava svake  osobe pa tako i  socijalnih radnika koji rade u  ovom centru.  Ovime se dovodi u opasnost sve stručnjake koji su zaposleni u centru za socijalnu skrb.
Sukladno izjavi ministrice kako je pronađeno više propusta u radu, iste se dovodi u direktnu vezu sa smrti djeteta. Direktna veza sa smrću djeteta podrazumijeva kaznenu odgovornost stručnjaka Centra, a kazneni postupak nije pokrenut. Dužni smo izvijestiti javnost kako je suprotno Konvenciji o ljudskim pravima navoditi kako je majka djeteta „psihički bolesna“. Stručnjaci centra u ovakvim  slučajevima po potrebi  uključuju  specijalizirane  stručnjake (liječnici primarne zdravstvene zaštite, psihijatri, pedijatri i sl.),  odnosno pribavljaju  potrebnu dokumentaciju  i mišljenja  na temelju kojih  planiraju  tretman . Inače kada se radi o osobama sa psihosocijalnim poteškoćama teško je predvidjeti njihove postupke stručnjacima i drugih profila, pa tako i stručnjacima centra za socijalnu skrb, koji djeluju na osnovu više integriranih mišljenja.

U slijedećoj rečenici:  „Stručnjaci koji su još u svibnju u medijima komentirali čedomorstvo što ga je počinila majka dječaka uz pomoć maloljetnice, štićenice pulskih socijalnih ustanova, odmah su tvrdili kako su nadležne službe mogle spriječiti tragediju da su radile svoj posao. (L. SLIJEPČEVIĆ)“, nedostaju podaci koji stručnjaci, te koji izvori kako bi podatak bio potpun.  Što se tiče provedenog nadzora Ministarstva rezultati su objavljeni u javnosti, ali se oni ignoriraju. Ovakvim člankom se ponovo poziva ponovno na linč javnosti zaposlenike CZSS Pula. Isti su neposredno nakon tog događaja bili izloženi brojnim prijetnjama, uvredama, te nisu mogli redovno niti obavljati svoj posao niti imati privatni život.

U radu s obitelji pod rizikom,  osim  sustava socijalne skrbi sudjeluju i  drugi dionici u lokanoj zajednici,  koji  trebaju  djelovati  u slučaju sumnje ili saznanja o  rizicima koji mogu ugroziti sigurnost i dobrobit djeteta . U ovom području zaštite, presudan je značaj  i  uloga drugih, zdravih  članova uže i šire obitelji u kojoj dijete živi. Stručnjaci  zaposleni u centrima za socijalnu skrb  imaju jasno određenu nadležnost , ulogu i odgovornost u  zaštiti posebno osjetljivih socijalnih skupina. Rad centara je javan  i podliježe  kontroli. U tom smislu spremni  smo prihvatiti  konstruktivnu kritiku i primjedbe  medija, ali  najmanje  što očekujemo je  točno i nepristrano  informiranje  javnosti  utemeljeno  na  činjenicama što u ovom napisu nije bio slučaj.

Posao u centrima za socijalnu skrb je odgovoran , ali postoje i granice odgovornosti - jedine osobe koje su neposredno odgovorne su počinitelji/ice, a ne zaposlenici ustanove.

Želimo li zaista  prevenirati nasilje u obitelji i nasilje nad djecom,  najbolji put da to  postignemo  jest  suradnja i povezivanje  svih „važnih“  u životu djeteta. Dužni smo razvijati i jačati  socijalnu mrežu  pri čemu je značajna uloga svih; od roditelja do srodnika i susjeda do institucija i medija.  Samo  tako  razvijenom  mrežom i povezanim intervencijama i  uslugama,  možemo unaprijediti  zaštitu  najosjetljivijih osoba u našem društvu.

Sa poštovanjem,

Povjerenstvo za odnose s javnošću HKSR

S poštovanjem, 

Predsjednik HKSR 

mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik 


POZIV NA EDUKACIJU


Centar za obrazovanje odraslih Validus Vas poziva na stručno usavršavanje iz osobno usmjerenog planiranja pod nazivom „Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti za osobe s invaliditetom“, čiji prvi modul će se održati u vremenskom periodu od 26. veljače do 1. ožujka 2018. godine u Centru za obrazovanje odraslih Validus, Bleiweissova 15, Zagreb s početkom u 10:00 sati.

 

Stručno usavršavanje je namijenjeno edukacijskim rehabilitatorima, psiholozima, socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima, radnim terapeutima - stručnjacima kojima su u radu potrebne vještine facilitiranja procesa osobno usmjerenog planiranja te svim drugim stručnjacima u području socijalne skrbi.

 

Stručno usavršavanje provodit će eminentni stručnjaci iz SAD-a i Slovenije.

 

U nastavku se nalazi poziv i prijavnica koju je potrebno popuniti i poslati na mailvalidus@coovalidus.hr do 1. veljače 2018.

 

Zbog ograničenog broja polaznika, prijave su moguće do 1. veljače 2018 ili do popunjavanja predviđenih mjesta.

 

Cijena sudjelovanja je 7.000,00 kuna/polazniku. 

 

Sve dodatne informacije na validus@coovalidus.hr ili na telefon 01/375 8931.


POZIV

PRIJAVNICA

 


AKCIJA “SVJETLO ZA JAKOVA”


14. prosinca 2017., u 09:06 sati su socijalni radnici diljem RH upalili svijeće na svojim radnim mjestima, u znak spomena na kolegu Jakova Kudrića, socijalnog radnika Centra za socijalnu skrb Split, kojeg je 14. prosinca 2000. godine nožem napao i usmrtio na radnom mjestu, višegodišnji korisnik usluga Centra.

Ovu akciju, pod nazivom „Svjetlo za Jakova“, pokrenula je 2015. godine Hrvatska komora socijalnih radnika u namjeri da kroz spomen na pokojnog kolegu ukaže na uvjete rada i nezaštićenost socijalnih radnika na radnom mjestu te na nepovoljan položaj socijalnih radnika u društvu.

Socijalni radnici rade na dobrobit korisnika, u otežavajućim prostornim, vremenskim i financijskim uvjetima. Osjećaj sigurnosti i zaštićenosti na samom radnom mjestu ne bi trebao biti upitan.

Povratnu informaciju o akciji „Svjetlo za Jakova“ poslali su zaposlenici iz 60 ustanova, koji su tako ujedinjeno naglasili važnost nužnosti unaprjeđenja u području zaštite socijalnih radnika na njihovim radnim mjestima.


Povjerenstvo za odnose s javnošću HKSR

 

S poštovanjem, 

Predsjednik HKSR 

mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik 


 POPIS USTANOVA KOJE SU SUDJELOVALE U AKCIJI

 


GOSTOVANJE U RADIJSKOJ EMISIJI


Dana 06.11.2017. u radio emisiji "Eter familias" Radio Sljemena - HRT sudjelovali su magistar socijalnog rada Antun Ilijaš, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika i Nela Pamuković, dipl. socijalna radnica, članica Povjerenstva za odnose s javnošću HKSR-a, oboje zaposlenici Centra za socijalnu skrb Zagreb, koji su približili struku socijalnog rada javnosti.

Emisiju možete poslušati ovdje:

http://radio.hrt.hr/aod/eter-familias/231552/

SUDJELOVANJE U JAVNIM SAVJETOVANJIMA


Izvješće o sudjelovanju Hrvatske komore socijalnih radnika u Savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, objavljeno je na linku: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=6031

Izvješće o sudjelovanju Hrvatske komore socijalnih radnika u Savjetovanju o Nacrtu Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017. – 2020., objavljeno je na linku: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=5329Na sjednici održanoj dana 02. listopada 2017. godine Upravni odbor Hrvatske komore socijalnih radnika donosi:

PRIOPĆENJE ZA JAVNOSTObzirom na okolnosti objave i povlačenja Prijedloga Obiteljskog zakona obavještavamo javnost o slijedećem: Hrvatska komora socijalnih radnika (u daljnjem tekstu: Komora) ima javne ovlasti propisane u čl. 8 st.12 Statuta, koji definira obavezu suradnje s nadležnim ministarstvom na svim područjima od interesa za djelatnost socijalnog rada, te davanja stručnih mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na struku socijalnog rada.

Temeljni zakoni na osnovu kojih socijalni radnici donose odluke u svom radu s korisnicima su Zakon o socijalnoj skrbi i Obiteljski zakon. Stoga su izrade ova dva nova zakona ili njihove izmjene od vitalnog i ključnog značaja za naše korisnike i struku socijalnog rada.

Unatoč tome, Komora nije sudjelovala u radnim skupinama za izradu povučenog Prijedloga Obiteljskog zakona, niti u izradi većine prijašnjih zakona. Razlog nije u tome što sama Komora nije željela i nastojala sudjelovati u procesima odlučivanja o sadržaju temeljnih zakona koji se tiču socijalnog rada, već taj što nismo pozivani da sukreiramo zakone.

U svjetlu nastavka dobre suradnje s ministricom Nadom Murganić, apeliramo na Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da uključi predstavnike Komore u izradu predstojećih izmjena povučenog Obiteljskog zakona te novih zakona i zakonskih propisa.

Vjerujemo da će se na taj način izbjeći problemi koji su velikim dijelom nastali zbog neuzimanja u obzir mišljenja struke koja je najpozvanija da predlaže i provodi zakonska rješenja.

Za Upravni odbor Hrvatske komore socijalnih radnika
PREDSJEDNIK
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnikP R I O P Ć E N J E Z A M E D I J E


Zagreb, 21. lipnja 2017.god.

Hrvatska komora socijalnih radnika obavještava javnost kako smo dana 20.06.2017. poslali pisani zahtjev RTL Direktu pod nazivom: „Zahtjev za objavom reakcije na priloge o slučajevima skrbništva za djecu Nine Kuluz i Severine Kojić, emitirane dana 19.07.2017. u emisiji RTL Direkt“.

U zahtjevu smo naveli:„U emisiji RTL Direkt urednika i voditelja Zorana Šprajca emitiranoj 19. lipnja 2017. godine slučajevi Nine Kuluz i Severine Kojić povezuju se, po razini propusta centara za socijalnu skrb, sa slučajem nedavne tragedije u Puli kada je dječaka Denisa Bašića ubila majka. Uz dužno poštovanje, radi se o skandaloznoj usporedbi. Pored toga, izrazito je novinarski neprofesionalno što nitko od predstavnika socijalnih radnika nije pozvan da kaže svoje mišljenje o ova dva slučaja. Dan poslije, 20. lipnja, u istoj je emisiji najavljeno gostovanje pravobraniteljice za djecu, opet bez predstavnika socijalnih radnika.“

Nakon primitka navedenog zahtjeva, isti dan smo pozvani da damo kratku snimljenu izjavu za slijedeće izdanje RTL Direkta. Poziv smo odbili zato što smatramo da se grubi profesionalni propust počinjen dan ranije ne može ispraviti uzimanjem kratke izjave od predstavnika Komore, kojom se tek formalno upotpunjava nastup pravobraniteljice za djecu i fingira ravnoteža u izvještavanju. Da bi objasnili sve pogreške u interpretaciji ovih slučajeva u emisiji RTL Direkt, trebamo barem isto toliko vremena koliko su dobile korisnice centara za socijalnu skrb čije su se verzije događaja jednostrano i bez provjere njihovih iskaza puštene.
Budući su u emisiji RTL Direkt neadekvatno obrađena oba slučaja i neargumentirano napadnuti socijalni radnici, te je odbijen naš zahtjev za objavom reakcije, a zatim nepotpuno objašnjeni razlozi našeg nesudjelovanja kratkim snimljenim prilogom u emisiji, ovim putem obavještavamo javnost o razlozima izostanka. Napominjemo kako i dalje stojimo na raspolaganju za otvorenu i profesionalnu komunikaciju s RTL-om i ostalim medijima o svim problemima kao i pozitivnim događajima u sustavu socijalne skrbi.

Povjerenstvo za odnose s javnošću

PREDSJEDNIK:
mr. sc. Antun Ilijaš, dipl. socijalni radnikODGOVOR RTL DIREKTU


Poštovana,

 

odgovarajući na prigovor Hrvatske komore socijalnih radnika na izrazitu neprofesionalnost u izvještavanju RTL Direkta u slučajevima skrbništva nad djecom majki Nine Kuluz i Severine Kojić, pozvali ste nas na snimanje izjave za novo izdanje RTL Direkta.

 

Osnovni prigovor Komore svodio se na to da ste problematizirali dva slučaja u obradi Centara za socijalnu skrb, a da pritom niste konzultirali niti jednu nadležnu instituciju u sustavu socijalne skrbi pa tako ni Komoru. Smatramo da se takva velika profesionalna pogreška ne može ispraviti uzimanjem kratke snimane izjave od predstavnika Komore kojom će se tek garnirati gostovanje uživo Pravobraniteljice za djecu.

 

Stoga, ne možemo pristati na vaš prijedlog snimanja kratke izjave zbog neravnopravnog tretmana u odnosu na ostale sudionike jučerašnjeg i današnjeg gostovanja uživo. Još jednom apeliramo na vas da u praćenju ovakvih tema konzultirate one koji su najpozvaniji da ih na stručan način komentiraju i tumače, a koji su uključeni u sam postupak.
Podsjećamo da smo i nadalje otvoreni za sudjelovanje u RTL Direktu.


Još jednom vas pozivamo da našu reakciju u cijelosti objavite u RTL Direktu i na stranicama RTL Vijesti.

 

Povjerenstvo za odnose s javnošću:

Nela Pamuković, voditelj, dipl. socijalna radnica

 

PREDSJEDNIK:

mr. sc. Antun Ilijaš, dipl. socijalni radnikREAKCIJA NA PRILOGE U RTL VIJESTIMA I RTL DIREKTU


Zagreb, 20. lipnja 2017.god.

RTL Vijesti i emisija RTL Direkt
Gospodin Igor Bobić, glavni urednik Informativnog programa
Gospodin Zoran Šprajc, urednik emisije RTL Direkt
Krapinska 45
10 000 ZAGREB

Predmet: Zahtjev za objavom reakcije na tekst objavljen na portalu RTL Vijesti 15. lipnja 2017. godine pod naslovom “Splićanka Nina mora se rastati od svog djeteta: Socijalna služba sedmogodišnjeg Cesarea za desetak dana odvodi u Italiju ocu nasilniku

Predmet: Zahtjev za objavom reakcije na priloge o slučajevima skrbništva za djecu Nine Kuluz i Severine Kojić, emitirane dana 19.07.2017. u emisiji RTL Direkt


Poštovani,
Na portalu RTL Vijesti 15. lipnja 2017. godine objavljen je tekst pod naslovom “Splićanka Nina mora se rastati od svog djeteta: Socijalna služba sedmogodišnjeg Cesarea za desetak dana odvodi u Italiju ocu nasilniku” koji sadrži brojne pogrešne informacije o samom slučaju i načinu rada centara za socijalnu skrb.
Smatrajući da su te pogreške dovele do nepotrebnog i neopravdanog napada na rad zaposlenika centra, ali i do dezinformiranja budućih tražitelja obiteljske zaštite, molimo da objavom ove reakcije pravilno informirate javnost o važnim pravnim procedurama koje olakšavaju traženje zaštite od institucija socijalne skrbi.
1. Naslov teksta sugerira da socijalne službe zanemaruju optužbe za obiteljsko nasilje i bešćutno vraćaju dijete ocu nasilniku. Iz istog je teksta potpuno jasno da su nadležni sudovi odlučivali u ovom predmetu, sve do Vrhovnog suda, te je pravomoćnom sudskom presudom riješeno kako se dijete mora vratiti ocu u Italiju.
2. Evidentno je kako je do sudskog postupka za vraćanje djeteta ocu došlo zato što majka nije pokrenula postupak dodjele skrbništva nad djetetom sukladno talijanskim zakonima.
Citiramo:
„ U Splitu se paralelno sa suđenjem u Italiji za otmicu, vodio postupak po Haškoj konvenciji za vraćanje djeteta u Italiju. “Općinski sud u Splitu je po kratkom postupku, pod velikim pritiskom Talijanskog konzulata na sve državne organe donio odluku da se dijete vrati u Italiju”, objašnjava Nina i dodaje kako se na tu odluku žalila.
Županijski sud vraća predmet na Općinski i određuje da se izvrše psihološka i psihijatrijska vještačenja nad oba roditelja i nad djetetom, jer se takva odluka ne može donijeti tek tako. “Sva vještačenja su bila u korist djeteta i mene”, rekla nam je Nina.
Općinski sud presudi u korist majke – a županijski sud, taj isti sudac Marijan Miletić, koji je tražio vještačenja – donosi odluku da se dijete vrati u Italiju jer je “Italija civilizirana zemlja u kojoj nema ratova, epidemija ni gladi”, stoji u odluci suda.
“Meni je odvjetnica tada savjetovala da se žalimo Vrhovnom sudu, a ja da se s djetetom sklonim što dalje”, nastavlja Nina koja je to i učinila. Odvela je dijete u Bosnu, misleći kako će to trajati nekoliko tjedana, eventualno mjeseci – no odužilo se na pune četiri godine.

I tako dalje, da ne navodimo sadržaj cijelog članka.

3. Uvažavajući sve potencijalne razloge i okolnosti koje su majku naveli na bijeg iz Italije, moramo napomenuti da roditelj u zaštiti djeteta treba potražiti pomoć nadležnih institucija koje će ga uputiti u pravni hodogram. Ako roditelj, radilo se o majci ili o ocu, postupa na svoju ruku, mimo zakona, a k tome ne prijavi zlostavljanje, ne pokrene brakorazvodnu parnicu i ne poduzme ništa kako bi pravno zaštitio sebe i dijete, onda onemogućava pravodobno dokazivanje nekompetentnog roditeljstva i brzo poduzimanje radnji sebi i djetetu u korist. Koliko god takvo ponašanje u nekim okolnostima bilo razumljivo, moramo razumjeti i to da ono otežava i rasvjetljavanje okolnosti na koje se roditelj žali. Kako će socijalni radnici rekonstruirati događaje iz Italije, ako nemaju saznanja da su oni tamo prijavljeni? U ovom postupku važno je naglasiti kako sud nalaže vještačenje koje se ne provodi u Centru, već ga provode ovlašteni sudski vještaci. Dodatna otegotna okolnost je činjenica da će uzimanje djeteta od drugog roditelja, bez pravomoćne sudske odluke o povjeravanju jednom od roditelja, može biti kvalificirano kao otmica.
4. Čim je majka došla u Split s djetetom, odmah je navodno prijavila svoju situaciju Centru za socijalnu skrb, ali Centar s druge strane nije imao, niti je mogao imati, uvida u dokaze. Stoga se nije moglo drugačije odlučiti već ovaj slučaj prepustiti nadležnim institucijama, a to su sudovi i policija. Centar se u tekstu ne navodi kao surješavatelj slučaja, ali se navodi kako do dana današnjeg nije „ispitao“ sina Nine Kuluz. U ovom postupku važno je naglasiti kako sud nalaže vještačenje koje se ne provodi u Centru, već ga provode ovlašteni sudski vještaci. Tada Centar, tijekom vještačenja i sudskog nije bio ni dužan razgovarati s djetetom, da se dodatno nen traumatizira.
Dijete ima sedam i pol godina, a majka je otišla od njegovog oca iz Italije početkom 2011. godine, kada je imalo godinu dana. Četiri godine je s djetetom bila u Bosni. Presuda Vrhovnog suda je donesena prije godinu dana. U sudskim postupcima davanje mišljenja traži sud, a ne roditelji.

5. U emisiji RTL Direkt urednika i voditelja Zorana Šprajca emitiranoj 19. lipnja 2017. godine slučajevi Nine Kuluz i Severine Kojić povezuju se, po razini propusta centara za socijalnu skrb, sa slučajem nedavne tragedije u Puli kada je dječaka Denisa Bašića ubila majka. Uz dužno poštovanje, radi se o skandaloznoj usporedbi. Pored toga, izrazito je novinarski neprofesionalno što nitko od predstavnika socijalnih radnika nije pozvan da kaže svoje mišljenje o ova dva slučaja. 20. lipnja najavljeno je gostovanje pravobraniteljice za djecu, opet bez predstavnika socijalnih radnika.

Iskreno žalimo zbog trauma koje proživljava gospođa Nina Kuluz i cijela obitelj, kao i zbog dosadašnje nemogućnosti da se slučaj riješi na razumniji način i na dobrobit djeteta. Pozivamo sve majke i očeve koji se nađu u sličnim situacijama da se s punim povjerenjem i na vrijeme obrate zaposlenicima centara za socijalnu skrb i zatraže sve potrebne informacije o mogućnostima institucionalne zaštite, a medije da ubuduće kontaktiraju Hrvatsku komoru socijalnih radnika koja otvoreno i jasno komunicira o svim problemima u sustavu socijalne skrbi.

Zamoljavamo vas još jednom da se naša reakcija objavi u cijelosti u idućoj emisiji RTL Direkta, kao i na RTL Vijestima.
S poštovanjem,
Povjerenstvo za odnose s javnošću
Hrvatske komore socijalnih radnika

PREDSJEDNIK:
mr.sc. Antun Ilijaš, dipl. socijalni radnikODGOVOR PREDSJEDNIKA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA NA DOPIS CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT


13. lipanj 2017. godine

Poštovane kolegice i kolege, Molimo da primite i uvažite isprike zbog kašnjenja u odgovoru na vašu kritiku na račun rada i aktivnosti Hrvatske komore socijalnih radnika.

Dopis smo primili 6. lipnja 2017. godine, usred tjedna koji je obilovao raznim aktivnostima povodom tragične smrti dječaka Denisa Pašića iz Pule, zbog čega nismo mogli temeljito proučiti vaše primjedbe i adekvatno odgovoriti.

Iako ne precizirate koje točno elemente „ovakvog načina funkcioniranja Komore“ ne podržavate, iz sadržaja cijelog dopisa zaključujemo da postoji bojazan da se Komora na neki način pridružila trendu degradacije i progona socijalnih radnika i struke socijalnog rada koji predvode mediji i nadležno ministarstvo. Također se čini da dojam progona proizlazi iz činjenice da je nadležno ministarstvo provelo upravni nadzor nad radom Centra za socijalnu skrb u Puli, s ciljem utvrđivanja odgovornosti zaposlenika i voditelja navedenog centra, te da bi progon mogao biti nastavljen provođenjem stručnog nadzora Komore, u skladu s njezinim javnim ovlastima.

Tim povodom, želimo vam skrenuti pažnju na nekoliko činjenica:

1. Interes medija za sve pokazatelje kvalitete javnog sektora smatramo normalnim i poželjnim, a u svakom slučaju neizbježnim. Na medijsko prejudiciranje individualne odgovornosti i traženje krivca u tragedijama poput ove, po našem se mišljenju može odgovoriti jedino pravovremenom, sadržajnom, otvorenom i proaktivnom komunikacijom s javnošću. Uviđajući potrebu za otvaranjem sadržajnih i učinkovitih komunikacijskih kanala za javnost, kolege i korisnike, Hrvatska komora socijalnih radnika oformila je poseban tim za odnose za javnošću koji se upravo bavi stvaranjem komunikacijske mreže između nadležnog ministarstva, Komore, centara, novinara i korisnika. Vjerujemo da će se time postići bolja informiranost specijaliziranih novinara o problemima socijalnog rada i krizama koje iz tih problema proizlaze, a time i veća razina svijesti o naravi i uvjetima obavljanja socijalnog rada u Hrvatskoj.
2. U potpunosti prihvaćamo vašu preporuku da aktivnosti Komore u tom smislu moraju biti kontinuirane, umjesto samo sporadične i reaktivne, na poticaj medijskih napisa.
3. Komora je u tom smislu započela dijalog s nadležnim ministarstvom o modelima rasterećenja rada socijalnih radnika i smanjenju pritisaka koji mogu dovesti do neželjenih incidenata i konflikta između raznih dionika u sustavu. Također, započeli smo zajednički projekt s kolegama iz Slovenske komore socijalnih radnika za edukaciju u odnosima s javnošću, kriznom komuniciranju i rješavanju „burn out“ sindroma u socijalnom radu.
4. U priopćenju koje smo objavili povodom ubojstva malodobnog Denisa Bašića najavili smo stručni nadzor nad radom Centra za socijalnu skrb u Puli, jer to spada u važan dio naših javnih ovlasti koje ne možemo i ne želimo izbjeći. U tom smo priopćenju, međutim, eksplicitno naveli da ćemo ispitati i organizacijski kontekst u kojemu kolegice i kolege centra u Puli obavljaju svoj posao, što znači da će socijalni radnici, ministarstvo, javnost i korisnici dobiti kompletnu sliku o tome što se dogodilo i što je sve moglo utjecati na takav ishod.
5. U svim javnim nastupima, uključivši nastup predsjednika Komore na nedavnoj tribini pod nazivom „Položaj i uloga socijalnih radnika u društvu“, uvijek smo isticali mnogobrojne objektivne prepreke za obavljanje socijalnog rada u skladu s najboljim standardima struke. Pozivamo sve socijalne radnike na javni dijalog o poteškoćama na koje nailaze, uz molbu da pritom imaju na umu da su njihove poteškoće ujedno i poteškoće korisnika socijalne države.
6. Razumijemo vašu primjedbu da vas ovakve situacije dodatno opterećuju, jer dijelimo istu sudbinu. Kriza je, nažalost, sastavni dio socijalnog rada, zdravstva i svih institucionalnih nosača javnih politika koje se bave teškim problemima poput bolesti, siromaštva, obiteljskim traumama, itd. Smatramo da rekonstrukcija bilo kojeg problema, ekscesa ili crne točke u sustavu može samo doprinijeti rasterećenju struke, pod uvjetom da takva rekonstrukcija iznjedri i prijedloge boljih rješenja organizacije rada.

U tom smislu, pozivamo vas da i dalje doprinosite razgovoru o svim problemima struke i mogućim rješenjima.

Srdačan pozdrav,

Predsjednik HKSR-a
mr. sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik


DOPIS CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT


06. lipanj 2017. godine

Poštovani,

tuga zbog tragično preminulog mldb. Denisa i suosjećanje prema članovima njegove obitelji osjećaji su koji su obilježili posljednje dane svih građana Republike Hrvatske, a tako i djelatnike Centra za socijalnu skrb u Splitu. Djelatnici imenovanog Centra su dana 2. lipnja 2017. godine održali sastanak za potrebe očitovanja o zaprimljenom pozivu za paljenjem svijeća. Ovim putem vam želimo skrenuti pozornost na važne okolnosti ovoga događaja, a koje se tiču pitanja odgovornosti i djelatnosti Komore u jačanju statusa svih članova Komore i struke socijalnog rada u društvu što jest zadaća ove organizacije i aktivnosti kojima bi se Komora primarno trebala baviti kada u javni diskurs dođu sljedeća pitanja.

U javnosti se pojavilo pitanje odgovornosti, odnosno „pronalaska krivca“ za navedeni događaj kada su se socijalni radnici, kao i u brojnim drugim slučajevima, bez prethodnog potpunog utvrđivanja činjenica, stručnog nadzora i svih zakonom propisanih postupaka radi utvrđivanja odgovornosti pronašli gotovo isključivim krivcima za tragični događaj, a od strane medija i visokih državnih dužnosnika (nadležna ministrica). Ovim je nastavljen dugogodišnji trend degradacije i progona socijalnih radnika i struke socijalnog rada kada mediji posreduju u stvaranju negativne slike istih, što otvara prostor za razvijanje netrpeljivosti. Povjerenje prema Centrima za socijalnu skrb je u tolikoj mjeri narušeno da govor mržnje putem društvenih i drugih internetskih mreža postaje općeprihvaćena realnost jer izostaju reakcije onih koji bi nas trebali zastupati u javnosti. Time naš svakodnevni rad biva otežanim jer raste broj nedobrovoljnih i često agresivnih korisnika, a naša sigurnost na poslu, uslijed izloženosti visokim stresorima je ugrožena. Sustav unutar kojeg radimo nije adekvatan niti je po mjeri čovjeka, te ne smije biti dodatno opterećen gore navedenim problemima.

Tražimo da se zauzmete za naša prava i zastupate vjerodostojnost socijalnih radnika i dignitet struke. Pod navedenim se u prvom redu misli na promociju socijalnog rada, i to ne samo u trenucima velikih tragedija poput ove, već kontinuirano, što smatramo primarnom zadaćom ove kao i svake druge Komore, u odnosu na navedeni poziv.

Ovakav način funkcioniranja Komore ne podržavamo jer to nije vaša primarna zadaća. Članovi smo iste organizacije i stoga očekujemo da javnosti pružite jasne i konkretne odgovore o nadležnostima Centara za socijalnu skrb kao i metodama koje su nam dostupne i kojima se služimo što svakako ne uključuje mogućnost predviđanja tragičnih ishoda iz „staklene kugle“.

Ovim putem apeliramo da se držite onoga zbog čega je Komora osnovana i da štitite interes struke, dostojanstvo socijalnih radnika, a što u svakom slučaju ne podrazumijeva automatsko preuzimanje krivnje za sva loša i tragična događanja u društvu. U protivnom smo spremni istupiti iz Komore i obustaviti plaćanje članarine. Ukoliko se ne slažete s našim traženjima, smatramo kako trebate odstupiti s čelnih pozicija i mjesto prepustiti drugim osobama koje su spremne zauzeti se za prava i dostojanstvo struke.

S poštovanjem,

socijalni radnici zaposleni u Centru za socijalnu skrb SplitPRIOPĆENJE ZA MEDIJE


02. lipanj 2017. godine

Na poziv Hrvatske komore socijalnih radnika(HKSR)danas se u svim ustanovama za socijalnu skrb u Hrvatskoj pale svijeće u čast tragično stradalog dječaka Denisa Bašića iz Pule. Akcijom “Svijeće za Denisa” socijalni radnici i ostali zaposlenici ustanova za socijalnu skrb još jednom izražavaju duboko žaljenje zbog strašnih posljedica obiteljskog nasilja u ovom i svim sličnim slučajevima.
Apeliramo na nadležne institucije, stručnjake i laike, susjede, prijatelje, članove obitelji ili poznanike, da ne ignoriraju znakove nasilja prema djeci i da iskažu hrabrost u prijavljivanju takvih znakova. Kratko, ali pravovremeno narušavanje vlastitog komfora, uistinu može spasiti nečiji život.

Socijalni radnici u Hrvatskoj su većinom preopterećeni i rade mimo svih propisanih normativa.

Stoga je pomoć čitavog društva u sprječavanju teških posljedica disfunkcionalnih obiteljskih odnosa, dobrodošla i nužna za minimalizaciju rizika od svih oblika nasilja.

HKSR posebno apelira na medije da se suzdrže od senzacionalizma u izvještavanju o tragediji u Puli. Vjerujemo da o ovakvim temama treba izvještavati uvažavajući javni, a ne komercijalni interes, te čuvajući dostojanstvo žrtve.

S poštovanjem,

Predsjednik HKSR
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik

https://www.pressreader.com/croatia/vecernji-list-hrvatska/20170605/281672549909002

http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/imam-25-godine-pretucena-sam-strasan-slucaj-iz-broda-u-kojem-je-umrlo-djetesce-rezultat-je-teskog-propusta-socijalnih-radnika/6175801/


PRIOPĆENJE ZA MEDIJE


31. svibanj 2017. godine

Hrvatska komora socijalnih radnika (HKSR) izražava duboko žaljenje povodom tragične smrti dječaka Denisa Pašića iz Pule i iskrenu sućut njegovoj obitelji.

Od prvih saznanja o događaju koji je uznemirio cijelu javnost, intenzivno pratimo reakcije medija, stručnih službi, a napose Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cijeneći brzinu kojom je nadležno ministarstvo provelo upravni nadzor nad radom Centra za socijalnu skrb u Puli, te sa svoje strane utvrdilo propuste u procjeni rizičnog ponašanja majke i poduzimanju mjera zaštite djeteta, najavljujemo dodatni angažman Komore na rasvjetljavanju ovog slučaja.

U skladu s javnim ovlastima koje definira Zakon o socijalnoj skrbi i Zakon o djelatnosti socijalnog rada, HKSR će provesti stručni nadzor nad radom nadležnih socijalnih radnika/ca, s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u ovom tragičnom slučaju, ali i eventualne funkcionalne manjkavosti konteksta u kojemu socijalni radnici/e obavljaju svoj posao.

Nakon provedbe stručnog nadzora, Hrvatska komora socijalnih radnika će javnost odmah upoznati s rezultatima nadzora.

S poštovanjem,

Predsjednik HKSR
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik

http://www.glasistre.hr/40ad174d-5f72-43e6-bf99-18e94e555c94

http://www.istarski.hr/node/42373-ministarstvo-brzo-utvrdilo-propuste-a-socijalni-radnici-ispitat-ce-kontekst

http://direktno.hr/domovina/komora-najavila-dodatan-angazman-oko-slucaja-ubojstva-malog-denisa-87441/

http://www.24sata.hr/news/komora-socijalnih-radnika-ce-istraziti-slucaj-ubijenog-denisa-526873


MEDIJSKE OBJAVE


https://lider.media/aktualno/biznis-i-politika/hrvatska/hrvatska-komora-socijalnih-radnika-prozivanjem-centara-za-socijalnu-skrb-nece-se-rijesiti-problem/

http://www.forum.tm/vijesti/socijalni-radnici-meta-za-odstrel-5408
SVJETSKI DAN SOCIJALNOG RADA U DUBROVNIKU


Centar za socijalnu skrb Dubrovnik u suradnji s Udrugom socijalnih radnika Dubrovnik obilježio je ovaj dan organizirajući skup na kojem su iz 13 različitih područja predstavljeni poslovi profesije socijalnog rada u lokalnoj zajednici, maturantima srednjih škola u Dubrovniku na temu „ Socijalni rad – naš svagdašnji“. Skup je održan u dvorani sv. Ivana Pavla II. u Dubrovniku.

Fotografija 1
Fotografija 2
Fotografija 3
Fotografija 4
Fotografija 5


SVJETSKI DAN SOCIJALNOG RADA


ČESTITKA

 

Međunarodni dan socijalnog rada „ Promicanje održivog razvoja i zdravih zajednica“

 

 

Dana 21.3.2017. godine Međunarodni je dan socijalnog rada i njegovih nositelja socijalnih radnika. Moto ove godine pod kojim se obilježava međunarodni dan je „Promicanje održivog razvoja i zdravih zajednica“.

 

Zdrava zajednica je ona zajednica u kojima su ljudi zdravi, u kojima se poštuje različitost, gdje postoji potreba za dijalogom i dogovorom. Zdrave zajednice idu putem održivog razvoja koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja budućih generacija.

 

U socijalnoj državi upravo je profesija socijalnog rada i njeni nositelji socijalni radnici poziv koji štiti i podupire temelje zdrave zajednice i zdravog društva u cjelini

 

Socijalni rad kao profesija promiče socijalne promjene, rješava probleme u međuljudskim odnosima. Upravo su socijalni radnici ti koji pomažu ljudima u prevladavanju socijalnih problema u kojima se nalaze.

 

Danas u Republici Hrvatskoj biti socijalni radnik nije ni jednostavno ni lako. Svjedočimo lošem položaju profesije u društvu, lošoj slici socijalnih radnika u medijima, diskriminaciji socijalnih radnika u odnosu na druga zanimanja, novim zaduženjima i ovlastima.

 

Unatoč svemu navedenom, socijalni rad je struka koja prihvaća odgovornosti i suočava se sa svim društvenim mogućnostima.

 

Na današnji dan kada se u cijelom svijetu poštuje identitet profesije socijalnog rada ovim putem u ime Hrvatske komore socijalnih radnika i svih njezinih tijela, želim Vam čestitati Vaš/Naš dan i podsjetiti koliko uistinu vrijedimo kako u profesionalnoj tako i svatko u svojoj zajednici promičući upravo vrijednosti i temelje zdravih zajednica prema održivom razvoju u zalog  budućih generacija.

 

za Tim za medije

Josipa Crnoja Bartolić, diplomirani socijalni radnik

 

Predsjednik HKSR-a

mr. sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik

 

 

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

 

Svjetski dan socijalnog rada na prvi dan proljeća – simbolično?

 

Danas, 21.03.2017. u cijelom svijetu obilježava se Svjetski dan socijalnog rada, poziva čijeg su nositelji socijalni radnici. Ovaj poziv kroz svoj rad zastupa vrijednosti i ključna načela socijalnog

rada: socijalne pravde, zaštite, poštivanja i promocije ljudskih prava, osnaživanja i uvažavanja različitosti i društvene odgovornosti.

 

Hrvatska komora socijalnih radnika naglašava potrebu unaprjeđenja sustava u kojem radimo i pokazivanja javnosti kako su u socijalnoj državi upravo socijalni radnici jedan od poziva koji nosi temelje socijalne države te imaju važnu ulogu u društvu.

Upravo na ovaj dan izražavamo potrebu objektivnog prikazivanja rada socijalnih radnika i njihove uloge u društvu. Smatramo neophodnim razvijati povjerenje građana kako bi se oni bez predrasuda i straha od štetnih posljedica obratili za pomoć kad im je to potrebno.

 

Kroz naš poziv, kao i ostale srodne humanističke pozive, postavljaju se temelji humanog društva, a time i garancija zdrave zajednice. 

Neobjektivno i neprofesionalno izvještavanje o našem radu stvara iskrivljenu sliku o ulozi socijalnog rada te šteti povjerenju u odnosu korisnika i socijalnog radnika.

 

U vjeri bolje percepcije našeg poziva u javnosti, potom poboljšanja stručnih, radnih i prostornih uvjeta, a sve u konačnici u korist naših korisnika, svim socijalnim radnicima čestitamo njihov dan Svjetski dan socijalnog rada!

 

Simbolično povezano s prvim danom proljeća, neka se ponosno budi i vjera socijalnih radnika u bolje sutra.

 

 

 

Za Tim za medije i odnose s javnošću:                        

Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika:

 

Nela Pamuković, dipl. socijalna radnica                      

Antun  Ilijaš, dipl. socijalni radnik
Priopćenje za medije: Hrvatska komora socijalnih radnika je pokrenula Tim za odnose s javnošću i medijima


Hrvatska komora socijalnih radnika, potaknuta potrebom suradnje s medijima, formirala je Tim za odnose s javnošću i medijima čiji je prvenstveni cilj upoznati javnost i medije sa pravima i uslugama za korisnike, kao i s trenutnim položajem socijalnih radnika u društvu, te proaktivno poticati nadležne strukture na promjene i kvalitetnu te pozitivnu suradnju s medijima.

U znak spomena na kolegu Jakova Kudrića, koji je smrtno stradao na svom radnom mjestu u Centru za socijalnu skrb Split 2000. godine, pokrenuli smo 2015. godine akciju “Svjetlo za Jakova”, koja je nastavljena i 2016. godine, s dodatnim ciljem da „osvijetli“ uvjete rada i nepostojanje pravne zaštite djelatnika u sustavu socijalne skrbi u obavljanju poslova u okviru njihovih ovlasti. Akciji se odazvalo oko 100 ustanova socijalne skrbi s više od 500 djelatnika koji su diljem Hrvatske 14. prosinca upalili svijeće na svojim radnim mjestima. Neposredno nakon provedene akcije dio medija je izvijestio javnost o događaju u Đurđevcu kad je djelatnica Centra za socijalnu skrb napadnuta i pretučena. Ovo nije jedinstven slučaj; posljednjih godina mediji su u više navrata izvještavali o sličnim situacijama. Potaknuti događajima te napadom na kolegicu, kao i dugotrajno neriješenim problemom nepostojanja adekvatne pravne zaštite u ovakvim slučajevima, zaposlenici centara za socijalnu skrb diljem Hrvatske obraćaju nam se otvorenim pismima u kojima javno daju podršku kolegama, kolegici iz Đurđevaca i svim dosadašnjim žrtvama napada. Pisma i dalje pristižu na adresu Hrvatske komore socijalnih radnika, kao i ostalih relevantnih institucija, a glavna im je tema rad na zakonskim pretpostavkama za priznavanjem statusa službene osobe.

Svaka konfliktna situacija korisnika i djelatnika u sustavu socijalne skrbi šteti i jednima i drugima. U otvorenim pismima djelatnici iznose vlastita iskustva u radu s korisnicima te konfliktne situacije u kojima se često nalaze, a smatraju da su razlozi prvenstveno pravno neregulirana zaštita, neadekvatni uvjeti rada, kroničan nedostatak djelatnika te senzacionalističko izvještavanje jednog dijela medija u delikatnim situacijama iz područja socijalnog rada.

Podsjećamo javnost kako su u socijalnoj državi upravo socijalni radnici jedan od poziva koji nosi temelje socijalne države i kako imaju važnu ulogu u izgradnji humanog društva, stoga ovim putem pozivamo medije na suradnju i zajedničko djelovanje za dobrobit građana. U skladu s time, jedna od vodećih aktivnosti novoformiranog Tima za odnose s javnošću i medijima HKSR, će kroz ovu godinu biti izvještavanje o preventivnim i proaktivnim djelatnostima iz područja socijalne skrbi s posebnim naglaskom na potrebu održavanja zajedničkog stručnog skupa predstavnika medija i socijalne skrbi.

U ime Tima za odnose s javnošću i medijima HSKR:

Nela Pamuković, diplomirani socijalni radnik

Josipa Crnoja Bartolić, univ.spec.act.soc.


HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH RADNIKA:

Antun Ilijaš, predsjednik, diplomirani socijalni radnik


http://direktno.hr/en/2014/domovina/72296/Hrvatska-komora-socijalnih-radnika-pokre%C4%87e-akcije-za-bolji-imid%C5%BE.htm

http://szdssh.hr/2017/01/04/hrvatska-komora-socijalnih-radnika-pokrece-akcije-bolji-imidz/


SURADNJA S MINISTARSTVOM SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH


Poštovani članovi Hrvatske komore socijalnih radnika,

Obavještavamo Vas da su dana 31.03.2016. godine predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika mr.sc. Antun Ilijaš, tajnik Ines Furda te kolegica Zdenka Maltar sudjelovali na sastanku s ministricom Bernardicom Juretić i njenim suradnicima.

Svrha sastanka bila je uspostava suradnje između Ministarstva socijalne politike i mladih i Komore te dogovor oko brže i učinkovitije komunikacije između Ministarstva i socijalnih radnika u praksi.
Ministrica je upoznata s radom Komore i obvezama iz Zakona o djelatnosti socijalnog rada te je dogovoreno partnerstvo u organizaciji edukacija za socijalne radnike u svrhu ostvarivanja bodova.
Ispred Ministarstva imenovane su dvije kontakt osobe s kojima će predstavnici Komore održavati mjesečne sastanke o svim problemima s kojima se socijalni radnici susreću u svom radu te unapređenju aplikacije socskrb.hr.

Pozivamo sve članove Hrvatske komore socijalnih radnika da nam dostavljaju sve konstruktivne prijedloge koje bi željeli da budu uvaženi od strane Ministarstva, a u svrhu unapređenja struke socijalnog rada.
Također, pozivamo Vas da dostavljate i svoje primjedbe i prijedloge za unapređenje aplikacije socskrb.hr te sve obrasce i druge alate koje bi željeli da budu ugrađeni u navedenu aplikaciju.


Molimo da precizirate što bi željeli da se napravi ili mijenja (u sustavu, zakonskim okvirima, aplikaciji i sl.) te da date konkretne prijedloge izmjena koji bi bili prezentirani na sastancima u Ministarstvu.

Nakon svakog mjesečnog sastanka biti ćete povratno obaviješteni o njegovom ishodu i radnjama koje Ministarstvo planira poduzeti po Vašim prijedlozima.

Nadamo se da ćete se aktivno uključiti u rad Komore i doprinijeti unapređenju struke svojim konstruktivnim prijedlozima.Otvoreno pismo Hrvatske Komore socijalnih radnika


Uslijed aktualnih događaja koji se proteklih nekoliko dana zbivaju u Centru za socijalnu skrb Zadar i istovremenog medijskog praćenja navedenih situacija, ovim pismom želimo ukazati na važnost izvještavanja medija u skladu sa profesionalnim i etičkim načelima prvenstveno radi zaštite dobrobiti i prava djece, uvažavanja interesa građana, te zaštite digniteta struke socijalnog rada.

Ne želimo ni na koji način umanjiti važnost medija ni pravo informiranja javnosti, kao i ukazivanje na propuste nadležnih institucija, no ovakav način izvještavanja kojem smo izloženi ozbiljno ugrožava ne samo socijalne radnike već i obitelji o kojima se izvještava, a osobito djecu.

U skladu s Ustavom Republike Hrvatsker i Obiteljskim zakonom prvenstveno je pravo roditelja da skrbe o djetetu, a dužnosti Centra za socijalnu skrb da im pruža pomoć u slučaju potrebe prema načelima razmjerne i najblaže intervencije u obiteljski život .

Postupanje Centra za socijalnu skrb temelji se prije svega na sveobuhvatnoj obiteljskoj procjeni tima stručnjaka kojeg čine socijalni radnik, psiholog i pravnik, a koji svaki iz aspekta svoje profesije procjenjuje roditeljske kompetencije i rizike, te po potrebi predlažu mjere obiteljsko-pravne zaštite.

Oduzimanje roditeljima prava na stanovanje s djetetom predlaže se tek kada su iscrpljene sve druge mogućnosti i nakon što su se sve druge mjere i intervencije pokazale kao neučinkovite i nesvrsishodne, odnosno kada stručni tim procjeni da je unatoč svim poduzetim mjerama ozbiljno ugrožena dječja dobrobit, sigurnost, život, zdravlje i psihofizički razvoj.

U ovakvim situacijama konačnu odluku uvijek donosi sud, a temelji se na vrlo transparentnim dokazima prikupljenim temeljem sveobuhvatne procjene, rada s obitelji, jačanja roditeljskih kompetencija, poduzimanja različitih mjera obiteljsko-pravne zaštite s ciljem uklanjanja rizika, te u suradnji s ostalim stručnjacima koji se bave zaštitom dječje dobrobiti, a svaka mjera se sukladno Obiteljskom zakonu preispituje promjenom okolnosti, odnosno stvaranjem uvjeta za povrat djeteta u primarnu obitelj od strane roditelja.

Obzirom da je Centar za socijalnu skrb sukladno Konvenciji o pravima djeteta, zakonu i Etičkom kodeksu socijalnih radnika dužan štititi privatnost, a time i prava i interese djece i svih korisnika, ograničeni smo, odnosno onemogućeni u davanju relevantnih informacija u konkretnim slučajevima koji se iznose u medijima.

Iznošenjem osobnih podataka o djeci i njihovim roditeljima te izlažući ih u javnosti mediji dodatno traumatiziraju i viktimiziraju djecu i ugrožavaju njihova prava.

Interesi djece se štite kada se, u skladu s profesionalnim načelima, primjenjujući Etički kodeks novinarstva istinito izvještava, odnosno upozorava na nepravilnosti u radu institucija, zagovara pozitivne promjene i zalaže se za dosljednu primjenu zakona i preuzimanja odgovornosti nadležnih u slučajevima gdje su napravljeni propusti.

Novinarska sloboda javnog izražavanja ne bi smjela ugrožavati ljudska prava, stvarati atmosferu straha, pozivati na nasilje i netoleranciju.

Na taj način umjesto pozitivnog korektiva koji upozorava na nepravilnosti i potiče različite institucije na poboljšanje kvalitete postupanja, narušava se ugled profesije socijalnog rada kojim se stvara nepovjerenje čime se u znatnoj mjeri otežava i onemogućava socijalne radnike u obavljanju svakodnevnog posla s najranjivijim socijalnim skupinama, a socijalni radnici u Republici Hrvatskoj i članovi njihovih obitelji izloženi su visokom riziku od nasilja, različitim prijetnjama, pa i prijetnjama smrću.

Obzirom da je ovo samo jedan od niza slučajeva u kojima mediji čine štetu i socijalnim radnicima i njihovim korisnicima, te umjesto zaštite i zagovaranja njihovih prava potiču netoleranciju i nepovjerenje i izlažu nas riziku od nasilja, apeliramo ovim putem na novinare da se u svom radu vode profesionalnim i etičkim načelima i pozivamo na zajedničku suradnju.

S poštovanjem,

Hrvatska komora socijalnih radnika

http://www.zadarski.hr/zupanija/clanak/id/18778/otvoreno-pismo-komore-socijalnih-radnika-mediji-nam-cine-stetu-poticu-netoleranciju-i-izlazu-riziku-od-nasilja

http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Komora-socijalnih-radnika-Oduzimanje-roditeljima-prava-na-stanovanje-s-djetetom-predlaze-se-tek-kada-su-iscrpljene-sve-druge-mogucnosti 

PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.

POPUSTI ZA ČLANOVE
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Novosti

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA