OBAVIJEST O KAZNENOJ PRIJAVI

Back to top

Unatrag nekoliko dana među socijalnim radnicima je spontano pokrenuta inicijativa za podnošenje kaznene prijave protiv Jelene Veljače i Nataše Janjić Medančić. Odvjetnički ured Klaudia Čurina iz Zagreba sastavio je kaznenu prijavu državnom odvjetništvu protiv Jelene Veljače i Nataše Janjić Medančić u kojoj ih terete za kazneno djelo protiv javnog reda – javnim poticanjem na nasilje i mržnju, opisanu i kažnjivu po članku 325. stavku 1. Kaznenog zakona. Kaznenoj prijavi su se masovno priključili socijalni radnici, psiholozi, pravnici, socijalni pedagozi – u  ponedjeljak 12.04.,  kada je kaznena prijava podnesena odvjetničku punomoć za zastupanje predalo je 169 stručnih djelatnika centra a očekuje se da će se prijavi pridružiti još nekoliko stotina socijalnih radnika, psihologa i pravnika djelatnika centara.

 Hrvatska komora socijalnih radnika podržava inicijativu svih stručnih djelatnika centara  koji sudjeluju te poziva i ostale strukovne komore da iskažu svoju podršku.

u ime Upravnog odbora Hrvatske komore socijalnih radnika:
mr.sc. Antun Ilijaš,  dipl. soc. radnik