INTERDISCIPLINARNOST KAO RESURS POJEDINAC I ZAJEDNICA U FOKUSU 22. - 25. veljače 2024. godine, DUBROVNIK

Back to top

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na sudjelovanje na KOKOSS konferenciji u 2024. godini, koja će po drugi puta okupiti stručnjake usmjerene povećanju kvalitete života i ostvarivanju socijalne dobrobiti svih građana. Kompleksnost problema i prepreka u ostvarivanju potreba s kojima se susreću sve generacije, od djece do starijih osoba, u današnje vrijeme zahtijeva koordinirano i sustavno djelovanje više različitih dionika kako bi se postigli ciljevi osobne i socijalne dobrobiti kao i povećanje kvalitete života. S obzirom na značaj koji interdisciplinarnost ima u razumijevanju i djelovanju, ovogodišnja konferencija ponovno će naglasak staviti na suradnju kao sponu između različitih profesija: socijalne pedagogije, psihologije, edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada i psihoterapije. Suradnja nije samo nužnost i ne događa se sama od sebe, ona zahtijeva konstantno ulaganje i dijalog. Brojna su pitanja s kojima se susrećemo kao što su: kako definiramo potrebe korisnika, kako potaknuti interdisciplinarnu suradnju oko pojedinog korisnika, što znači preuzimanje odgovornosti u interdisciplinarnoj suradnji, kako se definiraju granice u interdisciplinarnoj suradnji, na koji način se odgovornost distribuira u interdisciplinarnoj suradnji, što možemo svatko za sebe, a što trebamo zajedno u brizi za različite skupine korisnika sustava socijalne skrbi, zdravstva, pravosuđa, nevladinog sektora, obrazovanja, što znači imati privatnu praksu u današnje vrijeme, kako zajedno zagovarački djelovati s ciljem unapređenja položaja različitih skupina korisnika. Stoga je cilj konferencije razvoj dijaloga, prikaz primjera dobre prakse, međusobno upoznavanje i umrežavanje, kao i rasprava o daljnjim mogućnostima i oblicima razvoja suradnje u temama koje su važne za razvoj zajednica i njihovih članova. U ovom trenutku aktualnima se čine teme koje su prisutne u javnom prostoru, a koji su odraz problema s kojima se zajednice i pojedinci suočavaju. Osim s teškoćama koje „dobivaju” medijski prostor, svjesni smo i prisutnosti izazova s kojima se susreću pojedinci i zajednice, s kojima se oni, njihove obitelji i stručnjaci nose u „tišini”. Stoga želimo tematskim cjelinama dati prostor i jednima i drugima. Prva tema tiče se nasilja u području bliskih odnosa, obiteljskog nasilja, nasilja nad starijim osobama, vršnjačkog nasilja, sukoba među zajednicama i ratova. Temom nastojimo problematizirati na koji način djelovati preventivno, sustavno, tretmanski te kako kao stručnjaci možemo i trebamo interdisciplinarno surađivati s ciljem pomoći pojedincima i zajednicama da se osnaže, nose s posljedicama i razvijaju otpornost, polazeći od suvremenih spoznaja u konceptualizaciji nasilja u kontekstu ograničenih resursa i društvenih napetosti. Drugom temom želimo dati prostor primjerima dobre prakse, ali i izazovima u području rada s djecom i mladima, s ciljem poticanja njihovog razvoja u skladu s individualnim potrebama, standardom ljudskih i dječjih prava te podupiranja različitosti i inkluzije. Na koji način doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja s obzirom na suvremene spoznaje u tom području te kako unaprijediti položaj djece i mladih u kompleksnoj stvarnosti obilježenoj i digitalnim izazovima. Trećom temom želimo se osvrnuti na socijalno uključivanje i inovacije u različitim područjima kojima se nastoji povećati kvaliteta života svih građana, a posebice onih koji imaju otežan pristup resursima. Poticanje inovacija i programa socijalnog uključivanja naglašeni su i od strane Europske komisije s obzirom na potrebu interdisciplinarnog i multisektorskog pristupa za njihov razvoj. Četvrtom temom želimo potaknuti promišljanja o profesionalnim granicama i očuvanju istih, o standardima profesije i načinima ostvarenja, očuvanja i razvoja tih standarda u situacijama interdisciplinarne suradnje. Također, željeli bismo otvoriti dijalog o značaju brige o osobnoj i profesionalnoj dobrobiti stručnjaka te načinima na koje je moguće istu potaknuti i održati u promjenjivim i neizvjesnim društvenim uvjetima.  Nadamo se da će Vas predložene teme potaknuti da svojim izlaganjima, radionicama, poster prezentacijama ili tematskim simpozijem doprinesete poticanju i daljnjem razvoju interdisciplinarne suradnje.

 

Više o konferenciji možete pročitati ovdje