SVJETSKI DAN SOCIJALNOG RADA U DUBROVNIKU


Centar za socijalnu skrb Dubrovnik u suradnji s Udrugom socijalnih radnika Dubrovnik obilježio je ovaj dan organizirajući skup na kojem su iz 13 različitih područja predstavljeni poslovi profesije socijalnog rada u lokalnoj zajednici, maturantima srednjih škola u Dubrovniku na temu „ Socijalni rad – naš svagdašnji“. Skup je održan u dvorani sv. Ivana Pavla II. u Dubrovniku.

Fotografija 1
Fotografija 2
Fotografija 3
Fotografija 4
Fotografija 5