Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Pravilnik o uredu HKSR Poslovnik o radu nadzornog odbora HKSR Poslovnik o radu Povjerenstva za stručni nadzor Pravilnik o pravima i disciplinskoj odgovornosti članova Komore Poslovnik o radu disciplinskog suda prvog i drugog stupnja Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o sadržaju rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika u djelatnosti socijalnog rada Poslovnik o radu izborne skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o stručnom nadzoru Poslovnik o radu stalnih povjerenstava Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o izboru tijela Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljnja i oduzimanja odobrenja za samostalni rad (licencije) Pravilnik o stručnim povjerenstvima Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku upisa u imenike članova Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu upravnog odbora HKSR Statut Hrvatske komore socijalnih radnika Izmjene i dopune statuta Hrvatske komore socijalnih radnika Zakon o djelatnosti socijalnog rada Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SOCIJALNOG RADA

 

U povodu obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada, Hrvatska komora socijalnih radnika organizirala je tribinu Sekcije socijalnih radnika zaposlenih u domovima socijalne skrbi koja se održala 16. ožujka 2015. godine u prostorijama Tribine grada Zagreba. Na tribini su sudjelovali Jasminka Despot-Lučanin, prof.dr.sc., Lovorka Olujić-Jakolić, dipl. socijalna radnica, Ljilja Jelenčić, dipl. socijalna radnica, Ida Jakovac, mag. socijalnog rada, članica Upravnog odbora Komore mr.sc. Silvija Kancijan te predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor, Mara Budimir kao moderatorica. Ukupno je bilo prisutno 160 sudionika.

U uvodnoj riječi Mara Budimir pozdravila je prisutne i izrazila zadovoljstvo činjenicom da je Tribina izazvala veliko zanimanje socijalnih radnika koji su se okupili u značajnom broju. Sudionicima se obratila i Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, koja je naglasila kako je socijalni rad profesija koja se bori za prava ljudi koji su marginalizirani, prepušteni sami sebi te nemaju priliku u javnosti iznijeti svoje teškoće. Također pozdravni govor održale su i članica Upravnog odbora Komore mr.sc. Silvija Kancijan te predsjednica Sekcije zaposlenih u domovima socijalne skrbi Ljilja Jelenčić, dipl. socijalna radnica.

U sklopu programa održana su tri predavanja.

Predsjednica sekcije za psihologiju starenja koja djeluje u sklopu Hrvatske psihološke komore, prof.dr.sc. Jasminka Despot-Lučanin, održala je izlaganje pod nazivom „Komunikacija s osobama starije životne dobi“. Govorila je o kojim faktorima ovisi komunikativnost osobe, o osobinama ličnosti te o kominikacijskim vještinama u radu sa starijim osobama. Nadalje, istaknula je na koji način treba komunicirati s dementnim i kognitivno ograničenim osobama, kako poboljšati komunikaciju i zadovoljstvo ljudi te što je glavni cilj skrbi o starijima.

Socijalne radnice Lovorka Olujić-Jakolić i Ljilja Jelenčić predavale su na temu „Volonterstvo - iskorak od pasivnog prema aktivnom starenju“. Predstavile su Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb, usluge koje pruža te su ukazale na praksu volontiranja u domu. Navedene su dobrobiti volontiranja u starosti, predstavljeni su rezultati istraživanja o pozitivnom utjecaju volonterskih aktivnosti na zdravlje starijih osoba te je naglašena važna uloga socijalnih radnika kao organizatora volontiranja.

Posljednje izlaganje, pod nazivom „Pokretanje socijalnog poduzetništva“, održala je Ida Jakovac u kojem je prisutne upoznala s radom Udruge za kreativni socijalni rad, kao i s projektom „Uključi se - zaslužio si J“. Cilj projekta je uspješan povratak u društvo i održavanje teško stečene apstinencije bivših ovisnika. U tu svrhu osnovana je pčelarska sekcija te je pokrenuta inicijativa za osnivanje društvenog poduzeća „Restart“ čija bi djelatnost, prema prijedlogu samih korisnika, bila pčelarstvo. Korisnici udruge krenuli su na ciklus edukacija o društvenom poduzetništvu nakon kojih su izradili studiju izvedljivosti i Poslovni plan.

Nakon predavanja uslijedila je rasprava tijekom koje se govorilo o pitanju volontiranja zatvorenika i duševnih bolesnika. Ustanovilo se kako u pravilu ne mogu volontirati u domovima za starije i nemoćne osobe, iako s druge strane postoji ta mogućnost jer je to područje inkluzivnog volonterstva te ga je moguće, s posebnim praćenjem, realizirati između ustanove i udruge.

Nadalje, tajnik Komore Ines Furda, pojasnila je sustav bodovanja, istaknula je kako Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje donosi odluke o bodovanju te je naglasila kako je u tijeku izrada aplikacije koja će svim članovima omogućiti da putem svog profila ažuriraju osobne podatke te prate stanje bodova.

U konačnici je zaključeno kako je važno dostojanstveno se boriti za razvoj profesije te razvijati svijest o cjeloživotnom obrazovanju. Također svi sudionici pozvani su na suradnju s Komorom, kao isntitucijom čija je glavna uloga zaštita ugleda, časti, prava i interesa profesije, kako bi zajedničkim snagama postali vidljiviji i zalagali se za bolji status socijalnih radnika u društvu.

 

 

 

 

Hrvatska Komora socijalnih radnika organizirala je predavanje Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu koje se održalo 19. ožujka 2015. godine u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Mirogojska 16, u Zagrebu. Na događaju je prisustvovalo 120 socijalni radnika, članova Komore, a predavanje je moderirala mr.sc.Snježana Šalamon.
Na samom početku sudionicima je dobrodošlicu izrazio ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ dr. Zvonimir Šostar,koji se tom prigodom ujedno i zahvalio na odličnoj suradnji Komore i Zavoda. Iskazao je svoje poštovanje prema socijalnim radnicima zbog ljubavi koju svakodnevno pružaju onima kojima je to najpotrebnije.
Predstavnica sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Nataša Bijelić podsjetila je kako je upravo ta Sekcija među prvima osnovana u sklopu Komore radi toga da se socijalni radnici u tom sektoru bolje povežu, poboljšaju svoj status i ojačaju dignitet struke.
Mr.Višnja Fortuna, počelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, istaknula je kako je i sama socijalna radnica po struci te kako je riječ o profesiji koja je iznimno zahtjevna i odabiru je osobe koje, prvenstveno, vole ljude.
Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb, Božena Horvat-Alajbegović čestitala je svima Svjetski dan socijalnog rada koji je ove godine posvećen promicanju dostojanstva i vrijednosti ljudi.
Mr.sc. Antun Ilijaš, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika pozdravio je sudionike predavanja i zahvalio se Zavodu na ustupanju prostora. Također je istaknuo kako je Komora osigurala novi prostor za obavljanje djelatnosti te je pozvao sve da dođu na otvorenje. U svom izlaganju pročitao je dirljivo pismo člana Komore Marka Grgurevića.
Mirjana Orban, spec. psihijatar govorila je o vrstama droga koje se danas nalaze na tržištu te o zabrinjavajućoj činjenici kako su neke od njih potpuno dostupne mladim ljudima jer se mogu nabaviti u legalnim dućanima tzv. smart shopovima. Istaknula je kako te droge imaju razoran utjecaj na zdravlje te kako valja sustavno raditi na edukaciji i promicanju zdravog stila života.
Socijalna radnica Andreja Radić održala je predavanje na temu „Nove droge i izazovi u radu s mladima“ u sklopu kojeg je predstavila Službu za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti koja se sastoji od Odjela za prevenciju ovisnosti i Odjela za mentalno zdravlje u zajednici. Također prisutne je upoznala s radom Centra za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih unutar kojeg djeluje Savjetovalište za mlade. Istaknula je koje institucije mogu uputiti klijenta u savjetovalište, koji su ciljevi tretmana, izazovi u radu s mladima te koja je uloga roditelja u borbi njihove djece protiv ovisnosti.
Predavanja su izazvala veliko zanimanje sudionika koji su postavljali brojna pitanja. Primjerice, je li moguće ograničiti dostupnost novih droga budući da je riječ o proizvodima koji se deklariraju kao osvježivači zraka i mogu se kupiti u redovnoj prodaji, zatim koja je dob djece koja se javljaju na tretman, kako prepoznati konzumenta te kakva je suradnja savjetovališta s roditeljima.
Zaključeno je kako u društvu postoji iskrivljena percepcija da je riječ o drogama koje se nalaze negdje drugdje, izvan naše zemlje te da su one itekako prisutne. Potrebno je ojačati suradnju među institucijama i raditi na senzibiliziranju javnosti vezano za nove izazove u radu s mladima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.NOVOSTI

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA