Međimurski socijalni radnici poručili: „Želimo pristup koji aktivira cjelokupnu zajednicu na uključivom životu u romskim naseljima“

Back to top

ČAKOVEC – Povodom obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada, u prostorima Srednje škole Čakovec održan je stručni skup „Izgradnja mreže međuresorne suradnje - za uključiv život u romskim naseljima“.

Riječ je o stručnom skupu u organizaciji Centra za socijalnu skrb Čakovec i Društva socijalnih radnika Međimurja, čiji je glavni cilj postaviti temelje za daljnji razvoj, širenje i produbljivanje međuresorne suradnje kao jedinog puta prema uključivom životu stanovnika romskih naselja.

Upravo produbljivanje međuresorne suradnje temelj je izgradnje inkluzivnog društva, naglasili su organizatori ovog skupa, te najavili formiranje operativnih timova koji će svojim aktivnostima biti usmjereni saniranju dugogodišnjih socijalnih rizika u romskim naseljima. Formiranje operativnih timova omogućeno je financiranjem iz projekta UNICEF-a „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“.

Iako je riječ o novom projektu, sama ideja o međuresornim timova u Međimurju se rodila još 2018. godine, kad su stručnjaci Centra za socijalnu skrb Čakovec započeli javno zagovarati intenzivniju međuresornu suradnju, kao primjer dobre prakse pri zaštiti prava i interesa djece.

UNICEF će tako financirati šest radionica međuresorne suradnje za naselja Parag, Orehovica, Pribislavec, Podturen, Piškorovec i Kuršanec u kojem je prva takva radionica već održana.

Upravo su članovi operativnog tima formiranog tijekom organizacije prve radionice u Kuršancu bili sudionici današnje panel rasprave „Izgradnja mreže međuresorne suradnje – za uključivi život u romskim naseljima“. Riječ je o stručnjacima iz područja zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi, kao i predstavnicima jedinica lokalne samouprave, policije, pravosuđa, romskih medijatora, UNICEF-a i udruga koje provode preventivne i edukativne programe za stanovnike romskih naselja.

Panelisti su iskoristili priliku upoznati više od sedamdesetak okupljenih sudionika stručnog skupa s pristupom i metodama međuresorne suradnje. Operativni timovi rade zajedničke procjene rizika za obitelji i odlučuju o potrebnim intervencijama u obitelji, te ih svi dionici „nadziru“ prilikom boravka na terenu, pa je tako naveden primjer: od kontakt policajca koji obilazi obitelj u kojoj je već bilo nasilje u obitelji, te provjerava kod žrtvi nasilja kakva je situacija; ukoliko sazna da se počinitelj ponovo rizično ponaša, o tome obavještavam socijalnu službu radi preveniranja nasilničkog ponašanja, a i sam razgovara s njime; patronažne sestre koja osim što obavlja poslove iz svoje nadležnosti, upućuje korisnike opojnih sredstava u program za ovisnike; u savjetovalištu upućeni korisnici imaju omogućen termin savjetovanja, a socijalni radnici motiviraju polaznika savjetovanja da istraje u procesu. Na taj način obitelj bi bila posjećena od raznih dionika u više navrata tijekom tjedna, ali i vikenda, a takvom ferkvencijom obilazaka i boravaka u naselju se postiže puno veća sigurnost u naselju i bitno smanjuju rizici.

„Želimo afirmirati pristup radu koji nije stigmatizirajući, koji osnažuje i koji, aktivacijom cjelokupne zajednice, daje intenzivan impuls smanjenju diskriminacije. Nama je kao praktičarima jasno da su nužna osnovna struktura i sigurnost jedini put prema uključivom životu u romskim naseljima.“ izjavila je Renata Sever, predsjednica Društva socijalnih radnika Međimurja, te dodala kako same intervencije sustava socijalne skrbi u vidu novčanih naknada, zaštite djece i starijih osoba te žrtava nasilja, nisu dovoljne da bismo smanjili socijalne rizike tih naselja.

„Aktiviranje svih dionika u zajednici znači da zajednica preuzima odgovornost za sve članove društva, što je zaista najveća vrijednost i jedini put da Međimurje bude mjesto sigurnog život za sve“ zaključila je Sever.

Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika Antun Ilijaš čestitao je Centru za socijalnu skrb

Čakovec i ravnateljici Alenka Bilić na prestižnim nagradama struke - godišnjoj nagradi "Jakov

Kudrić" koju im je Hrvatska udruga socijalnih radnika uručila proteklog utorka u povodu Svjetskog dana socijalnog rada. „Afirmativan pristup i isticanje svih pozitivnih postignuća koja ostvaruju 2.500 socijalnih radnika u svakodnevnom radu s više od pola milijuna korisnika sustava socijalne skrbi je ono o čemu želimo pričati u javnosti i tako poticati zajedništvo u struci i oko nje kako bi položaj naših korisnika uvijek bio na prvom mjestu“ naglasio je Illijaš.