STRUČNE SEKCIJE

Hrvatskoj komori socijalnih radnika djeluju 4 stručne sekcije:

  • Sekcija centara za socijalnu skrb
  • Sekcija domova socijalne skrbi
  • Sekcija socijalnih radnika u zdravstvu
  • Sekcija civilnog sektora
  • Stručne sekcije osnivaju se za pojedina stručna i znanstvena područja djelatnosti socijalnog rada.

Članom stručne sekcije može postati svaki član Hrvatske komore socijalnih radnika koji popuni pristupnicu za članstvo na propisanom obrascu i dostavi ju poštom na adresu Hrvatske komore socijalnih radnika ili na e-mail tajnik@hksr.hr

PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO U SEKCIJI


ODNOSI S JAVNOŠĆU

POSTUPAK BODOVANJA

Pravilnik

Obrazac prijave za organizatore

Individualni obrazac prijave

Obrazac evaluacije

Bilješka o susretu supervizijske grupe

Stručne skupove koji su prijavljeni od strane organizatora nije potrebno individualno prijavljivati.


OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ČLANOVA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA

STRUČNI NADZOR

PROJEKTI

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SOCIJALNOG RADA

 

U povodu obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada, Hrvatska komora socijalnih radnika organizirala je tribinu Sekcije socijalnih radnika zaposlenih u domovima socijalne skrbi koja se održala 16. ožujka 2015. godine u prostorijama Tribine grada Zagreba. Na tribini su sudjelovali Jasminka Despot-Lučanin, prof.dr.sc., Lovorka Olujić-Jakolić, dipl. socijalna radnica, Ljilja Jelenčić, dipl. socijalna radnica, Ida Jakovac, mag. socijalnog rada, članica Upravnog odbora Komore mr.sc. Silvija Kancijan te predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor, Mara Budimir kao moderatorica. Ukupno je bilo prisutno 160 sudionika.

U uvodnoj riječi Mara Budimir pozdravila je prisutne i izrazila zadovoljstvo činjenicom da je Tribina izazvala veliko zanimanje socijalnih radnika koji su se okupili u značajnom broju. Sudionicima se obratila i Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, koja je naglasila kako je socijalni rad profesija koja se bori za prava ljudi koji su marginalizirani, prepušteni sami sebi te nemaju priliku u javnosti iznijeti svoje teškoće. Također pozdravni govor održale su i članica Upravnog odbora Komore mr.sc. Silvija Kancijan te predsjednica Sekcije zaposlenih u domovima socijalne skrbi Ljilja Jelenčić, dipl. socijalna radnica.

U sklopu programa održana su tri predavanja.

Predsjednica sekcije za psihologiju starenja koja djeluje u sklopu Hrvatske psihološke komore, prof.dr.sc. Jasminka Despot-Lučanin, održala je izlaganje pod nazivom „Komunikacija s osobama starije životne dobi“. Govorila je o kojim faktorima ovisi komunikativnost osobe, o osobinama ličnosti te o kominikacijskim vještinama u radu sa starijim osobama. Nadalje, istaknula je na koji način treba komunicirati s dementnim i kognitivno ograničenim osobama, kako poboljšati komunikaciju i zadovoljstvo ljudi te što je glavni cilj skrbi o starijima.

Socijalne radnice Lovorka Olujić-Jakolić i Ljilja Jelenčić predavale su na temu „Volonterstvo - iskorak od pasivnog prema aktivnom starenju“. Predstavile su Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb, usluge koje pruža te su ukazale na praksu volontiranja u domu. Navedene su dobrobiti volontiranja u starosti, predstavljeni su rezultati istraživanja o pozitivnom utjecaju volonterskih aktivnosti na zdravlje starijih osoba te je naglašena važna uloga socijalnih radnika kao organizatora volontiranja.

Posljednje izlaganje, pod nazivom „Pokretanje socijalnog poduzetništva“, održala je Ida Jakovac u kojem je prisutne upoznala s radom Udruge za kreativni socijalni rad, kao i s projektom „Uključi se - zaslužio si J“. Cilj projekta je uspješan povratak u društvo i održavanje teško stečene apstinencije bivših ovisnika. U tu svrhu osnovana je pčelarska sekcija te je pokrenuta inicijativa za osnivanje društvenog poduzeća „Restart“ čija bi djelatnost, prema prijedlogu samih korisnika, bila pčelarstvo. Korisnici udruge krenuli su na ciklus edukacija o društvenom poduzetništvu nakon kojih su izradili studiju izvedljivosti i Poslovni plan.

Nakon predavanja uslijedila je rasprava tijekom koje se govorilo o pitanju volontiranja zatvorenika i duševnih bolesnika. Ustanovilo se kako u pravilu ne mogu volontirati u domovima za starije i nemoćne osobe, iako s druge strane postoji ta mogućnost jer je to područje inkluzivnog volonterstva te ga je moguće, s posebnim praćenjem, realizirati između ustanove i udruge.

Nadalje, tajnik Komore Ines Furda, pojasnila je sustav bodovanja, istaknula je kako Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje donosi odluke o bodovanju te je naglasila kako je u tijeku izrada aplikacije koja će svim članovima omogućiti da putem svog profila ažuriraju osobne podatke te prate stanje bodova.

U konačnici je zaključeno kako je važno dostojanstveno se boriti za razvoj profesije te razvijati svijest o cjeloživotnom obrazovanju. Također svi sudionici pozvani su na suradnju s Komorom, kao isntitucijom čija je glavna uloga zaštita ugleda, časti, prava i interesa profesije, kako bi zajedničkim snagama postali vidljiviji i zalagali se za bolji status socijalnih radnika u društvu.

 

 

 

 

Hrvatska Komora socijalnih radnika organizirala je predavanje Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu koje se održalo 19. ožujka 2015. godine u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Mirogojska 16, u Zagrebu. Na događaju je prisustvovalo 120 socijalni radnika, članova Komore, a predavanje je moderirala mr.sc.Snježana Šalamon.
Na samom početku sudionicima je dobrodošlicu izrazio ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ dr. Zvonimir Šostar,koji se tom prigodom ujedno i zahvalio na odličnoj suradnji Komore i Zavoda. Iskazao je svoje poštovanje prema socijalnim radnicima zbog ljubavi koju svakodnevno pružaju onima kojima je to najpotrebnije.
Predstavnica sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Nataša Bijelić podsjetila je kako je upravo ta Sekcija među prvima osnovana u sklopu Komore radi toga da se socijalni radnici u tom sektoru bolje povežu, poboljšaju svoj status i ojačaju dignitet struke.
Mr.Višnja Fortuna, počelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, istaknula je kako je i sama socijalna radnica po struci te kako je riječ o profesiji koja je iznimno zahtjevna i odabiru je osobe koje, prvenstveno, vole ljude.
Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb, Božena Horvat-Alajbegović čestitala je svima Svjetski dan socijalnog rada koji je ove godine posvećen promicanju dostojanstva i vrijednosti ljudi.
Mr.sc. Antun Ilijaš, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika pozdravio je sudionike predavanja i zahvalio se Zavodu na ustupanju prostora. Također je istaknuo kako je Komora osigurala novi prostor za obavljanje djelatnosti te je pozvao sve da dođu na otvorenje. U svom izlaganju pročitao je dirljivo pismo člana Komore Marka Grgurevića.
Mirjana Orban, spec. psihijatar govorila je o vrstama droga koje se danas nalaze na tržištu te o zabrinjavajućoj činjenici kako su neke od njih potpuno dostupne mladim ljudima jer se mogu nabaviti u legalnim dućanima tzv. smart shopovima. Istaknula je kako te droge imaju razoran utjecaj na zdravlje te kako valja sustavno raditi na edukaciji i promicanju zdravog stila života.
Socijalna radnica Andreja Radić održala je predavanje na temu „Nove droge i izazovi u radu s mladima“ u sklopu kojeg je predstavila Službu za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti koja se sastoji od Odjela za prevenciju ovisnosti i Odjela za mentalno zdravlje u zajednici. Također prisutne je upoznala s radom Centra za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih unutar kojeg djeluje Savjetovalište za mlade. Istaknula je koje institucije mogu uputiti klijenta u savjetovalište, koji su ciljevi tretmana, izazovi u radu s mladima te koja je uloga roditelja u borbi njihove djece protiv ovisnosti.
Predavanja su izazvala veliko zanimanje sudionika koji su postavljali brojna pitanja. Primjerice, je li moguće ograničiti dostupnost novih droga budući da je riječ o proizvodima koji se deklariraju kao osvježivači zraka i mogu se kupiti u redovnoj prodaji, zatim koja je dob djece koja se javljaju na tretman, kako prepoznati konzumenta te kakva je suradnja savjetovališta s roditeljima.
Zaključeno je kako u društvu postoji iskrivljena percepcija da je riječ o drogama koje se nalaze negdje drugdje, izvan naše zemlje te da su one itekako prisutne. Potrebno je ojačati suradnju među institucijama i raditi na senzibiliziranju javnosti vezano za nove izazove u radu s mladima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Više informacija o postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije - socijalni radnik kandidat može dobiti u kontaktu sa stručnim suradnikom HKSR-a usmeno, u osobnom kontaktu ili telefonski utorkom i četvrtkom od 9 do 11:00 sati.

Pismene upite kandidat može uputiti na e-mail adresu: sluzbenik1@hksr.hr

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

PRAVILNIK

Obrazac zahtjeva je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak priznavanja ne može službeno započeti ukoliko obrazac nije točno i u potpunosti popunjen.

Molimo vas da, ukoliko promijenite adresu, ime ili prezime za vrijeme trajanja postupka priznavanja, o tome pisanim putem obavijestite Hrvatsku komoru socijalnih radnika.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE - SOCIJALNI RADNIK

IZNIMNO VAŽNO!

Osobe koje se zapošljavaju u reguliranoj profesiji – u Republici Hrvatskoj, a kvalifikaciju su stekle izvan Republike Hrvatske, ne mogu se zaposliti temeljem rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije koje izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje, već temeljem rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koje izdaju nadležna tijela.

Osobe kojima je rješenjem nadležnog tijela priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nisu dužne ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u toj reguliranoj profesiji.

POPIS DOKUMENTACIJE

Uputa za uplatu troškova

Odluka


POTVRDE

1. Potvrda o sukladnosti obrazovanja s Direktivom 2005/36/EZ

OBRAZAC ZAHTJEVA

Napomena: ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac dostaviti putem pošte ili osobno u ured Komore


POPUSTI ZA ČLANOVE

Popusti na stomatološke usluge

Popusti na usluge estetskog centra

Popusti Certitudo d.o.o. 
Svaki član Komore ima pravno na jedan besplatan pravni savjet godišnje iz bilo kojeg područja prava u okviru police osiguranja pravne zaštite koju je ugovorila i plaća Komora.
SPECIFIKACIJA POLICE PRAVNE ZAŠTITE ZA ČLANOVE U 2020.
Polica osiguranja pravne zaštite za članove
Pravni savjeti se mogu iskoristiti na način da se članovi obrate uredu Komore putem e-maila info@hksr.hr

Pogodnosti Hrvatske poštanske banke
Kontakt osoba za HPB pogodnosti:
Mario Hajnić,
01 4804604
mario.hajnic@hpb.hr

CleanExpress kemijske čistionice i praonice - 20% uz predočenje članske iskaznice HKSR-a

HNK Ivan pl. Zajec, Rijeka - 30 % uz predočenje članske iskaznice

KD Vatroslava Lisinskog – na odabrane koncerte uz predočenje članske iskaznice

HNK Osijek – uz predočenje članske iskaznice


ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

NOVOSTI

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA