STRUČNE SEKCIJE

Back to top

Hrvatskoj komori socijalnih radnika djeluju 4 stručne sekcije:

Stručne sekcije osnivaju se za pojedina stručna i znanstvena područja djelatnosti socijalnog rada.

Članom stručne sekcije može postati svaki član Hrvatske komore socijalnih radnika koji popuni pristupnicu za članstvo na propisanom obrascu i dostavi ju poštom na adresu Hrvatske komore socijalnih radnika ili na e-mail tajnik@hksr.hr

PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO U SEKCIJI

Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija Hrvatske komore socijalnih radnika