Učlanjenje

Back to top

Za učlanjenje u Hrvatsku komoru socijalnih radnika potrebno je na adresu Hrvatske komore socijalnih radnika dostaviti popunjene i potpisane obrasce za učlanjenje zajedno s ovjerenom dokumentacijom navedenom u zahtjevu.

Zahtjev za učlanjenje

Pristupnica za učlanjenje

 

Hrvatska komora socijalnih radnika

Ilica 35

10000 Zagreb

Pravilnik o postupku priznavanja prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada

PRESTANAK ČLANSTVA

Za prestanak članstva potrebno je dostaviti:

 • zahtjev za prestanak članstva kojeg sastavljate sami
 • dokument kojim dokazujete da ne obavljate djelatnosti socijalnog rada
 • člansku iskaznicu Hrvatske komore socijalnih radnika

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA ČLANARINE

Članovi imaju pravo na oslobođenje od plaćanja članarine u sljedećim slučajevima:

 • Nezaposlenost
 • Bolovanje
 • Porodiljni/rodiljni/roditeljski/posvojiteljski dopust ili dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
 • Mirovanje radnog odnosa
 • Neplaćeni dopust

Za ostvarivanje navedenog prava potrebno je dostaviti:

 • zahtjev za oslobođenje od plaćanja članarine kojeg sastavljate sami
 • Za nezaposlenost: 
  • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili
  • Elektronički zapis o osiguranicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Za bolovanje, porodiljni/rodiljni/roditeljski/posvojiteljski dopust ili dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju:
  • Potvrdu poslodavca ili
  • Liječničke doznake ili
  • Rješenje o korištenju prava
 • Za neplaćeni dopust/mirovanje radnog odnosa:
  • Potvrdu poslodavca