KANDIDACIJSKI POSTUPAK ZA STRUČNA TIJELA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA (13.01.2022.-26.01.2022.)

Back to top

Obavještavamo vas da još uvijek nisu popunjena sva mjesta Stručnih tijela Hrvatske komore socijalnih radnika, stoga se ponavlja kandidacijski postupak u trajanju od 13. siječnja do zaključno 26. siječnja 2022. godine.

Ovim putem Vas pozivamo da se kandidirate za sljedeća Stručna tijela Komore:

  1. Etičko povjerenstvo (2 člana)
  2. Povjerenstvo za profesionalnu djelatnost socijalnog rada (2 člana)
  3. Povjerenstvo za provedbu ispita stručnih znanja i kompetencija (1 član)
  4. Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti (4 člana) – kandidati moraju imati minimalno 5 godina radnog staža u području djelatnosti socijalnog rada
  5. Povjerenstvo za odnose s javnošću (3 člana)
  6. Sekcija zaposlenih u centrima za socijalnu skrb (4 člana) – kandidati moraju biti zaposleni u centru za socijalnu skrb
  7. Sekcija zaposlenih u domovima (4 člana) - kandidati moraju biti zaposleni u domovima
  8. Sekcija zaposlenih u civilnom sektoru (4 člana) - kandidati moraju biti zaposleni u području civilnog sektora

Za kandidaturu je potrebno na e-mail tajnik@hksr.hr dostaviti životopis i napisati za koje Stručno tijelo se kandidirate.

Kandidacijski postupak završava zaključno 26.01.2022. godine (srijeda) te se nepotpune i nepravovremeno dostavljene kandidature neće razmatrati.

Svaki član može se kandidirati samo za jedno od tijela Komore.