ZAKLJUČCI STRUČNOG SKUPA „SKRBNIŠTVO U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI“ I PRIJEDLOZI ZA UVOĐENJE NOVITETA U PRAKSU i ZAKONODAVSTVO

Back to top

Zajednica socijalnih radnika - praktičara okupljena na stručnom skupu iznijela je kritiku postojećem modelu skrbništva, ali se i usuglasila u konstruktivnim prijedlozima, te naglašava potrebu za HITNOM i GORUĆOM potrebom promjene instituta skrbništva koji već duži niz godina bez ikakvih promjena egzsistira u Republici Hrvatskoj.

Zaključke donosimo u nastavku:

Koordinacija međuresorne suradnje

Ministarstvo zdravstvo, civilni sektor, socijalna skrb, pravosuđe, financijski sektor

Regionalne samouprave i lokalne uprave

Međusobna suradnja

Prednosti održavanja sastanaka međuresornih timova

Predlaganje i provođenje programa

Obavezni i redoviti na svim razinama

Visoka razina stručnih znanja i postupanja

Senzibilizacija javnosti

Socijalna uključenost osoba s invaliditetom

Psihoeduakcije lokalnih zajednica o potrebama osoba s invaliditetom

Uključivanje medija/javne kampanje - educirati i senzibilizirati širu javnost za potrebe osoba s invalidtetom posebno osoba s mentalnim teškoćama

Osiguran temelj za provedbu načela nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja

Uspostavljanjem i organiziranjem: stručnih radnih sastanka i međuresorne suradnje stručnih skupova/konferencija/simpozija

Definiranih dionika: predstavnici zakonodavne i akademske zajednice i zajednice praktičara uključujući i druge sustave: javnobilježničku i odvjetničku komoru, zdravstvo, mup, financijski/bankarski sustav, centar za posebno skrbništvo i dr.

S ciljem: adekvatne provedbe/primjene sveobuhvatne zaštite osoba s invaliditetom skrbničku zaštitu kao specifičnu u svojoj pojavnosti i sa specifičnim pravnim apsektom djelovanja druge osobe u odnosu na štićenika

Sustav socijalne skrbi

Razviti širok spektar socijalnih usluga

Socijalni model brige o osobama s invaliditetom

Specijalizacija stručnih osoba - rad s osobama s invaliditetom

Osnaživati socijalni rad u zajednici

Osigurati timski rad i omogućiti veći broj stručnjaka u radu s osobama s invaliditetom

Uključiti stručnjake u međuresornu suradnju

Razviti oblike odlučivanja uz podršku

Stručna znanja umjesto administrativnih poslova

Pravosuđe

Lista ovlaštenih skrbnika

Osnovati posebne odjele pri općinskim sudovima i stalnim službama sudova

Nadležnost nad centrima za skrbinštvo te uključivanje stručnjaka iz sustava zdravstva u međuresornu surdanju

Imenovati skrbnike, pratiti rad skrbnika, odabrati naknade

Specijalizacija stručnih poslova - specifična znanja radi odlučivanja o potrebama osoba s invaliditetom

Prijedlog osiguravanja kvalitetne skrbničke zaštite - za osobe s invaliditetom

Zdravstvo

Definirati postupke koji su u okviru lječničke obaveze pružanja zaštite/ postupaka lišenja poslovne sposobnosti radi liječenja

Uključiti stručnjake iz sustava zdrastva u međuresornu suradnju

Educirati zdravstvene radnike o njihovim obavezama i široj regulativi iz područja skrbništva i zaštite osoba s invaliditetom

Većim brojem socijalnih radnika omogućiti prava iz sustava dostupnim i razumljivim osobama s indvaliditetom

Zaključke pogledajte ovdje.