Natječaj 14.01.2022.-stručni suradnik

Back to top

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO:

  1. Stručni suradnik - na neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

Preuzmite tekst natječaja

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Temeljem članka 28. Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika, KLASA: 012-02/21-01/01, URBROJ: 539/01-21-1 od 23. kolovoza 2021. godine, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika, donosi:

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu objavljen dana 14. siječnja 2022. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Hrvatske komore socijalnih radnika, a koji se odnosi na radno mjesto:

  1. Stručni suradnik - neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj/-ica)