Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Pravilnik o uredu HKSR Poslovnik o radu nadzornog odbora HKSR Poslovnik o radu Povjerenstva za stručni nadzor Pravilnik o pravima i disciplinskoj odgovornosti članova Komore Poslovnik o radu disciplinskog suda prvog i drugog stupnja Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o sadržaju rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika u djelatnosti socijalnog rada Poslovnik o radu izborne skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o stručnom nadzoru Poslovnik o radu stalnih povjerenstava Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o izboru tijela Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljnja i oduzimanja odobrenja za samostalni rad (licencije) Pravilnik o stručnim povjerenstvima Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku upisa u imenike članova Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu upravnog odbora HKSR Statut Hrvatske komore socijalnih radnika Izmjene i dopune statuta Hrvatske komore socijalnih radnika Zakon o djelatnosti socijalnog rada Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

DOBRODOŠLI


PRIOPĆENJE

Povodom vijesti o smrti tromjesečnog djeteta Hrvatska komora socijalnih radnika i Centar za socijalnu skrb Grubišno polje upućuju javnosti slijedeće zajedničko priopćenje:

Nadležni centar za socijalnu skrb postupajući sukladno pravilima struke i zakonskim okvirima utvrdio je kako je roditeljima potrebna stručna pomoć i podrška u brizi za djecu. Tijekom procjene roditeljskih sposobnosti nije utvrđen rizik zanemarivanja niti potreba izdvajanja iz obitelji. Tijekom tretmana roditeljima je pružana psihosocijalna pomoć u jačanju roditeljskih kapaciteta. Dijete je također bilo u tretmanu nadležnog liječnika obiteljske medicine i patronažne sestre. Do dovršetka kriminalističkih i zdravstvenih vještačenja ne može se sa sigurnošću zaključivati o uzrocima smrti djeteta, te molimo građane i medije da unaprijed ne donose zaključke o mogućim uzrocima.

Molimo građane, posebno medije, da se u najboljem interesu maloljetnog djeteta i dodatne traumatizacije roditelja suzdrže od daljnjeg eksponiranja slučaja u medijima.

Hrvatska komora socijalnih radnika i Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje


PRIOPĆENJE HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA I CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SISAK

Povodom članka objavljenog na portalu "Telegram", pod naslovom „Socijalna služba uzela im djecu, jer je kuća u kojoj žive stradala u potresu“, a nakon objave snimki izjava oca maloljetne djece na društvenim mrežama u svrhu točnog informiranja javnosti, objavljuju slijedeće:

Djeca nisu izdvojena iz obitelji zbog oštećenja kuće nastalih od potresa!

Centar za socijalnu skrb Sisak, postupajući u skladu s zakonom propisanom procedurom, koristeći suvremene metode i instrumente socijalnog rada, procjenu ugroženosti djece, utvrdio je kako život i zdravlje djece u trenutnoj sredini nisu sigurni, te je postupio temeljem Obiteljskog zakona i izdvojio djecu iz obitelji. Stručna odluka donesena je uslijed utvrđene prisutnosti brojnih rizičnih faktora na strani roditelja; neadekvatni roditeljski odgojni postupci, procijenjena higijenska i odgojna zapuštenost, moguće samoozljeđivanje djece zbog odsutnosti kontrole roditelja, vidljiva uznemirenost djece uslijed neadekvatnih roditeljskih postupanja u prisutnosti stručnih radnika te drugi. Uz navedeno, obzirom da majka nije pristajala na suradnju sa stručnim radnicima prilikom obilaska obitelji morala je intervenirati i policija.

Postupajući u najboljem interesu djeteta te štiteći prvenstveno njihov život i zdravlje, Centar za socijalnu skrb Sisak primjenom instrumenata socijalnog rada te temeljem psihološke procjene ugroženosti djeteta donosi na zakonu utemeljenu odluku žurnog izdvajanja djece u obitelj udomitelja. Takva odluka nije nastupila kao posljedica loših stambenih uvjeta uslijed oštećenja nastalih potresom. Nakon što roditelji stvore adekvatne uvjete uz podršku stručnih radnika centra i u rješavanju stambenih pitanja, koji je u realizaciji sa Središnjim uredom za stambeno zbrinjavanje, te ostvare pozitivne pomake u okviru roditeljskih kapaciteta, bit će omogućeno spajanje majke i djece s ocem. Za to vrijeme, djeca su zbrinuta zajedno s majkom u udomiteljskoj obitelji od 1.2.2021. kada je majka pristala na smještaj uz djecu. Roditeljima i udomiteljima, stručni radnici sustava socijalne skrbi, pružaju punu podršku u jačanju roditeljskih kapaciteta i uspostavi sigurnih uvjeta za život djece.

Važno je znati kako je prema preporuci Pravobraniteljice za djecu o zaštiti privatnosti djece u medijima u medijskim objavama nužno zaštititi identitet djece koja su privremeno ili trajno izdvojena iz svojih obitelji zbog različitih obiteljskih teškoća. Samim time nije dovoljno samo prikriti djetetovo ime i prezime i njegov lik na snimci, već se ne smiju objaviti ni imena njegovih roditelja. Ukoliko roditelji pristaju na takve objave i snimanja, oni čine daljnju štetu na račun vlastite djece, a isto se odnosi na snimatelja na društvenim mrežama.

Molimo građane i medije da se u najboljem interesu maloljetne djece suzdrže od daljnjeg eksponiranja ovog slučaja na društvenim mrežama i u medijima, jer time doprinose i otkrivanju identiteta maloljetne djece.

Tražimo od uredništva Telegrama da ispravi netočan naslov navedenog članka i ukloni fotografije maloljetne djece.

Zaštitimo djecu!

Hrvatska komora socijalnih radnika i Centar za socijalnu skrb Sisak


Objava povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Dugo se vremena nasilje u obitelji smatralo privatnom stvari pa razgovor o njegovoj pojavnosti i štetnosti nije dobivao veliku pozornost u javnim sferama. Najznačajniji prediktor obiteljskog nasilja jest spol. Nasilje nad ženama prije svega predstavlja grubo kršenje ljudskih prava te osim izravnog utjecaja na žene (zdravlje, duboki fizički i psihički ožiljci), nasilje ima nesagledive posljedice na funkcioniranje obitelji, zajednice i društva.

Nekad se vjerovalo kako je nasilje nad ženama svojstveno nižim društvenim slojevima. Međutim, danas smo svjesni da je nasilje nad ženama prisutno u svim društvenim slojevima. Prve institucije kojima se žrtve obraćaju za pomoć jesu policija i centri za socijalnu skrb. Upravo zbog toga socijalni rad kao profesija ima iznimno veliku ulogu u području zaštite žrtava nasilja. U svakodnevnom direktnom kontaktu sa (ženama) žrtvama nasilja jesu socijalni radnici zaposleni u centrima za socijalnu skrb, ali i u domovima za zaštitu žrtava nasilja te drugim neprofitnim organizacijama koje djeluju u tom području.

Iako stručnjaci i mediji stalno ističu ulogu društva u prevenciji nasilja, zaštiti žrtava i sankcioniranju počinitelja i dalje postoji određeni stupanj tolerancije na određene oblike nasilja i postoji vjerovanje da je nasilje u obitelji privatna stvar. Ukoliko u društvu izostaje prekršajno ili kazneno sankcioniranje počinitelja nasilja u obitelji, odmahivanje rukom i spuštanjem tog problema ponovno na razinu privatnog dolazi do normalizacije nasilja, a ona zasigurno kao takva predstavlja velik socijalni rizik. Mnoge žene odustaju od traženja pomoći zbog društvenog diskursa koji sugerira da ako ste se mogli udati za zlostavljača trebate se i nositi s tim.

Svim žrtvama stoga ispred Komore socijalnih radnika šaljem poruku: NISI KRIVA!

(!) Obrati se za pomoć policiji, socijalnim radnicima ili drugim stručnjacima iz neprofitnog sektora!

A svim građanima poručujem: Važno je da svi mi svakodnevno, vlastitim riječima i djelima promoviramo nultu stopu tolerancije nasilja nad ženama i nasilja općenito! Nasilje nije privatni, nego društveni problem i tiče se svih nas!

#reagiraj!

Sa poštovanjem,

predsjednik HKSR-a
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik


XI. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA

Zbog trenutne epidemiološke situacije odgađa se XI. konferencija socijalnih radnika (14.-16.10.2020.) u Šibeniku dok prilike ne budu povoljnije za njeno održavanje.

Hrvatska udruga socijalnih radnika organizira XI. konferenciju socijalnih radnika koja će se održati u Šibeniku, od 14. do 16. listopada 2020. godine.

Ovogodišnja konferencija posvećena je temi važnosti međuljudskih odnosa u kontekstu naše profesije.

Više o konferencijiPrivremeni smještaj u kriznim situacijama – naputak o postupanju

Preuzmite uputu


Na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite u ime svih članova stožera ministar Božinović uputio je posebne zahvale svim djelatnicima sustava socijalne skrbi koji sustav socijalne skrbi u ovakvim teškim uvjetima održavaju stabilnim!

https://www.youtube.com/watch?v=9NkP7sZ45a8

Na poveznici (od 27:50 ) pogledajte izjavu ministra:

Izjava


PSIHOLOŠKA POMOĆ

Obzirom na izvanredne okolnosti u Republici Hrvatskoj vezano za epidemiju bolesti COVID-19 kao i potres koji je pogodio područje Grada Zagreba i sjeverne županije, Hrvatska psihološka komora je u suradnji s Hrvatskim psihološkim društvom i županijskim društvima psihologa uspostavila Mrežu telefonskih linija HPK i HPDa u Republici Hrvatskoj na kojima će 24 sata biti dostupni psiholozi radi pružanja psihološkog savjetovanja i terapijskih intervencija.


Drage kolege, dragi socijalni radnici,

u uobičajenim okolnostima u ovom tjednu bismo slavili Svjetski dan socijalnog rada, okupljali se, razmjenjivali ideje i bodrili za nove izazove. Naša struka protekle je godine gotovo iz dana u dan bila pred novim udarima, no unatoč svima njima socijalni radnici postojano su brinuli o potrebama i pravima naših najugroženijih građana.

Danas smo suočeni s nekim sasvim novim izazovom, pandemijom koronavirusa koja duboko mijenja svakodnevicu svih građana i upućuje nas da držimo socijalnu distancu i da prvenstveno brinemo o sebi i najbližima.

Međutim, socijalni radnici koji rade u zdravstvenim ustanovama, domovima, centrima za socijalnu skrb,zatvorskom sustavu ili su uključeni u pružanje socijalnih usluga bez kojih bi svakodnevica naših korisnika bila duboko narušena, znaju da njihovi korisnici nemaju alternativu te da se njihov posao ne može obavljati s daljine. Naša etika, savjest te osobni i profesionalni integritet nas pozivaju na preuzimanje iznimno značajne društvene odgovornosti svjesni da time preuzimamo određene rizike kako bismo pomogli onima kojima je to najpotrebnije.

Oduvijek smo radili u tišini, samozatajno i rijetko kada je prepoznat naš doprinos u ovakvim vrlo teškim trenucima. Tako je bilo u vrijeme Domovinskog rata tako je i danas! Zbog toga vam svima iskazujem duboku zahvalnost i ponos uz nadu da ćemo se što prije moći okupiti onako kako smo to činili svih ovih godina!

Brinite o sebi, brinite o svojim najbližima i brinite jedni za druge!

 

Čuvajmo se!

 

mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik
predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika


„SVJETLO ZA JAKOVA“

Vječno ćemo s ponosom pamtiti naše kolege!

Posljednjih 19 godina, 14. prosinca prisjećamo se socijalnog radnika Jakova Kudrića koji je ubijen na svom radnom mjestu. Nažalost, od ove godine u mislima će nam biti još dvoje ubijenih kolega, socijalna radnica Blaženka Poplašen i pravnik Ivan Pavić. Socijalni radnici će zauvijek čuvati uspomenu na njih - velike i iznimne profesionalce koji su svoj posao radili časno!

Hrvatska komora socijalnih radnika smatra kako je napokon došlo vrijeme za: uvažavanje glasa struke, veća ulaganja u resurse socijalne skrbi te zajedničku suradnju svih dionika u stvaranju sigurnijih i kvalitetnijih uvjeta rada što će u konačnici, vjerujemo, rezultirati i većim zadovoljstvom korisnika.

Status službene osobe te detektori metala predstavljaju pozitivni početak brige države u zaštiti radnika kao i početak potrebnih korjenitih poboljšanja sustava socijalne skrbi.

Hrvatska komora socijalnih radnika je 14. prosinca 2015. pokrenula akciju „SVJETLO ZA JAKOVA“ u znak sjećanja na kolegu, ali i kako bi skrenuli pažnju na važnu ulogu naše profesije u društvu - izgradnju humanijeg društva. Uloga socijalnih radnika je osnaživanje korisnika za pozitivne promjene u njihovim životima, ali i skretanje pozornosti na negativne društvene pojave. Pri tome ne smijemo zaboraviti i na borbu za poboljšanje radnih uvjeta jednako kao i društvenog položaja naše profesije.

Svjedoci smo kako smo kao socijalni radnici u posljednjih godinu dana, više nego ikada, izvrgnuti otvorenim prijetnjama i linču. Unatoč tome, u ovim trenucima sjećanja na preminule kolege, crpimo snagu kroz nove bitke za dostojanstven, siguran rad i poštovanje u društvu koje zaslužujemo. Vječno ćemo s ponosom pamtiti naše kolege!

S poštovanjem,
HKSR


ODRŽANA TRIBINA "DIJETE U FOKUSU"

Jučer, 20.11.2019.g. u Tribinama grada Zagreba održana je tribina „Dijete u fokusu“ koju smo organizirali zajedno s Hrvatskom udrugom za ravnopravno roditeljstvo. Predsjednik HKSR-a, mr.sc. Antun Ilijaš u pozdravnom govoru zahvalio se udruzi na izvrsnoj dosadašnjoj međusobnoj suradnji.

Na samom početku tribine Martina Podobnik prikazala je rezultate istraživanja koje je HKSR provela sa članovima Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo o iskustvima procesa razvoda braka i suradnje s centrima za socijalnu skrb.

Izlagači na tribini bili su Tatjana Katkić Stanić, načelnica sektora za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb, MDOMSP; prim. Domagoj Štimac, dr. med., spec. psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba; Nela Selak Bodrožić, dipl.iur., ravnateljica Centra za posebno skrbništvo Zagreb i prof.dr.sc. Jasminka Zloković, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek pedagogije.

Tatjana Katkić Stanić istaknula je kako je broj manipulacija u postupcima razvoda braka i nad djecom u kontinuiranom porastu. Smatra kako bi se u Centru za posebno skrbništvo, koji izvršavaju funkciju „odvjetnika djece“ kako je to naglasila Nela Selak Bodrožić, trebali zaposliti socijalni radnici koji posjeduju specifične vještine rada s obitelji i djecom.

Nela Selak Bodrožić iznijela je statističke podatke na državnoj razini kada je u pitanju povjeravanje djece nakon razvoda braka ili prekida izvanbračnih zajednica te pojasnila ulogu posebnih skrbnika u sudskim postupcima.

Prim. Domagoj Štimac ističe kako je Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba za sada jedina specijalizirana ustanova koja se bavi manipulacijama, otuđenjem djece o roditelja te zlostavljanjem i zanemarivanje pa je nužno razvijati nove regionalno rasprostranjene specijalizirane centre po uzoru na Polikliniku. Naveo je kako su instrumenti manipulacije roditelja mnogobrojni, a posljednje „sredstvo“ koje roditelji koriste, kada su sva ostala iscrpljena je prijava seksualnog zlostavljanja djeteta. Zaključio je kako je nužan rad s roditeljima kako ne bi došlo do toga da dijete mora prolaziti mukotrpne postupke u poliklinici i na sudovima. Istaknuo je da su sudovi ti koji se najmanje mijenjaju u pogledu razvijanja znanja u obiteljskim postupcima, dok se „operativci“, centri za socijalnu skrb i poliklinike puno brže mijenjaju i prilagođavaju.

Prof.dr.sc. Jasminka Zloković naglasila je kako se rijetko govori o nasilju nad muškarcima. Međutim, rezultati istraživanja Filozofskog fakulteta u Rijeci pokazuju kako je nasilje nad muškarcima prisutno gotovo jednako kao i nasilje nad ženama. Najčešći razlozi zašto muškarci ne prijavljuju nasilje koje dožive u obitelji jesu: sram, vjerovanje da mogu sve sami riješiti i uvjerenje da im nitko ionako ne bi vjerovao. Rezultati prof. Zloković pokazuju kako majke i očevi kod svoje djece, a kao posljedice svjedočenja nasilju u obitelji i konfliktnim odnosima roditelja, uočavaju brojne probleme u vezi sa zdravljem, razvojem, ponašanjem i školskim postignućem.

Rezultati Hrvatske komore socijalnih radnika pokazuju kako su neki od razloga zbog kojih očevi pristaju da djeca nakon razvoda nastave živjeti s majkom: nedovoljna vjera u vlastite roditeljske sposobnosti, vjerovanje da je majka bolji roditelj te da se da će dijete ionako pristati majci (osjećaj favoriziranja majki kao roditelja). Upravo iz tih razloga potrebna je veća uključenost očeva u programe podrške roditeljstvu koji se provode, između ostalog, i u Obiteljskim centrima u Republici Hrvatskoj. Dosadašnja iskustva iz prakse pokazuju kako se u značajno većoj mjeri u programe podrške uključuju majke.

Svi sudionici i izlagači na tribini su se složili kako oba roditelja imaju jednako pravo i jednake roditeljske dužnosti u slučajevima kada jedno od njih ne živi sa svojim djetetom. I najvažnije, oba roditelja trebaju ispunjavati svoje roditeljske odgovornosti i dužnosti na način da im je u fokusu prije svega zaštita i dobrobit njihovog zajedničkog djeteta.


Profesija socijalnog rada jedna je od najstresnijih, a biti socijalni radnik danas je teže nego ikad prije. U profesionalnim krugovima često neformalno govorimo o sve češćim i ozbiljnijim oboljevanjima socijalnih radnika, a da pri tome ne raspolažemo konkretnim podacima. Stoga je Hrvatska komora socijalnih radnika u razdoblju od 23. do 31. listopada 2019. godine provela istraživanje među svojim članovima s ciljem ispitivanja izvora profesionalnog stresa te zdravstvenog stanja socijalnih radnika.

Sociodemografkska i profesionalna obilježja

U istraživanju je sudjelovalo 739 socijalnih radnika iz cijele Republike Hrvatske.

Prema broju godina radnog staža, najviše sudionika ima između 11 do 30 godina radnog staža (43,85%). Zatim, od 1 i 10 godina radnog staža (41,56%), a više od 30 godina radnog staža ima 15,01% sudionika.

Najveći broj sudionika zaposlen je u sustavu socijalne skrbi (88,36%) pri čemu najčešće u centru za socijalnu skrb (72,94%). Od ostalih sustava, izdvaja se sustav zdravstva a 3,65% sudionika te NGO sektor sa 1,76% dok su ostali sustavi (pravosuđe, sustav odgoja i obrazovanja, privatna praksa, poslovni sektor, ministarstva, lokalna i regionalna samouprava) zastupljeni s manje od 1% sudionika.

PROFESIONALNI STRES SOCIJALNIH RADNIKA

U tablici su prikazani izvori profesionalnog stresa socijalnih radnika poredan od najsnažnijeg do najmanje snažnog.

Rb. Izvor profesionalnog stresa Aritmetička sredina (M) St. devijacija
1. Prozivanje socijalnih radnika u medijima (novine, televizija, portali) 4,32 0.91
2. Nedostatak smještajnih kapaciteta 4,22 1.07
3. Nedostatak institucija za daljnji specijalizirani tretman korisnika 4,19 0.96
4. Česta izloženost kritikama javnosti 4,13 1
5. Preopterećenost poslom (rokovi, velik broj korisnika) 4,13 0.89
6. Nemogućnost udovoljavanju korisnikovim zahtjevima zbog objektivnih okolnosti (nedostatak sredstava, institucija i sl. ) 4,09 0.93
7. Nametanje poslova koji ne spadaju u opis mog radnog mjesta 4,00 1.13
8. Izloženost verbalnoj agresiji korisnika 3,97 1.05
9. Nedostatak udomiteljskih obitelji 3,96 1.2
10. Nejasna tumačenja zakonskih odredbi 3,8 0.99
11. Omalovažavanje od strane drugih stručnjaka 3,69 1.12
12. Česte promjene zakonskih regulativa 3,62 1.07
13. Loša suradnja s drugim institucijama 3,61 1.02
14. Male mogućnosti napredovanja 3,31 1.23
15. Izloženost fizičkim napadima korisnika 3,25 1.43
16. Loše rukovođenje (voditelj, predstojnik, ravnatelj) 3.23 1.33
17. Izostanak podrške kolega 3,01 1.24
18. Loši međuljudski odnosi unutar ureda 2,97 1.32
19. Neprikladan prostor za rad (veličina ureda, djeljenje ureda s drugim radnikom) 2,89 1.51
20. Neopremljen prostor za rad (računala, namještaj i sl) 2,51 1.37
21. Znatno veća zastupljenost žena među zaposlenicima 2,42 1.27

Fizički napad u posljednjih godinu dana je doživjelo 4% sudionika pri čemu 83% NIJE otišlo na bolovanje nakon doživljenog napada. Razlozi neodlaska na bolovanje su: posao bi mi se nagomilao; primio/la bi manju plaću, a imam djecu; želio/la sam sve izdržati; nisam imao/la vidljive ozljede. Verbalni napad u posljenjih godinu dana doživjelo je 36.67% sudionika.

ZDRAVLJE SOCIJALNIH RADNIKA

Uslijed izloženosti profesionalnom stresu javljaju se i posljedice koje se ogledaju u svakodnevnom psihofizičkom funkcioniranju. Najčešći osjećaji s kojima su suočeni u svom radu su : osjećaj umora čak i kad se naspavam (M=3.69); razdražljivost i napetost (M=3.64); osjećaj sniženog raspoloženja (M=3.34); problemi sa spavanjem (M=3.34) te malo interesa ili zadovoljstva u obavljanju poslova (M=3.17).

U proteklih godinu dana 48,58% sudionika koristilo bolovanje, a prosječna dužina korištenja bolovanja je 7 dana. Zabrinjavajuće je da je čak 50,47% (N=373) sudionika suočeno s dugotrajnom bolesti ili dugotrajnim zdravstvenim problemom.

Najčešće bolesti su: visok krvni tlak – 21%; kronična oboljenja kralježnice – 33%, visok kolesterol i masnoće – 25%, te depresija – 15%. Bolesti štitnjače su identificirane kao specifičan problem u populaciji („po pitanju zdravlja mog i mojih kolega koji smo u većem dijelu zaposleni u Centru oko trideset godina mogu reći da gotovo sve kolegice imaju probleme sa štitnom žlijezdom i uzimaju terapiju duže godina, ja sam osobno operirala tumor do štitnu žlijezde i režanj štitne žlijezde“). Pri tome 1 sudionik navodi kako trenutno ima dijagnozu karcinoma štitnjače!

Iznimno zabrinjavajuć podatak

„Nakon 9 godina rada po centrima za socijalnu skrb, u 36. godini života dijagnosticiran mi je karcinom štitnjače. Nehumani radni uvjeti i svakodnevni stres su zasigurno doprinijeli nastanku karcinoma. Iz tog razloga odlučila sam se prestati baviti socijalnim radom u Hrvatskoj. Još sam relativno mlada pa sreću u struci možda ostvarim u nekoj uređenoj zapadnoj državi koja brine o svojim zaposlenicima (građanima).“

No, bez obzira na sve lošije zdravlje, socijalni radnici (u sustavu socijalne skrbi) imaju pravo na sistematski pregled samo svake 2 godine (podatak za CZSS Zagreb). Omogućavanje sistematskih pregleda za zaposlene socijalne radnike ovisi o materijalnim sredstvima centara za socijalnu skrb i drugih ustanova zbog čega socijalni radnici odlaze na sistematski i rjeđe od 2 godine.ODŽAN OKRUGLI STOL „SOCIJALNI RADNICI NA NASLOVNICI – DIJALOG S MEDIJIMA“

u suradnji Hrvatske komore socijalnog rada i Hrvatskog novinarskog društva

Na okruglom stolu održanom u Novinarskom domu u Zagrebu 06.11.2019 god. sudjelovali su predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, predsjednik HKSR Antun Ilijaš, u ime Hrvatske komore socijalnih radnika Martina Podobnik i Nela Pamuković, Ines Strenja Linić , predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora, Lora Vidović, Pučka pravobraniteljica, Tanja Katkić Stanić, načelnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Marko Buljevac – Studijski centar za socijalni rad-Pravni fakultet, Mato Zovkić , član Središnjeg odbora Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi, Domagoj Kronstein, predstavnik Hrvatske udruge socijalnih radnika, Đurđica Klancir, predsjednica Novinarskog vijeća časti, Nina Kljenak, urednica portala N1 TV, Goran Gavranović, glavni urednik novina „24 sata“, Bojan Divjak, glavni urednik Glasa Slavonije i Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista.

Martina Podobnik, glasnogovornica HKSR-a, prezentirala je rezultate anketnog istraživanja koje je HKSR proveo u razdoblju od 23. do 31.10.2019 godine. U istraživanju je sudjelovalo 739 socijalnih radnika iz cijele Republike Hrvatske, od čega je 706 žena i 33 muškarca. 5 najvećih izvora stresa su prozivanje socijalnih radnika u medijima, nedostatak smještajnih kapaciteta, nedostatak institucije za daljnji specijalizirani tretman korisnika, česta izloženost kritikama javnosti, preopterećenost poslom.

Najčešće bolesti od kojih obolijevaju socijalni radnici su : visok krvni tlak – 21% ; kronična oboljenja kralježnice – 33%, visok kolesterol i masnoće – 25% , te depresija – 15%. Iznimno zabrinjavajući podatak je kako je od posljedica karcinoma i leukemije u posljednjih godinu dana preminulo 9 socijalnih radnika. A čak 6 sudionika navelo je da trenutno boluje od karcinoma! No bez obzira na sve lošije zdravlje, socijalni radnici u sustavu socijalne skrbi imaju pravo na sistematski pregled samo svake 2 godine.

Nela Pamuković, istakla je kako je evidentno da je strah glavni izvor stresa za socijalne radnike i da je teško raditi u takvoj atmosferi velikog pritiska javnosti. Važno je da javnost čuje istinu o nama. Glavni problem, kako to smatraju socijalni radnici, u novinskim tekstovima su senzacionalistički naslovi naslov koje formiraju glavni urednici i stvaraju sliku javnog mnijenja. Istaknula je i neke primjere odličnih naslova „ Večernjeg lista“ i „Slobodne Dalmacije“. Posljedice ovakvog načina izvještavanja rezultiraju nepovjerenjem korisnika. Naglasila je kako su ravnatelji ustanova jedini ovlašteni davati izjave medijima. Ukoliko se oni ogluše na upite novinara, pozvala ih je da se obrate HKSR.

Marko Buljevac je na višekratno naglašavanu „poziciju moći“ koju prema navodima korisnika, a onda i novinara, imaju zaposlenici u centrima za socijalnu skrb, istaknuo pogrešnom percepcijom i iskrivljenom slikom, jer sustav socijalne skrbi nije sustav moći nego prvenstveno sustav podrške. Naglasio je kako se iz pojedinih novinarskih tekstova može iščitati nedovoljno poznavanje sustava socijalne skrbi od strane novinara i njihov subjektivni stav. Naveo je da se većinom izdvajaju negativni primjeri iz prakse dok se o mnogobrojnim pozitivnim stvarima ne piše. Skrenuo je pozornost i odgovornost novinara na posljedicu stigmatizacije korisnika u okolini u kojoj žive i rade, a čiji se identitet objavljuje u medijima, ali i socijalnih radnika. Naglasio je da se njihov identitet ne bi trebao objavljivati i da bi ih se moralo zaštititi.

Hrvoje Zovko naglašava da HND ima oko 2000 članova, ali i da ima novinara koji nisu članovi društva. I socijalni radnici i novinari predstavljaju važan društveni segment i morali bi uspostaviti dijalog. Smatra da se precjenjuje uloga medija.

Đurđica Klancir navela je da postoji novinarski kodeks časti i profesionalni standardi po kojima bi novinari morali postupati. Susretala se je sa prijavama socijalnih radnika koji su prijavljivali neke novinare. U delikatnim situacijama trebalo bi obavezno tražiti izjavu socijalnih radnika ili drugog stručnjaka. Svjesna je da su socijalni radnici na prvoj crti obrane, jer su predstavnici države. Novinarstvo je danas u krizi i pod velikim je pritiskom izdavača koji samo traže što veću čitanost i „klikove“. Sve manje je specijaliziranih novinara. Kao posebno važnim naglasila je da socijalni radnici trebaju pronaći kanal prema novinarima kako bi isti dobili pravilnu informaciju o važećem zakonodavstvu.

Lora Vidović istaknula je da je sustav socijalne skrbi bio zapostavljan dugi niz godina, da se je izdvajalo premalo financijskih sredstava i da postoji veliki manjak socijalnih radnika zaposlenih u sustavu, kao i da imaju 2 i više puta više korisnika nego što je to propisano. Naglasila je da niti svi novinari dobro obavljaju svoj posao, a niti svi socijalni radnici. Korisnici su počeli doživljavati Centar za socijalnu skrb kao izvor moći, a ne kao izvor podrške, te da je općenito veliki problem u društvu nepovjerenje građana prema državnim institucijama. Rješenje vidi u proaktivnoj ulozi socijalnih radnika i edukaciji novinara.

Goran Gavranović smatra da su centri za socijalnu skrb „centri moći“ i da je dužnost novinara staviti fokus na rad socijalnih radnika. Smatra da je pojednostavljeno reći da su novinari krivi zbog percepcije javnosti prema socijalnim radnicima. Smatra da novinari ne moraju biti educirani o pojedinim pitanjima nego da je njihov posao da izvještavaju. Moraju samo znati koga će što pitati. Navodi da često dobivaju e-mailove od korisnika socijalne skrbi i da njih 90% odbijaju i ne objavljuju, jer ih istraže i utvrde da nisu istinite. Smatra da su većina novinara odgovorna i da dobro obavljaju svoj posao. Također smatra da se jako puno piše o manjinama, žrtvama nasilja i drugim ugroženim skupinama na adekvatan način. Njegova medijska kuća želi suradnju sa socijalnim radnicima i izjavljuje „ Dajte nam heroje i pisati ćemo o njima“. Ističe da je njegova medijska kuća i pokrenula akciju „ Ponos Hrvatske“ u kojoj je predloženo da nagradu dobije jedna socijalna radnica.

Nina Kljenak, urednica portala N1 TV istakla je da ih često kontaktiraju frustrirani korisnici socijalne skrbi koji im se najviše žale na to da u centrima socijalni radnici nemaju individualni pristup prema njima; ne posvećuju im se dovoljno; smatra da socijalni radnici ne uviđaju greške koje rade u svom poslu i da je njihov zadatak da na to ukažu.

Bojan Divjak naveo je da i novinari također imaju moć. Kao poseban problem novinarstva navodi komercijalizaciju vijesti i svjestan je činjenice da naslovi rade štetu. Novinar mora znati odvagnuti da li je važnija vijest ili pravo djeteta ili korisnika socijalne skrbi. Nisu mediji najveći problem, nego neuređenost društvenih mreža. Poziva da se radi razlika između vijesti koje objavljuju mediji, od onih koji se nekontrolirano šire društvenim mrežama. Kao i drugi sudionici, ponovio je da je važno suzdržati se od generaliziranja – da su „svi novinari isti“.

Tanja Katkić Stanić navela je da je nadležno Ministarstvo upoznato sa svim problemima u sustavu socijalne skrbi i da u zadnje vrijeme radi na promjenama kako bi se poboljšao status socijalnih radnika kao i stanje u sustavu socijalne skrbi. Često se moglo pročitati u tekstovima da novinari objavljuju priču nakon što su saslušali samo „priču korisnika“, te koriste te priče za senzacionalističke naslove. Novinari nisu neprijatelji socijalnih radnika i neophodno je potreban međusobni dijalog. Predlaže da u interesu djece i korisnika zajedno senzibiliziramo javnost o važnim društvenim pitanjima, te da se ubuduće piše o fenomenima, a ne pojedinačnim slučajevima. Kao negativan primjer navodi određene „ hrvatske zvijezde“ kojima se zbog čitanosti daje medijski prostor za osobne obračune sa bivšim partnerima i ne gleda se pri tome na interes djece. U vezi aktivnosti koje čini Ministarstvo na poboljšanju navela je organiziranje edukacija o suočavanju sa stresom i edukacije ravnatelja centara kako bi postali kompetentni sugovornici medijima.

Ines Strenja Linić, ističe da je osnovni problem nedostatak socijalnih radnika i stav da oni mogu rješavati sve probleme, kao i veliki broj ovlasti koji im je dodijeljen. Ističe veliki problem u pravosuđu koje ne rješava predmete na vrijeme. Smatra da su mediji veliki izvor moći a ne socijalni radnici kao što neki predstavljaju. Uputila je molbu novinarima da ubuduće pišu i afirmativne tekstove.

Mato Zovkić , član Središnjeg odbora Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske stava je da su socijalni radnici najistureniji i da su najizloženiji medijskim napadima. Stereotip je da imaju moć, da su uhljebi i da su bešćutni i neradnici. Problemi socijalnih radnika je u tome što imaju previše posla, nedovoljno stručnih radnika. Izrazito naglašava kako socijalni radnici krše propise iz radnih obveza ako bez dozvole ravnatelja razgovaraju sa medijima. Ravnatelji mogu govoriti o postupcima koji se vode u centrima u javnosti.

Domagoj Kronstein, predstavnik Hrvatske udruge socijalnih radnika istakao je da je sasvim pogrešno upotrebljavati sintagmu „centri moći“ za centre za socijalnu skrb. Oni nisu centri moći nego centri podrške. Socijalni radnici moraju donositi odluke u skladu sa zakonom. Veliki problem je senzacionalistički pristup izvještavanja novinara koji je doveo do toga da se putem društvenih medija poziva na linč socijalnih radnika. Postavlja pitanje zašto u slučajevima kada glasnogovornik policije izjavi da je istraga u tijeku novinarsko izvještavanje staje, a kada to izjave socijalni radnici mediji i dalje pišu prema svome nahođenju.

Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista naglasio je da svi moramo imati više osjećaja prema ugroženim skupinama. Također kao najveći problem navodi problematiku nereguliranih društvenih mreža. Pozvao je na razgovor socijalne radnike u redakciju njegovog lista radi dogovora i uspostave što kvalitetnije suradnje.


 


OTVORENO PISMO - POZIV NA ODGOVORNOST

Pozivamo sve koji su javno, na društvenim mrežama, objavili i dijelili fotografije te osobne podatke djece za koje postoji osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela silovanja, kao i podatke o njihovim obiteljima, da se suzdrže od daljnjeg dijeljenja tih podatka. Naime, kao što su brojni mediji pozvali, širenje podataka o identitetu maloljetnih počinitelja kaznenih djela i žrtvi predstavlja kršenje zakonskih propisa; (Obiteljski zakon, Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku i ostali). Navedeni zakoni propisuju zaštitu djece i mladih, te mlađih punoljetnika.

Podržavamo sve medije koji pozivaju da se osobni podaci djece pod opravdanom sumnjom na počinjenje kaznenog djela ne objavljuju i ne dijele, jer direktno predstavljaju opasnost za otkrivanje identiteta djeteta žrtve! Širenjem takvih informacija i objavljivanjem osobnih obiteljskih priča, podataka i ostalih detalja, djecu izlažemo ponovljenom stresu i pritisku, čime nažalost ne umanjujemo nego povećavamo štetne posljedice za njihovo odrastanje. Takve objave primarno štete djeci, koja su na taj način ponovno izložena proživljenoj traumi.

Molimo nadležne institucije, da prije svega radi zaštite interesa djece i prevencije mogućih negativnih posljedica, povećanih rizika od nasilja i stigmatizacije, hitno poduzmu mjere iz svoje nadležnosti. Potpisnici ovog pisma podržavaju sve legalne građanske akcije, ali upozoravamo na ugrožavanje prava djece. Potičemo i sve sustave i organizacije koje se bave zaštitom djece žrtava nasilja na zajedničku suradnju u svrhu dobrobiti kako žrtava tako i počinitelja.

Kao društvo u cijelosti, moramo stajati iza poruke da se nasilje u bilo kojem obliku, prema djeci i prema bilo kome ne smije i neće tolerirati.

 

Hrvatska komora socijalnih radnika i Hrvatska udruga socijalnih radnika

 


ISTINA O SLUČAJU PAG!

Nekolicina medija je nedavno objavila kako je počinitelj nasilja u obitelji na štetu svoje djece na Pagu u trenutku počinjenja kaznenog djela prema nalazima tima vještaka bio smanjeno ubrojiv zbog duševnih smetnji. Zbog toga moguće neće dobiti maksimalnu kaznu do 50 godina zatvora. Dakle, počinitelj nasilja s Paga je osoba u potrebi kojemu je zbog teške dijagnoze potrebna pomoć sustava zdravstva.

U interesu javnosti, HKSR želi ponovno skrenuti pažnju i izraziti zabrinutost da je krajnje opasno i nepravedno odgovornost za radnje korisnika socijalne skrbi pripisati stručnjacima koji rade u sustavu! Ljudsko ponašanje se vrlo teško može predvidjeti i kontrolirati. Kad se radi o promjenama ponašanja uslijed zdravstvenih razloga, socijalni radnik NIJE stručnjak zadužen za procjenu uzroka ponašanja!

To je moguće mogao primijetiti njegov liječnik - ukoliko mu se javio, njegova supruga, radna okolina, susjedi, prijatelji i ostali. U tom smislu od strane medija nije izvještavano. Ako se počinitelj nasilja nije bitno drugačije ponašao nego ranije, ako nije ni s kim razgovarao o svojim problemima, možda nitko nije niti primijetio. Koliko je osoba iz okoline spremno aktivno reagirati u takvoj situaciji? Koliko bi osoba prijavilo sumnju da njihov kolega, suprug, susjed pokazuje znakove duševnih smetnji?

Svakodnevno socijalni radnici susreću osobe koje imaju duševne smetnje, a koje su prijavljene zbog nasilja u obitelji, čiji liječnici smatraju kako njihovo ponašanje nije uzrokovano psihičkom bolesti te nije potrebno liječenje, barem ne prisilno liječenje. Socijalni radnici rade sa starijim, nemoćnim i osobama s duševnim smetnjama kod kojih je došlo do progresije duševnog oboljenja te ne mogu naći mjesta u bolnicama za njihovo liječenje niti smještaj, a isti više ne mogu samostalno živjeti. Iz sličnih razloga ubijeno je dvoje naših kolega od strane osobe s duševnim smetnjama u Centru za socijalnu skrb Đakovo – neadekvatne međuresorne suradnje!

Socijalna skrb je sustav koji je prihvatio odgovornost te ispitao valjanost poduzetih mjera kroz stručni nadzor. Stavljajući krivnju na jedan sustav, događa se kako se ne otvara pitanje odgovornosti ostalih sustava zaštite. Sistemska rascjepkanost koordinirane brige o ljudima uzima već duže vrijeme svoj danak. Stalno predlažemo suradnju i zajednički rad svih sustava jer je to jedini ispravni put najbolje zaštite korisnika. Upravo zato, pozivamo sve dionike koji skrbe o svim našim zajedničkim korisnicima na suradnju i aktivan pristup u brizi za pojedince i obitelji.

Dosadašnji način izvještavanja većinom je temeljen na pripisivanju isključive odgovornosti sustavu socijalne skrbi, ponajviše socijalnim radnicima, ne uzimajući u obzir stvarnu nadležnost socijalnih radnika u pojedinim slučajevima i ovisnost o spremnosti drugih sustava na suradnju. Navedenim postupanjem medija napravljena je teško popravljiva šteta socijalnim radnicima, a posredno time i korisnicima o kojima skrbimo!

Stoga pozivamo medije na suradnju u smislu utvrđivanja istinitih i stvarnih činjenica odmaknutih od senzacije kao pozitivnog pomaka u izgrađivanju humanijeg društva što našim profesijama i jest zajednička zadaća! Napominjemo kako majka, djeca i teško bolestan otac u ovom slučaju i nadalje trebaju pomoć zajednice i svih sustava koji se bave zaštitom te tražimo od medija da ih zaštite od daljnje estradizacije!

S poštovanjem,

Predsjednik HKSR-a
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik

#jednaodnas


STANJE U SUSTAVU UGROŽAVA ZDRAVLJE SOCIJALNIH RADNIKA!

Na skupu orgaiziranom od strane SZDSSH u povodu predstavljanja publikacije "Jačanje socijalnog dijaloga – Jačanje sektorskog socijalnog dijaloga u području socijalne skrbi" Nela Pamuković, voditeljica Povjerenstva za odnose s javnošču HKSR-a sudjelovala je kao moderatorica.

Predsjednik HKSR-a, mr.sc. Antun Ilijaš istaknuo je kako se postojeće stanje snažno odražava na socijalne radnike što se vidi po njihovim bolestima i bolovanjima! U sklopu znanstveno-istraživačkog projekta "Socijalni rad u centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj" Hrvatska komora socijalnih radnika prva će istražiti i javnosti prezentirati zastupljenost bolovanja i (kroničnih) oboljenja kod socijalnih radnika!

Predsjednik HKSR-a na skupu je naglasio i važnost otvorenog dijaloga i suradnje između Komore socijalnih radnika, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatske udruge socijalnih radnika, Sindikata zaposlenika u sustavu socijalne skrbi te Studijskog centra socijalnog rada u unaprjeđenju položaja profesije te rješavanju problema sustava socijalne skrbi.

#jednaodnas


OBAVIJEST

Dana 12.09.2019. godine, predsjednik HKSR-a dao je izjavu za RTL televiziju:

" (...) naravno da je nama cilj da u Kazneni zakon uđe formulacija da zapravo status službene osobe dobivaju svi socijalni radnici koji obavljaju djelatnost socijalnog rada'', poručuje predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika Antun Ilijaš.

Cijeli prilog prikazan na RTL televiziji pogledajte na sljedećoj poveznici!

PRILOG

Povjerenstvo za odnose s javnošću
Martina Podobnik, mag.act.soc.


SASTANAK U VLADI

Dana 12.09.2019. godine na sastanku u Vladi Republike Hrvatske na temu izmjena uređenja kaznenopravnog sankcioniranja nasilja u obitelji i nasilničkog ponašanja općenito, između ostalih, aktivno su sudjelovali predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika mr.sc.Antun Ilijaš i glasnogovornica Martina Podobnik.

Predsjednik i glasnogovornica naglasili su važnost međuresorne suradnje u rješavanju problematike nasilja i nužnost poboljšanja suradnje drugih sustava sa sustavom socijalne skrbi.

Premijer Andrej Plenković, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković i ministrica Vesna Bedeković još jednom su potvrdili kako će sljedećim izmjenama Kaznenog zakona socijalni radnici dobiti status službenih osoba.

Predsjednik HKSR-a
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik


Novosti iz Komore - Što je učinjeno u proteklom periodu

Obavještavamo Vas o nedavnim aktivnostima Hrvatske komore socijalnih radnika.

1. Dana 18.06.2019. godine HKSR upućuje priopćenje medijima pod nazivom: SOCIJALNIM RADNICIMA JE PREVIŠE, „Kada svatko misli da može biti socijalni radnik“ kao reakciju na najavu otvaranja komunikacijskog kanala za pritužbe na rad socijalnih radnika. Tim povodom predsjednik HKSR Antun Ilijaš i glasnogovornica Martina Podobnik gostovali su u HRT-ovoj emisiji Studio 4.
https://vijesti.hrt.hr/522449/socijalni-radnici-otvaranje-linije-s-prituzbama-na-nas-prevrsilo-je-svaku-mjeru

2. Dana 03.07.2019. godine HKSR na inicijativu kolega iz Centra za socijalnu skrb Zadar dopisom traži hitan sastanak u nadležnom Ministarstvu (rok 7 dana) s ministricom, Udrugom socijalnih radnika i Sindikatom zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi zbog rada djelatnika CZSS-a u uvjetima opasnim po život bez zaštite pri čemu se zahtjeva izmjena Kaznenog zakona, dodjeljivanje statusa službenih osoba.

3. Tragedija u Đakovu dana 09.07.2019. godine - priopćenje izraza sućuti i podrške kolegama iz CZSS Đakova članova HKSR.

4. Predsjednik HKSR Antun Ilijaš i glasnogovornica Martina Podobnik gostuju u emisiji HRT-Studio 4, dana 10.07.2019. godine.

5. Predsjednik HKSR-a poziva premijera Andreja Plenkovića i Saborske zastupnike da se pridruži mirnom okupljanju i odaju pijetet struci socijalnog rada. (09:45 – 10:47 i 18:18 – 19:00)
https://youtu.be/L5FMunuK9m4

6. Mirno okupljanje socijalnih radnika ispred Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Predstavnici HKSR zapalili svijeće u sjećanje na kolegicu Blaženku Poplašen.

7. Nakon emisije, 10.07.2019. godine, premijer poziva predsjednika Hrvatske komore socijalnih radnika i druge predstavnike strukovnih organizacija (Hrvatska udruga socijalnih radnika, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi) na sastanak u Banske dvore.
https://vlada.gov.hr/vijesti/izmjenama-zakona-socijalni-radnici-dobit-ce-status-sluzbene-osobe-i-bolju-fizicku-zastitu/26334

8. Dana 11.07.2019. godine predsjednik HKSR Antun Ilijaš gostuje ponovno u HRT-ovoj emisiji Studio 4 u kojoj je još jednom govorio o lošem položaju struke, lošim uvjetima rada, o govoru mržnje i napadima na socijalne radnike te o nužnosti rasterećenja u pogledu javnih ovlasti.
https://youtu.be/L5FMunuK9m4

9. Dana 11.07.2019. godine premijer na sjednici Vlade na samom početku (00:25 - 04:50) ukratko se osvrnuo na sastanak s predstavnicima strukovnih organizacija socijalnih radnika.
Premijer na sjednici Vlade izjavljuje kako je s ministrom pravosuđa dogovorena izmjena Kaznenog zakona i time rješavanje pitanja statusa službenih osoba. Naglašava i kako će za „druge službenike i zaposlenike koji imaju javne ovlasti“ to pitanje biti cjelovito razmotreno. (02:32 – 03:05).
https://youtu.be/h16jCxAbDrg

10. Do današnjeg dana podneseno je 18 kaznenih prijava zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 325. Kaznenog zakona (NN 144/12, 101/17). Ovim putem još jednom zahvaljujemo svim članovima koji su dostavili dokaze za podnošenje kaznenih prijava.
Također, pozivamo sve članove da ukoliko ubuduće uoče komentare na društvenim mrežama ili internetskim portalima, jednako kao i grupe na društvenim mrežama koje potiču na govor mržnje ili nastavak činjenja nasilja prema socijalnim radnicima da nam odmah dostave dokaze iz kojih je jasno vidljivo gdje su i kada objavljeni.
Dokaze o istom dostavljate na e-mail adresu sluzbenik1@hksr.hr ili press@hksr.hr.

11. Uredništvu Slobodne Dalmacije poslan zahtjev za objavom demanta kolegice ravnateljice CZSS Trogir, promjenu naslova članka, javnu ispriku te uklanjanje neadekvatnih komentara u roku od 24 sata od zaprimanja dopisa HKSR što uredništvo nije učinilo. Zbog zaštite svih socijalnih radnika dopis je poslan i Novinarskom vijeću časti HND-a.

 

A kako su mediji izvijestili o sastanku predstavnika HKSR i drugih strukovnih organizacija s premijerom u Banskim dvorima mogli smo pročitati i u nekom od sljedećih članaka:

Za sve prijedloge i sugestije vezane uz pokretanje inicijativa, uspostavljanja suradnje s drugim dionicima, organizaciju stručnih skupova i slično obratite se kolegici Martini Podobnik na adresu sluzbenik1@hksr.hr ili putem telefona HKSR-a.

 

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika
mr. sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik


APEL GRAĐANIMA

Svi mediji u Republici Hrvatskoj izvijestili su i još uvijek izvještavaju javnost o tragičnom događaju u Đakovu u kojem je naša kolegica socijalna radnica ubijena, a kolega pravnik teško ranjen i bori se za život. Stručni radnici stradali su od dugogodišnjeg korisnika kojem su pružali podršku i pomoć. Svojim odgovornim radom štitili su upravo njegova prava.

Nakon tragičnog događaja društvene mreže, medijski portali prenose komentare nezadovoljnih korisnika sustava u kojem ni više ni manje podržavaju tragični čin i prenose poruke mržnje prema sustavu koji štiti najranjivije članove društva.

Samo neki od komentara jesu: „lagao bih kad bih rekao da mi je žao“, „ubojica treba biti proglašen ponosom Hrvatske“ „ubojici skidam kapu“ „socijalni radnici bi ovo trebali shvatiti kao upozorenje“, „dobili su što su zaslužili“.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska udruga socijalnih radnika, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, oštro osuđuju ovakve natpise i pozivaju sve građane i institucije, medije, portale kao i naše korisnike da se ovakvi govori mržnje prijavljuju za to nadležnim institucijama.

Socijalni rad i njegovi nositelji socijalni radnici kao i drugi stručnjaci u sustavu socijalne skrbi educirani su i osposobljeni za rad s najtežim skupinama korisnika, motivirani su i senzibilizirani za potrebe korisnika, svoja znanja i vještine ulažu u poboljšanje skrbi za korisnike o kojima brinu: djeci koja žive u riziku, mladima, starijim osobama, osobama s invaliditetom, žrtvama svih oblika nasilja, bolesnima, ostavljenima. Ustanove za socijalnu skrb u svojim lokalnim zajednicama pokretač su brojnih akcija unaprijeđena kvalitete života građana, potiču socijalne promjene, ukazuju na važnost međuljudskih odnosa, a što je u skladu sa Etičkim kodeksom socijalnih radnika.

Ovim putem osuđujemo svaki govor mržnje, svaku uvredu, klevetu koja je usmjerena na sustav i njegove stručnjake, koji u uvjetima visokih rizika osiguravaju skrb i brigu za svoje korisnike.

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Hrvatska komora socijalnih radnika
Hrvatska udruga socijalnih radnika
Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

 

Preuzmite dokument


PRIOPĆENJE HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA – UBOJSTVO SOCIJALNE RADNICE U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ĐAKOVO

Hrvatska komora socijalnih radnika upućuje iskrene izraze sućuti obitelji ubijene kolegice socijalne radnice. U mislima smo i s ranjenim djelatnikom Centra za socijalnu skrb koji se bori za život. U ime svih naših članova, socijalnih radnika diljem Hrvatske, izražavamo potporu i sućut svim našim kolegama i djelatnicima Centra za socijalnu skrb Đakovo.

Zbog strašne tragedije koja se dogodila u Centru za socijalnu skrb Đakovo, molimo nadležne institucije da proglase dan žalosti / sućuti.

 

PREDSJEDNIK:
mr. sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik


GOSTOVANJE PREDSTAVNIKA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA U HRT-OVOJ EMISIJI STUDIO 4.

https://www.index.hr/…/murganic-otvara-liniju-…/2095037.aspx

https://vijesti.hrt.hr/…/socijalni-radnici-otvaranje-linije…


SOCIJALNIM RADNICIMA JE PREVIŠE

 

„Kada svatko misli da može biti socijalni radnik“

 

Hrvatska komora socijalnih radnika u ime svih socijalnih radnika Hrvatske ovim putem poručuje da smo voljni saslušati i čuti sve kritike i probleme na koje nailaze korisnici. Svi korisnici koji imaju prigovor na rad socijalnog radnika mogu se, kao i do sada, obratiti Hrvatskoj komori socijalnih radnika telefonom, mailom ili pisanim putem. Svi kontakt podaci dostupni su na stranici hksr.hr. Upravo je Hrvatska komora socijalnih radnika tijelo koje procjenjuje stručnost rada socijalnih radnika o čemu se, namjerno ili nenamjerno uporno izbjegava govoriti u javnosti. Stojimo iza svog rada i molimo korisnike da jasno izraze svoje nezadovoljstvo, kako bismo kontinuirano radili na poboljšanju socijalnih usluga, te naročito sigurnosti žrtava nasilja.

Nakon najave da se otvara posebna linija za pritužbe na socijalne radnike, socijalnim radnicima je sada uistinu previše. Dosta nam je da nestručna javnost uporno procjenjuje naš rad i stoga poručujemo: Stop nasilju nad socijalnim radnicima od strane javnosti! Bolja podrška žrtvama obiteljskog nasilja neće se osigurati linijom za pritužbe već ulaganjem u kapacitete i uvjete u kojima rade djelatnici centara za socijalnu skrb kao i u edukaciju stručnjaka. Komunikacijska linija za pritužbe moguće je najjeftinija stavka u državnom proračunu, samo je pitanje kakvu opću atmosferu stvaramo u javnosti o radu socijalnih radnika na terenu.

U javnom mnijenju stalno dolazi do prebacivanja odgovornosti isključivo na socijalne radnike kao dio sustava koji se bavi žrtvama nasilja, a ostali, jednako važni su pravosuđe, policija i školstvo. Socijalni radnici nisu jedina struka koja radi sa žrtvama nasilja, već zajedno s njima u Centrima za socijalnu skrb radi tim stručnjaka u sastavu: socijalni radnik, psiholog i pravnik. Odluke donose zajednički. Razočarani smo činjenicom što nitko ne spominje sporost sudova i potrebu bolje educiranosti policijskog osoblja o čijem radu ovise i odluke koje se donose u Centru za socijalnu skrb. Nadalje, nitko ne spominje kako socijalni radnik nije čarobnjak koji može za žrtvu nasilja pronaći mjesto u skloništu koje ne postoji. Stoga, socijalni radnici apsolutno odbijaju biti taoci loših sustava, zakona i užasnih uvjeta rada. Kome da se obrate socijalni radnici koji su žrtve nasilja od strane korisnika kada nemaju ni status službene osobe?

Pored ostalih oblika zaštite, sustav socijalne skrbi postoji i za žrtve nasilja, a insinuacije nestručnjaka koji se bave ovom tematikom u medijima podliježu kleveti. Pozdravljamo svaki entuzijazam i humanitarno djelovanje, ali zbog svih žrtava obiteljskog nasilja potrebno je da osobe koje nisu stručne i koje poduzimaju mjere isključivo iz osobnih razloga, prestanu izvoditi ovu populističku predstavu u medijima, jer nikome ne čine dobro.

Ministrica Nada Murganić navodi kako je važno da se razluči tko to toliko griješi i radi propuste kojima se čini šteta žrtvama. Radi dobrobiti naših korisnika važno je prestati s paušalnim procjenama rada socijalnih radnika. Ovim putem molimo našu ministricu da sukladno svojim ovlastima poveća broj radnika, osigura veća sredstva u proračunu za ulaganja u prostorne uvjete u kojima socijalni radnici i svi drugi djelatnici rade, poveća kapacitete za žrtve nasilja, pojača brojnost edukacija za rad s počiniteljima nasilja i zalaže se za bolja zakonska rješenja.

 

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA:
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik


Održan III. Simpozij Socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika

 

„Pravovremena zaštita prava djece na zdravlje“

 

Sekcija socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika organizirala je 31.05.2019. u suradnji s Odjelom za socijalni rad Kliničkog bolničkog centra Rijeka, simpozij s ciljem razmjene praktičnih iskustva stručnjaka involviranih u rad s djecom, koji kroz svoj rad doprinose prevenciji, održavanju i poboljšanju zdravlja djece. Također, jedan od ciljeva simpozija je bio i jačanje međuresorne suradnje i usvajanja holističkog pristupa zdravlju djeteta, u skladu sa zakonskim propisima i dobrom praksom.

Izlaganja su održale socijalne radnice, članice Hrvatske komore socijalnih radnika:

  • izv.prof.dr.sc. Vanja Branica, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu
  • Biljana Stanković, KBC Rijeka
  • Maja Ferenčina Centar za socijalnu skrb Rijeka.

Uz naše članove kao izlagači su sudjelovale i dječji psihijatar dr.med. Tanja Kosec te mag.iur. Anja Šustić- Kiseljak voditeljica Odjela za socijalni rad KBC Rijeka.

 


PRIOPĆENJE O REZULTATIMA STRUČNOG NADZORA U SLUČAJU PAG


Zagreb, 9.4.2019.

Hrvatska komora socijalnih radnika završila je postupak izvanrednog stručnog nadzora u slučaju na Pagu, kada je otac, 28. veljače 2019. godine, svoje četvero djece bacio s balkona. Nadzorom je utvrđeno kako dvije od tri nadzirane socijalne radnice, koje su vodile navedenu obitelj, nisu napravile stručni propust, dok jedna socijalna radnica jest. Propust se odnosi na primjene metoda i postupaka socijalnog rada u radu s obiteljima koje su u riziku, utemeljenih na suvremenim spoznajama znanosti i prakse, kao i u primjeni pozitivnih popisa vezano u zaštitu prava i dobrobiti djeteta.  

Povjerenstvo za stručni nadzor predložilo je za navedenu socijalnu radnicu pokretanje postupka pri Disciplinskom sudu HKSR-a. Nakon pravomoćnog rješenja kojim se izriče disciplinska mjera, obavijestit ćemo javnost o vrsti izrečene mjere.

Svjesni interesa javnosti za navedeni propust, obavještavamo kako HKSR dosljedno radi sukladno propisima koji uređuju pravila stručnog nadzora, te kako u skladu s njima nije moguće davati daljnje izjave tijekom cjelokupnog postupka do njegovog dovršetka pravomoćnim rješenjem, a u kojem postupku djelatnica ima pravo prigovora kao i pravo na tajnost identiteta. Svako daljnje inzistiranje na identitetu djelatnice predstavlja kršenje njenih prava na obranu i bitno pridonosi daljnjim otežavajućim okolnostima u njenom radu s korisnicima.

HKSR ovime pokazuje kako se ne odriče odgovornosti u događajima u kojima postoje propusti naših članova, kada su oni utvrđeni stručnom procjenom, te ćemo i dalje ustrajno raditi na utvrđivanju svih otežavajućih uvjeta u kojima se mogući propusti događaju i o tome obavještavati javnost.

Zbog toga još jednom apeliramo na sve stručnjake iz sustava socijalne skrbi, kao i ostale s kojima međuresorno surađujemo, kao i građane, njihove inicijative te cjelokupnu javnost, da se suzdrže od paušalnih i neutemeljenih ocjena koje unaprijed pretpostavljaju krivnju socijalnih radnika bez dokaza, jer je HKSR, uz ostale ovlasti, stručno tijelo osnovano u svrhu stručnog nadzora nad radom ovlaštenih socijalnih radnika. 

Podrška socijalnim radnicima u ostvarenju njihovih zahtjeva za manjom birokracijom, više vremena u radu s korisnicima, boljim prostornim uvjetima rada, usklađivanjem broja korisnika s europskim standardima i zapošljavanjem stručnih radnika sukladno postojećim propisima, ujedno predstavlja podršku naprednom, boljem, pravovremenom i učinkovitijem sustavu zaštite žrtava bilo kojeg oblika nasilja. Samim time podrška je usmjerena i postizanju uređenijeg i sigurnijeg društva, čemu teže svi zaposlenici sustava socijalne skrbi.

 

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA:
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST


Zagreb, 3.4.2019.

Hrvatska komora socijalnih radnika podržava svaku javnu inicijativu u borbi protiv nasilja, ali ne i način na koji se ta borba trenutačno vodi na društvenim mrežama. Ovim putem želimo ukazati zabrinutost,  jer smatramo kako se brojnim komentarima i objavama stvara  atmosfera  linča prema socijalnim radnicima. Konkretnije, pokrenuta je akcija prikupljanja pritužbi na  rad socijalnih radnika, a posve je nejasno s kojim ciljem.  
Kao institucija,  HKSR  ima ovlast stručne pomoći, nadzora nad radom socijalnih radnika i rješavanja pritužbi na rad socijalnih radnika.  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ima ovlast upravnog i stručnog nadzora te rješavanje pritužbi na rad Centara za socijalnu skrb kao i svih ostalih ustanova unutar sustava socijalne skrbi.  
HKRS kao nadležno tijelo koje uređuje sva važna pitanja vezana za rad socijalnih radnika, svjesna je problema u radu, a na njih smo i ranije ukazivali. Suština problema s kojima se socijalni radnici susreću je premalo stručnog kadra, neadekvatni uvjeti rada te nedovoljno razvijena međuresorna suradnja s institucijama koje su isto tako dužne reagirati na svaki pojavni oblik nasilja.
Pozdravljamo svaku suradnju pa i donošenje Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji kao početak uže i preciznije suradnje, ali isto tako izražavamo zabrinutost da trenutačna komunikacija na društvenim mrežama, iznošenje teških, najčešće anonimnih optužbi ne pridonosi rješavanju problema. Dapače, unosi atmosferu straha u svakodnevni rad socijalnih radnika u Centrima za socijalnu skrb te nas udaljava od naših korisnika, čija nam dobrobit jest na prvom mjestu.


PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA:
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik


https://www.poliklinika-djeca.hr/aktualno/novosti/apel-strucnjacima-u-zastiti-djece-struka-ne-smije-popustiti-pritiscima


P R I O P Ć E NJ E Z A M E D I J E


Hrvatska komora socijalnih radnika izražava duboko žaljenje povodom tragičnog događaja na Pagu.
Od prvih saznanja o događaju pažnja javnosti je ponovo usmjerena na zaposlenike Centra za socijalnu skrb uz stav da je došlo do propusta u radu djelatnika,  te da je to uzrokovalo ovakvu tragediju. Takav je stav štetan za daljnji rad svih dionika koji se bave zaštitom djece i ranjivih skupina te umanjuje odgovornost počinitelja ovakvih djela.
 
Kao struka dužni smo izvijestiti javnost da ne postoje stručni postupci, metode rada, testovi, procjene ili protokoli koji su u stanju u potpunosti predvidjeti ljudsko ponašanje.

U Centrima za socijalnu skrb rade stručnjaci koji su itekako svjesni svoje odgovornosti u zaštiti djece te su oni osobe koje rade motivirano i predano u otežavajućim uvjetima nedovoljnih resursa. Molimo zbog toga sve ljude iz sustava i izvan njega, da se suzdrže od  paušalnih ocjena koje impliciraju krivnju djelatnika Centara za socijalnu skrb.

U niti jednom trenutku ne odričemo se moguće odgovornosti socijalnih radnika te će u svrhu točnog informiranja javnosti, Hrvatska komora socijalnih radnika, kao tijelo stručnog nadzora odmah nakon prikupljanja svih činjenica od strane vlastitih stručnjaka u navedenom nadzoru, izdati svoje priopćenje.

 

 
S poštovanjem,

 

Predsjednik HKSR
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik

 

 

https://www.index.hr/vijesti/clanak/socijalni-radnici-suzdrzite-se-od-pausalnih-ocjena-koje-impliciraju-krivnju/2067811.aspx

 

http://hr.n1info.com/Vijesti/a374586/Komora-socijalnih-radnika-Suzdrzite-se-od-pausalnih-optuzbi-na-racun-kolega.htmlOTVORENO PISMO

Zagreb, 17.1.2019.

zbog nedavnog ponovljenog napada na socijalnu radnicu Centra za socijalnu skrb Čakovec
Zbog napada korisnice nožem na socijalnu radnicu, djelatnicu Centra za socijalnu skrb Čakovec, dana 8. siječnja 2019.g. oko 11:45 sati, dok je u društvu još tri stručne djelatnice provodila terenski psihosocijalni rad, ponovo skrećemo pažnju na opasne i ugrožavajuće uvjete rada u kojem rade kolegice i kolege u centrima za socijalnu skrb i ustanovama socijalne skrbi. Posljednji napad na istu kolegicu se također dogodio prilikom obilaska korisnika na terenu od strane iste počiniteljice. Važno je navesti, kako je protiv ove počiniteljice u trenutku posljednjeg napada već bio u tijeku postupak zbog kaznenog djela prijetnje, koji je na istovjetan način počinila prije godinu dana prema istoj socijalnoj radnici.
Iz podataka s terena saznajemo, kako ovaj ponovljeni napad, sustav pravosuđa i ministarstva unutarnjih poslova nije prepoznao s dužnom ozbiljnošću. Tek nakon dodatnih napora i ponovnog podnošenja pismene prijave sa svim detaljima o događaju, počelo je postupanje vezano uz istragu kaznenog djela prijetnje. Do tada se vodio postupak zbog kaznenog djela „Oštećenja tuđe imovine“, a u ovom slučaju službenog automobila CZSS Čakovec. Iako je korisnica napala socijalnu radnicu nožem, namjerno, planirano te je osim što je oštetila vozilo (prskanje stakla kod vozača), nastavila pokušavati povrijediti socijalnu radnicu nožem na mjestu vozača.

Zabrinjava činjenica da se prema napadima na socijalne radnike, bilo oni verbalni, sramoćenje, vrijeđanje i sl., a onda i direktni - ugrožavanje života i zdravlja, ne postupa s dužnom pažnjom te se nema u vidu kako je svrha postupanja pravosudnog sustava - zaštita, u ovom slučaju, osoba koje rade svoj posao i koji su napadnuti u obavljanju svojih poslova. Kolega Jakov Kudrić usmrćen je na svom radnom mjestu u Centru za socijalnu skrb Split dana 15.12.2000.g. Dakle, prije 18 godina. Od tada tražimo uvođenje statusa službene osobe za stručne radnike u sustavu socijalne skrbi, a zakonodavno tijelo već dugi niz godina uz obrazloženje postojanja „drugih kvalifikacija“ odbacuje prijedloge socijalnih radnika i drugih stručnjaka koji rade u sustavu socijalne skrbi za uvođenjem zakonskog rješenja kojim bi ove struke imale posebnu zaštitu na način da prisile, prijetnje i napadi na njih, budu kvalificirani na poseban način, poput statusa službene osobe. Time se diskriminira socijalne i druge stručne radnike koji obavljanjem svog poziva dolaze u iznimno opasne situacije, neposrednim dodirom, načinom postupanja i komunikacijom sa istim osobama i u sličnim situacijama kao i primjerice policajci.
Ono što još više otežava položaj socijalnih radnika je atmosfera linča prema socijalnim radnicima koji rade svoj posao, jer se i korisnici i promatrači bez ustezanja prepuštaju izražavanju agresije na krajnje uvredljiv, zlonamjeran i ponižavajući način.
Zbog toga ponovo apeliramo na hitno uvođenje posebne zakonske zaštite socijalnih i drugih stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi na način kako su zaštićene struke koje imaju status službenih osoba u kaznenom zakonu.

 

 

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA:
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik

 


ISTANBULSKA KONVENCIJA


Sukladno provedenoj anketi među članovima Hrvatske komore socijalnih radnika, većina članova donijela je odluku da Komora objavi sljedeće

 

Priopćenje

 

Obzirom da je područje zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji važan i neizostavan dio djelovanja profesije socijalnog rada, osjećamo se odgovornima reagirati na aktualnu društvenu klimu izazvanu najavom ratificiranja Istanbulske konvencije.


Prateći medijski diskurs te javne istupe predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti u Hrvatskoj primijećeno je iznošenje neutemeljenih, ponekad i neistinitih, interpretacija vezanih uz cilj i sadržaj Konvencije, a prvenstveno razumijevanjem termina roda i rodno uvjetovanog nasilja. Sadržaj Konvencije, u mnogim njezinim aspektima, integriran je u dosadašnje pravne akte o zaštiti od nasilja u obitelji, a ono što čini njezinu važnost jest poboljšanje postojećih i uvođenje novih mehanizama zaštite žena od nasilja te od nasilja u obitelji. Pobliže pojašnjeno, od države potpisnice se očekuje sveobuhvatno, integrirano i koordinirano djelovanje u području prevencije, istraživanja, primjene učinkovitih mjera pomoći, sankcioniranja počinitelja, obeštećenja žrtava i međunarodne suradnje.


Upravo je struka socijalnog rada ona koja u svom Etičkom kodeksu naglašava dostojanstvo i vrijednost svake osobe, neovisno o različitosti po spolu, vjeri, etnicitetu, boji kože, seksualnoj orijentaciji, porijeklu, nacionalnosti odnosno bilo kojem drugom obilježju te zaštitu onih koji su u riziku od zanemarivanja, iskorištavanja i nasilja uz aktivno, kada god je to moguće, zalaganje za promicanje humanizma, pozitivnih socijalnih promjena te poštivanje individualnih i grupnih razlika.


Neravnopravnost spolova i stereotipne rodne uloge česta su podloga za nasilje nad ženama i nasilje unutar obitelji. Prepoznajući navedenu podlogu, međunarodna je zajednica u Preambuli Konvencije istaknula kako očekuje da će “Konvencija pridonijeti uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i promicanju stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca“. Navedeno je upravo ono čemu, između drugih vrijednosti, teže svi socijalni radnici.


Manipuliranje sadržajem dokumenta, koji, u 21. stoljeću predstavlja civilizacijski minimum u smjeru jačanja učinkovitije zaštite i adekvatnog odgovora na nasilje nad ženama i nasilje u obitelji, smatramo neprimjerenim i poraznim za društvo u cjelini. Podržavamo svaku javnu raspravu kojoj je cilj argumentirani i na rezultatima zasnovan dijalog, lišen “da” ili “ne” odlučivanja, već usmjeren na ideje za praktičnu primjenu Konvencije, na dobrobit svih članova društva.

 

Predsjednik HKSR
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik

 


Hrvatska komora socijalnih radnika pokreće službeno glasilo


Poštovane i drage kolegice i kolege,

Hrvatska komora socijalnih radnika u 2018. godini pokreće službeno glasilo Komore. 

Pozivamo sve članove koji su na zainteresirani za sudjelovanje u osmišljavanju i izradi službenog glasila Komore da nam svoje prijave sa opisom načina na koji bi željeli sudjelovati u pripremi službenih glasila pošalju na sljedeću adresu elektroničke pošte:  projektni.tim.EU@hksr.hr. zaključno do 1. ožujka 2018. godine. Također molimo da navedete o čemu biste željeli čitati i predložite potencijalni naziv glasila. Nadamo se da će nam pristići prijave iz svih dijelova Hrvatske kako bi mogli osigurati ravnomjernu zastupljenost članova sukladno regionalnoj podjeli. 

 

S poštovanjem,

predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika

mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik


 

REAKCIJA NA ČLANAK – „GLAS ISTRE“


Zagreb, 16.12.2017.
Poštovani,
dostavljamo vam reakciju Hrvatske komore socijalnih radnika vezano uz članak u „Glasu Istre“ pod naslovom  „Raspisan natječaj za ravnatelja Centra“ od 9.12.2017.g.
https://www.glasistre.hr/4517781b-d545-43a6-9e19-a45fb2c97db8
U ovom članku se tragična smrt djeteta dovodi u direktnu vezu s navodnim propustima djelatnica Centra za socijalnu skrb Pula.

Dužni smo izraziti svoje nezadovoljstvo ovakvom načinu izvještavanja. U članku putem kojeg se javnost izvještava kako je raspisan natječaj za ravnatelja Centra za socijalnu skrb Pula, iznose se informacije koje nisu utemeljene na činjenicama, čime se dovodi javnost u zabludu. Nadzorom je utvrđeno kako se ova tragedija  dogodila  ubrzo nakon  dolaska majke i djeteta u Pulu, dakle u početnoj fazi postupka  reguliranja  njihovog statusa  pred različitim institucijama  (policija, socijalna  služba, zdravstvo,  zavod za zapošljavanje). U  toj  fazi postupka centar nije imao informacije o rizicima koji ugrožavaju sigurnost djeteta niti je raspolagao dokumentacijom  ili podacima  koji zahtijevaju  žurni smještaj djeteta. 

U članku se nameće zaključak kako su navodni „propusti“ djelatnika centra za socijalnu skrb prouzrokovali smrt djeteta. Ovakav način zaključivanja nije utemeljen  na dokazima, tendenciozan je i predstavlja  kršenje  temeljnih ljudskih prava svake  osobe pa tako i  socijalnih radnika koji rade u  ovom centru.  Ovime se dovodi u opasnost sve stručnjake koji su zaposleni u centru za socijalnu skrb.
Sukladno izjavi ministrice kako je pronađeno više propusta u radu, iste se dovodi u direktnu vezu sa smrti djeteta. Direktna veza sa smrću djeteta podrazumijeva kaznenu odgovornost stručnjaka Centra, a kazneni postupak nije pokrenut. Dužni smo izvijestiti javnost kako je suprotno Konvenciji o ljudskim pravima navoditi kako je majka djeteta „psihički bolesna“. Stručnjaci centra u ovakvim slučajevima po potrebi  uključuju  specijalizirane  stručnjake (liječnici primarne zdravstvene zaštite, psihijatri, pedijatri i sl.),  odnosno pribavljaju  potrebnu dokumentaciju  i mišljenja  na temelju kojih  planiraju  tretman . Inače kada se radi o osobama sa psihosocijalnim poteškoćama teško je predvidjeti njihove postupke stručnjacima i drugih profila, pa tako i stručnjacima centra za socijalnu skrb, koji djeluju na osnovu više integriranih mišljenja.

U slijedećoj rečenici:  „Stručnjaci koji su još u svibnju u medijima komentirali čedomorstvo što ga je počinila majka dječaka uz pomoć maloljetnice, štićenice pulskih socijalnih ustanova, odmah su tvrdili kako su nadležne službe mogle spriječiti tragediju da su radile svoj posao. (L. SLIJEPČEVIĆ)“, nedostaju podaci koji stručnjaci, te koji izvori kako bi podatak bio potpun.  Što se tiče provedenog nadzora Ministarstva rezultati su objavljeni u javnosti, ali se oni ignoriraju. Ovakvim člankom se ponovo poziva ponovno na linč javnosti zaposlenike CZSS Pula. Isti su neposredno nakon tog događaja bili izloženi brojnim prijetnjama, uvredama, te nisu mogli redovno niti obavljati svoj posao niti imati privatni život.

U radu s obitelji pod rizikom,  osim  sustava socijalne skrbi sudjeluju i  drugi dionici u lokanoj zajednici,  koji  trebaju  djelovati  u slučaju sumnje ili saznanja o  rizicima koji mogu ugroziti sigurnost i dobrobit djeteta . U ovom području zaštite, presudan je značaj  i  uloga drugih, zdravih članova uže i šire obitelji u kojoj dijete živi. Stručnjaci  zaposleni u centrima za socijalnu skrb imaju jasno određenu nadležnost , ulogu i odgovornost u  zaštiti posebno osjetljivih socijalnih skupina. Rad centara je javan  i podliježe  kontroli. U tom smislu spremni  smo prihvatiti konstruktivnu kritiku i primjedbe  medija, ali  najmanje  što očekujemo je  točno i nepristrano informiranje  javnosti  utemeljeno  na  činjenicama što u ovom napisu nije bio slučaj.

Posao u centrima za socijalnu skrb je odgovoran , ali postoje i granice odgovornosti - jedine osobe koje su neposredno odgovorne su počinitelji/ice, a ne zaposlenici ustanove.

Želimo li zaista  prevenirati nasilje u obitelji i nasilje nad djecom,  najbolji put da to postignemo  jest  suradnja i povezivanje  svih „važnih“  u životu djeteta. Dužni smo razvijati i jačati  socijalnu mrežu  pri čemu je značajna uloga svih; od roditelja do srodnika i susjeda do institucija i medija.  Samo  tako  razvijenom  mrežom i povezanim intervencijama i uslugama,  možemo unaprijediti  zaštitu  najosjetljivijih osoba u našem društvu.

Sa poštovanjem,

Povjerenstvo za odnose s javnošću HKSR

S poštovanjem, 

Predsjednik HKSR 

mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik 


GOSTOVANJE U RADIJSKOJ EMISIJI


Dana 06.11.2017. u radio emisiji "Eter familias" Radio Sljemena - HRT sudjelovali su magistar socijalnog rada Antun Ilijaš, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika i Nela Pamuković, dipl. socijalna radnica, članica Povjerenstva za odnose s javnošću HKSR-a, oboje zaposlenici Centra za socijalnu skrb Zagreb, koji su približili struku socijalnog rada javnosti.

Emisiju možete poslušati ovdje:

http://radio.hrt.hr/aod/eter-familias/231552/

Na sjednici održanoj dana 02. listopada 2017. godine Upravni odbor Hrvatske komore socijalnih radnika donosi:

PRIOPĆENJE ZA JAVNOSTObzirom na okolnosti objave i povlačenja Prijedloga Obiteljskog zakona obavještavamo javnost o slijedećem: Hrvatska komora socijalnih radnika (u daljnjem tekstu: Komora) ima javne ovlasti propisane u čl. 8 st.12 Statuta, koji definira obavezu suradnje s nadležnim ministarstvom na svim područjima od interesa za djelatnost socijalnog rada, te davanja stručnih mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na struku socijalnog rada.

Temeljni zakoni na osnovu kojih socijalni radnici donose odluke u svom radu s korisnicima su Zakon o socijalnoj skrbi i Obiteljski zakon. Stoga su izrade ova dva nova zakona ili njihove izmjene od vitalnog i ključnog značaja za naše korisnike i struku socijalnog rada.

Unatoč tome, Komora nije sudjelovala u radnim skupinama za izradu povučenog Prijedloga Obiteljskog zakona, niti u izradi većine prijašnjih zakona. Razlog nije u tome što sama Komora nije željela i nastojala sudjelovati u procesima odlučivanja o sadržaju temeljnih zakona koji se tiču socijalnog rada, već taj što nismo pozivani da sukreiramo zakone.

U svjetlu nastavka dobre suradnje s ministricom Nadom Murganić, apeliramo na Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da uključi predstavnike Komore u izradu predstojećih izmjena povučenog Obiteljskog zakona te novih zakona i zakonskih propisa.

Vjerujemo da će se na taj način izbjeći problemi koji su velikim dijelom nastali zbog neuzimanja u obzir mišljenja struke koja je najpozvanija da predlaže i provodi zakonska rješenja.

Za Upravni odbor Hrvatske komore socijalnih radnika
PREDSJEDNIK
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnikP R I O P Ć E N J E Z A M E D I J E


Zagreb, 21. lipnja 2017.god.

Hrvatska komora socijalnih radnika obavještava javnost kako smo dana 20.06.2017. poslali pisani zahtjev RTL Direktu pod nazivom: „Zahtjev za objavom reakcije na priloge o slučajevima skrbništva za djecu Nine Kuluz i Severine Kojić, emitirane dana 19.07.2017. u emisiji RTL Direkt“.

U zahtjevu smo naveli:„U emisiji RTL Direkt urednika i voditelja Zorana Šprajca emitiranoj 19. lipnja 2017. godine slučajevi Nine Kuluz i Severine Kojić povezuju se, po razini propusta centara za socijalnu skrb, sa slučajem nedavne tragedije u Puli kada je dječaka Denisa Bašića ubila majka. Uz dužno poštovanje, radi se o skandaloznoj usporedbi. Pored toga, izrazito je novinarski neprofesionalno što nitko od predstavnika socijalnih radnika nije pozvan da kaže svoje mišljenje o ova dva slučaja. Dan poslije, 20. lipnja, u istoj je emisiji najavljeno gostovanje pravobraniteljice za djecu, opet bez predstavnika socijalnih radnika.“

Nakon primitka navedenog zahtjeva, isti dan smo pozvani da damo kratku snimljenu izjavu za slijedeće izdanje RTL Direkta. Poziv smo odbili zato što smatramo da se grubi profesionalni propust počinjen dan ranije ne može ispraviti uzimanjem kratke izjave od predstavnika Komore, kojom se tek formalno upotpunjava nastup pravobraniteljice za djecu i fingira ravnoteža u izvještavanju. Da bi objasnili sve pogreške u interpretaciji ovih slučajeva u emisiji RTL Direkt, trebamo barem isto toliko vremena koliko su dobile korisnice centara za socijalnu skrb čije su se verzije događaja jednostrano i bez provjere njihovih iskaza puštene.
Budući su u emisiji RTL Direkt neadekvatno obrađena oba slučaja i neargumentirano napadnuti socijalni radnici, te je odbijen naš zahtjev za objavom reakcije, a zatim nepotpuno objašnjeni razlozi našeg nesudjelovanja kratkim snimljenim prilogom u emisiji, ovim putem obavještavamo javnost o razlozima izostanka. Napominjemo kako i dalje stojimo na raspolaganju za otvorenu i profesionalnu komunikaciju s RTL-om i ostalim medijima o svim problemima kao i pozitivnim događajima u sustavu socijalne skrbi.

Povjerenstvo za odnose s javnošću

PREDSJEDNIK:
mr. sc. Antun Ilijaš, dipl. socijalni radnikODGOVOR RTL DIREKTU


Poštovana,

 

odgovarajući na prigovor Hrvatske komore socijalnih radnika na izrazitu neprofesionalnost u izvještavanju RTL Direkta u slučajevima skrbništva nad djecom majki Nine Kuluz i Severine Kojić, pozvali ste nas na snimanje izjave za novo izdanje RTL Direkta.

 

Osnovni prigovor Komore svodio se na to da ste problematizirali dva slučaja u obradi Centara za socijalnu skrb, a da pritom niste konzultirali niti jednu nadležnu instituciju u sustavu socijalne skrbi pa tako ni Komoru. Smatramo da se takva velika profesionalna pogreška ne može ispraviti uzimanjem kratke snimane izjave od predstavnika Komore kojom će se tek garnirati gostovanje uživo Pravobraniteljice za djecu.

 

Stoga, ne možemo pristati na vaš prijedlog snimanja kratke izjave zbog neravnopravnog tretmana u odnosu na ostale sudionike jučerašnjeg i današnjeg gostovanja uživo. Još jednom apeliramo na vas da u praćenju ovakvih tema konzultirate one koji su najpozvaniji da ih na stručan način komentiraju i tumače, a koji su uključeni u sam postupak.
Podsjećamo da smo i nadalje otvoreni za sudjelovanje u RTL Direktu.


Još jednom vas pozivamo da našu reakciju u cijelosti objavite u RTL Direktu i na stranicama RTL Vijesti.

 

Povjerenstvo za odnose s javnošću:

Nela Pamuković, voditelj, dipl. socijalna radnica

 

PREDSJEDNIK:

mr. sc. Antun Ilijaš, dipl. socijalni radnikREAKCIJA NA PRILOGE U RTL VIJESTIMA I RTL DIREKTU


Zagreb, 20. lipnja 2017.god.

RTL Vijesti i emisija RTL Direkt
Gospodin Igor Bobić, glavni urednik Informativnog programa
Gospodin Zoran Šprajc, urednik emisije RTL Direkt
Krapinska 45
10 000 ZAGREB

Predmet: Zahtjev za objavom reakcije na tekst objavljen na portalu RTL Vijesti 15. lipnja 2017. godine pod naslovom “Splićanka Nina mora se rastati od svog djeteta: Socijalna služba sedmogodišnjeg Cesarea za desetak dana odvodi u Italiju ocu nasilniku

Predmet: Zahtjev za objavom reakcije na priloge o slučajevima skrbništva za djecu Nine Kuluz i Severine Kojić, emitirane dana 19.07.2017. u emisiji RTL Direkt


Poštovani,
Na portalu RTL Vijesti 15. lipnja 2017. godine objavljen je tekst pod naslovom “Splićanka Nina mora se rastati od svog djeteta: Socijalna služba sedmogodišnjeg Cesarea za desetak dana odvodi u Italiju ocu nasilniku” koji sadrži brojne pogrešne informacije o samom slučaju i načinu rada centara za socijalnu skrb.
Smatrajući da su te pogreške dovele do nepotrebnog i neopravdanog napada na rad zaposlenika centra, ali i do dezinformiranja budućih tražitelja obiteljske zaštite, molimo da objavom ove reakcije pravilno informirate javnost o važnim pravnim procedurama koje olakšavaju traženje zaštite od institucija socijalne skrbi.
1. Naslov teksta sugerira da socijalne službe zanemaruju optužbe za obiteljsko nasilje i bešćutno vraćaju dijete ocu nasilniku. Iz istog je teksta potpuno jasno da su nadležni sudovi odlučivali u ovom predmetu, sve do Vrhovnog suda, te je pravomoćnom sudskom presudom riješeno kako se dijete mora vratiti ocu u Italiju.
2. Evidentno je kako je do sudskog postupka za vraćanje djeteta ocu došlo zato što majka nije pokrenula postupak dodjele skrbništva nad djetetom sukladno talijanskim zakonima.
Citiramo:
„ U Splitu se paralelno sa suđenjem u Italiji za otmicu, vodio postupak po Haškoj konvenciji za vraćanje djeteta u Italiju. “Općinski sud u Splitu je po kratkom postupku, pod velikim pritiskom Talijanskog konzulata na sve državne organe donio odluku da se dijete vrati u Italiju”, objašnjava Nina i dodaje kako se na tu odluku žalila.
Županijski sud vraća predmet na Općinski i određuje da se izvrše psihološka i psihijatrijska vještačenja nad oba roditelja i nad djetetom, jer se takva odluka ne može donijeti tek tako. “Sva vještačenja su bila u korist djeteta i mene”, rekla nam je Nina.
Općinski sud presudi u korist majke – a županijski sud, taj isti sudac Marijan Miletić, koji je tražio vještačenja – donosi odluku da se dijete vrati u Italiju jer je “Italija civilizirana zemlja u kojoj nema ratova, epidemija ni gladi”, stoji u odluci suda.
“Meni je odvjetnica tada savjetovala da se žalimo Vrhovnom sudu, a ja da se s djetetom sklonim što dalje”, nastavlja Nina koja je to i učinila. Odvela je dijete u Bosnu, misleći kako će to trajati nekoliko tjedana, eventualno mjeseci – no odužilo se na pune četiri godine.

I tako dalje, da ne navodimo sadržaj cijelog članka.

3. Uvažavajući sve potencijalne razloge i okolnosti koje su majku naveli na bijeg iz Italije, moramo napomenuti da roditelj u zaštiti djeteta treba potražiti pomoć nadležnih institucija koje će ga uputiti u pravni hodogram. Ako roditelj, radilo se o majci ili o ocu, postupa na svoju ruku, mimo zakona, a k tome ne prijavi zlostavljanje, ne pokrene brakorazvodnu parnicu i ne poduzme ništa kako bi pravno zaštitio sebe i dijete, onda onemogućava pravodobno dokazivanje nekompetentnog roditeljstva i brzo poduzimanje radnji sebi i djetetu u korist. Koliko god takvo ponašanje u nekim okolnostima bilo razumljivo, moramo razumjeti i to da ono otežava i rasvjetljavanje okolnosti na koje se roditelj žali. Kako će socijalni radnici rekonstruirati događaje iz Italije, ako nemaju saznanja da su oni tamo prijavljeni? U ovom postupku važno je naglasiti kako sud nalaže vještačenje koje se ne provodi u Centru, već ga provode ovlašteni sudski vještaci. Dodatna otegotna okolnost je činjenica da će uzimanje djeteta od drugog roditelja, bez pravomoćne sudske odluke o povjeravanju jednom od roditelja, može biti kvalificirano kao otmica.
4. Čim je majka došla u Split s djetetom, odmah je navodno prijavila svoju situaciju Centru za socijalnu skrb, ali Centar s druge strane nije imao, niti je mogao imati, uvida u dokaze. Stoga se nije moglo drugačije odlučiti već ovaj slučaj prepustiti nadležnim institucijama, a to su sudovi i policija. Centar se u tekstu ne navodi kao surješavatelj slučaja, ali se navodi kako do dana današnjeg nije „ispitao“ sina Nine Kuluz. U ovom postupku važno je naglasiti kako sud nalaže vještačenje koje se ne provodi u Centru, već ga provode ovlašteni sudski vještaci. Tada Centar, tijekom vještačenja i sudskog nije bio ni dužan razgovarati s djetetom, da se dodatno nen traumatizira.
Dijete ima sedam i pol godina, a majka je otišla od njegovog oca iz Italije početkom 2011. godine, kada je imalo godinu dana. Četiri godine je s djetetom bila u Bosni. Presuda Vrhovnog suda je donesena prije godinu dana. U sudskim postupcima davanje mišljenja traži sud, a ne roditelji.

5. U emisiji RTL Direkt urednika i voditelja Zorana Šprajca emitiranoj 19. lipnja 2017. godine slučajevi Nine Kuluz i Severine Kojić povezuju se, po razini propusta centara za socijalnu skrb, sa slučajem nedavne tragedije u Puli kada je dječaka Denisa Bašića ubila majka. Uz dužno poštovanje, radi se o skandaloznoj usporedbi. Pored toga, izrazito je novinarski neprofesionalno što nitko od predstavnika socijalnih radnika nije pozvan da kaže svoje mišljenje o ova dva slučaja. 20. lipnja najavljeno je gostovanje pravobraniteljice za djecu, opet bez predstavnika socijalnih radnika.

Iskreno žalimo zbog trauma koje proživljava gospođa Nina Kuluz i cijela obitelj, kao i zbog dosadašnje nemogućnosti da se slučaj riješi na razumniji način i na dobrobit djeteta. Pozivamo sve majke i očeve koji se nađu u sličnim situacijama da se s punim povjerenjem i na vrijeme obrate zaposlenicima centara za socijalnu skrb i zatraže sve potrebne informacije o mogućnostima institucionalne zaštite, a medije da ubuduće kontaktiraju Hrvatsku komoru socijalnih radnika koja otvoreno i jasno komunicira o svim problemima u sustavu socijalne skrbi.

Zamoljavamo vas još jednom da se naša reakcija objavi u cijelosti u idućoj emisiji RTL Direkta, kao i na RTL Vijestima.
S poštovanjem,
Povjerenstvo za odnose s javnošću
Hrvatske komore socijalnih radnika

PREDSJEDNIK:
mr.sc. Antun Ilijaš, dipl. socijalni radnikODGOVOR PREDSJEDNIKA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA NA DOPIS CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT


13. lipanj 2017. godine

Poštovane kolegice i kolege, Molimo da primite i uvažite isprike zbog kašnjenja u odgovoru na vašu kritiku na račun rada i aktivnosti Hrvatske komore socijalnih radnika.

Dopis smo primili 6. lipnja 2017. godine, usred tjedna koji je obilovao raznim aktivnostima povodom tragične smrti dječaka Denisa Pašića iz Pule, zbog čega nismo mogli temeljito proučiti vaše primjedbe i adekvatno odgovoriti.

Iako ne precizirate koje točno elemente „ovakvog načina funkcioniranja Komore“ ne podržavate, iz sadržaja cijelog dopisa zaključujemo da postoji bojazan da se Komora na neki način pridružila trendu degradacije i progona socijalnih radnika i struke socijalnog rada koji predvode mediji i nadležno ministarstvo. Također se čini da dojam progona proizlazi iz činjenice da je nadležno ministarstvo provelo upravni nadzor nad radom Centra za socijalnu skrb u Puli, s ciljem utvrđivanja odgovornosti zaposlenika i voditelja navedenog centra, te da bi progon mogao biti nastavljen provođenjem stručnog nadzora Komore, u skladu s njezinim javnim ovlastima.

Tim povodom, želimo vam skrenuti pažnju na nekoliko činjenica:

1. Interes medija za sve pokazatelje kvalitete javnog sektora smatramo normalnim i poželjnim, a u svakom slučaju neizbježnim. Na medijsko prejudiciranje individualne odgovornosti i traženje krivca u tragedijama poput ove, po našem se mišljenju može odgovoriti jedino pravovremenom, sadržajnom, otvorenom i proaktivnom komunikacijom s javnošću. Uviđajući potrebu za otvaranjem sadržajnih i učinkovitih komunikacijskih kanala za javnost, kolege i korisnike, Hrvatska komora socijalnih radnika oformila je poseban tim za odnose za javnošću koji se upravo bavi stvaranjem komunikacijske mreže između nadležnog ministarstva, Komore, centara, novinara i korisnika. Vjerujemo da će se time postići bolja informiranost specijaliziranih novinara o problemima socijalnog rada i krizama koje iz tih problema proizlaze, a time i veća razina svijesti o naravi i uvjetima obavljanja socijalnog rada u Hrvatskoj.
2. U potpunosti prihvaćamo vašu preporuku da aktivnosti Komore u tom smislu moraju biti kontinuirane, umjesto samo sporadične i reaktivne, na poticaj medijskih napisa.
3. Komora je u tom smislu započela dijalog s nadležnim ministarstvom o modelima rasterećenja rada socijalnih radnika i smanjenju pritisaka koji mogu dovesti do neželjenih incidenata i konflikta između raznih dionika u sustavu. Također, započeli smo zajednički projekt s kolegama iz Slovenske komore socijalnih radnika za edukaciju u odnosima s javnošću, kriznom komuniciranju i rješavanju „burn out“ sindroma u socijalnom radu.
4. U priopćenju koje smo objavili povodom ubojstva malodobnog Denisa Bašića najavili smo stručni nadzor nad radom Centra za socijalnu skrb u Puli, jer to spada u važan dio naših javnih ovlasti koje ne možemo i ne želimo izbjeći. U tom smo priopćenju, međutim, eksplicitno naveli da ćemo ispitati i organizacijski kontekst u kojemu kolegice i kolege centra u Puli obavljaju svoj posao, što znači da će socijalni radnici, ministarstvo, javnost i korisnici dobiti kompletnu sliku o tome što se dogodilo i što je sve moglo utjecati na takav ishod.
5. U svim javnim nastupima, uključivši nastup predsjednika Komore na nedavnoj tribini pod nazivom „Položaj i uloga socijalnih radnika u društvu“, uvijek smo isticali mnogobrojne objektivne prepreke za obavljanje socijalnog rada u skladu s najboljim standardima struke. Pozivamo sve socijalne radnike na javni dijalog o poteškoćama na koje nailaze, uz molbu da pritom imaju na umu da su njihove poteškoće ujedno i poteškoće korisnika socijalne države.
6. Razumijemo vašu primjedbu da vas ovakve situacije dodatno opterećuju, jer dijelimo istu sudbinu. Kriza je, nažalost, sastavni dio socijalnog rada, zdravstva i svih institucionalnih nosača javnih politika koje se bave teškim problemima poput bolesti, siromaštva, obiteljskim traumama, itd. Smatramo da rekonstrukcija bilo kojeg problema, ekscesa ili crne točke u sustavu može samo doprinijeti rasterećenju struke, pod uvjetom da takva rekonstrukcija iznjedri i prijedloge boljih rješenja organizacije rada.

U tom smislu, pozivamo vas da i dalje doprinosite razgovoru o svim problemima struke i mogućim rješenjima.

Srdačan pozdrav,

Predsjednik HKSR-a
mr. sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik


DOPIS CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT


06. lipanj 2017. godine

Poštovani,

tuga zbog tragično preminulog mldb. Denisa i suosjećanje prema članovima njegove obitelji osjećaji su koji su obilježili posljednje dane svih građana Republike Hrvatske, a tako i djelatnike Centra za socijalnu skrb u Splitu. Djelatnici imenovanog Centra su dana 2. lipnja 2017. godine održali sastanak za potrebe očitovanja o zaprimljenom pozivu za paljenjem svijeća. Ovim putem vam želimo skrenuti pozornost na važne okolnosti ovoga događaja, a koje se tiču pitanja odgovornosti i djelatnosti Komore u jačanju statusa svih članova Komore i struke socijalnog rada u društvu što jest zadaća ove organizacije i aktivnosti kojima bi se Komora primarno trebala baviti kada u javni diskurs dođu sljedeća pitanja.

U javnosti se pojavilo pitanje odgovornosti, odnosno „pronalaska krivca“ za navedeni događaj kada su se socijalni radnici, kao i u brojnim drugim slučajevima, bez prethodnog potpunog utvrđivanja činjenica, stručnog nadzora i svih zakonom propisanih postupaka radi utvrđivanja odgovornosti pronašli gotovo isključivim krivcima za tragični događaj, a od strane medija i visokih državnih dužnosnika (nadležna ministrica). Ovim je nastavljen dugogodišnji trend degradacije i progona socijalnih radnika i struke socijalnog rada kada mediji posreduju u stvaranju negativne slike istih, što otvara prostor za razvijanje netrpeljivosti. Povjerenje prema Centrima za socijalnu skrb je u tolikoj mjeri narušeno da govor mržnje putem društvenih i drugih internetskih mreža postaje općeprihvaćena realnost jer izostaju reakcije onih koji bi nas trebali zastupati u javnosti. Time naš svakodnevni rad biva otežanim jer raste broj nedobrovoljnih i često agresivnih korisnika, a naša sigurnost na poslu, uslijed izloženosti visokim stresorima je ugrožena. Sustav unutar kojeg radimo nije adekvatan niti je po mjeri čovjeka, te ne smije biti dodatno opterećen gore navedenim problemima.

Tražimo da se zauzmete za naša prava i zastupate vjerodostojnost socijalnih radnika i dignitet struke. Pod navedenim se u prvom redu misli na promociju socijalnog rada, i to ne samo u trenucima velikih tragedija poput ove, već kontinuirano, što smatramo primarnom zadaćom ove kao i svake druge Komore, u odnosu na navedeni poziv.

Ovakav način funkcioniranja Komore ne podržavamo jer to nije vaša primarna zadaća. Članovi smo iste organizacije i stoga očekujemo da javnosti pružite jasne i konkretne odgovore o nadležnostima Centara za socijalnu skrb kao i metodama koje su nam dostupne i kojima se služimo što svakako ne uključuje mogućnost predviđanja tragičnih ishoda iz „staklene kugle“.

Ovim putem apeliramo da se držite onoga zbog čega je Komora osnovana i da štitite interes struke, dostojanstvo socijalnih radnika, a što u svakom slučaju ne podrazumijeva automatsko preuzimanje krivnje za sva loša i tragična događanja u društvu. U protivnom smo spremni istupiti iz Komore i obustaviti plaćanje članarine. Ukoliko se ne slažete s našim traženjima, smatramo kako trebate odstupiti s čelnih pozicija i mjesto prepustiti drugim osobama koje su spremne zauzeti se za prava i dostojanstvo struke.

S poštovanjem,

socijalni radnici zaposleni u Centru za socijalnu skrb SplitPRIOPĆENJE ZA MEDIJE


02. lipanj 2017. godine

Na poziv Hrvatske komore socijalnih radnika(HKSR)danas se u svim ustanovama za socijalnu skrb u Hrvatskoj pale svijeće u čast tragično stradalog dječaka Denisa Bašića iz Pule. Akcijom “Svijeće za Denisa” socijalni radnici i ostali zaposlenici ustanova za socijalnu skrb još jednom izražavaju duboko žaljenje zbog strašnih posljedica obiteljskog nasilja u ovom i svim sličnim slučajevima.
Apeliramo na nadležne institucije, stručnjake i laike, susjede, prijatelje, članove obitelji ili poznanike, da ne ignoriraju znakove nasilja prema djeci i da iskažu hrabrost u prijavljivanju takvih znakova. Kratko, ali pravovremeno narušavanje vlastitog komfora, uistinu može spasiti nečiji život.

Socijalni radnici u Hrvatskoj su većinom preopterećeni i rade mimo svih propisanih normativa.

Stoga je pomoć čitavog društva u sprječavanju teških posljedica disfunkcionalnih obiteljskih odnosa, dobrodošla i nužna za minimalizaciju rizika od svih oblika nasilja.

HKSR posebno apelira na medije da se suzdrže od senzacionalizma u izvještavanju o tragediji u Puli. Vjerujemo da o ovakvim temama treba izvještavati uvažavajući javni, a ne komercijalni interes, te čuvajući dostojanstvo žrtve.

S poštovanjem,

Predsjednik HKSR
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik

https://www.pressreader.com/croatia/vecernji-list-hrvatska/20170605/281672549909002

http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/imam-25-godine-pretucena-sam-strasan-slucaj-iz-broda-u-kojem-je-umrlo-djetesce-rezultat-je-teskog-propusta-socijalnih-radnika/6175801/


PRIOPĆENJE ZA MEDIJE


31. svibanj 2017. godine

Hrvatska komora socijalnih radnika (HKSR) izražava duboko žaljenje povodom tragične smrti dječaka Denisa Pašića iz Pule i iskrenu sućut njegovoj obitelji.

Od prvih saznanja o događaju koji je uznemirio cijelu javnost, intenzivno pratimo reakcije medija, stručnih službi, a napose Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cijeneći brzinu kojom je nadležno ministarstvo provelo upravni nadzor nad radom Centra za socijalnu skrb u Puli, te sa svoje strane utvrdilo propuste u procjeni rizičnog ponašanja majke i poduzimanju mjera zaštite djeteta, najavljujemo dodatni angažman Komore na rasvjetljavanju ovog slučaja.

U skladu s javnim ovlastima koje definira Zakon o socijalnoj skrbi i Zakon o djelatnosti socijalnog rada, HKSR će provesti stručni nadzor nad radom nadležnih socijalnih radnika/ca, s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u ovom tragičnom slučaju, ali i eventualne funkcionalne manjkavosti konteksta u kojemu socijalni radnici/e obavljaju svoj posao.

Nakon provedbe stručnog nadzora, Hrvatska komora socijalnih radnika će javnost odmah upoznati s rezultatima nadzora.

S poštovanjem,

Predsjednik HKSR
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik

http://www.glasistre.hr/40ad174d-5f72-43e6-bf99-18e94e555c94

http://www.istarski.hr/node/42373-ministarstvo-brzo-utvrdilo-propuste-a-socijalni-radnici-ispitat-ce-kontekst

http://direktno.hr/domovina/komora-najavila-dodatan-angazman-oko-slucaja-ubojstva-malog-denisa-87441/

http://www.24sata.hr/news/komora-socijalnih-radnika-ce-istraziti-slucaj-ubijenog-denisa-526873


MEDIJSKE OBJAVE


https://lider.media/aktualno/biznis-i-politika/hrvatska/hrvatska-komora-socijalnih-radnika-prozivanjem-centara-za-socijalnu-skrb-nece-se-rijesiti-problem/

http://www.forum.tm/vijesti/socijalni-radnici-meta-za-odstrel-5408 

Priopćenje za medije: Hrvatska komora socijalnih radnika je pokrenula Tim za odnose s javnošću i medijima


Hrvatska komora socijalnih radnika, potaknuta potrebom suradnje s medijima, formirala je Tim za odnose s javnošću i medijima čiji je prvenstveni cilj upoznati javnost i medije sa pravima i uslugama za korisnike, kao i s trenutnim položajem socijalnih radnika u društvu, te proaktivno poticati nadležne strukture na promjene i kvalitetnu te pozitivnu suradnju s medijima.

U znak spomena na kolegu Jakova Kudrića, koji je smrtno stradao na svom radnom mjestu u Centru za socijalnu skrb Split 2000. godine, pokrenuli smo 2015. godine akciju “Svjetlo za Jakova”, koja je nastavljena i 2016. godine, s dodatnim ciljem da „osvijetli“ uvjete rada i nepostojanje pravne zaštite djelatnika u sustavu socijalne skrbi u obavljanju poslova u okviru njihovih ovlasti. Akciji se odazvalo oko 100 ustanova socijalne skrbi s više od 500 djelatnika koji su diljem Hrvatske 14. prosinca upalili svijeće na svojim radnim mjestima. Neposredno nakon provedene akcije dio medija je izvijestio javnost o događaju u Đurđevcu kad je djelatnica Centra za socijalnu skrb napadnuta i pretučena. Ovo nije jedinstven slučaj; posljednjih godina mediji su u više navrata izvještavali o sličnim situacijama. Potaknuti događajima te napadom na kolegicu, kao i dugotrajno neriješenim problemom nepostojanja adekvatne pravne zaštite u ovakvim slučajevima, zaposlenici centara za socijalnu skrb diljem Hrvatske obraćaju nam se otvorenim pismima u kojima javno daju podršku kolegama, kolegici iz Đurđevaca i svim dosadašnjim žrtvama napada. Pisma i dalje pristižu na adresu Hrvatske komore socijalnih radnika, kao i ostalih relevantnih institucija, a glavna im je tema rad na zakonskim pretpostavkama za priznavanjem statusa službene osobe.

Svaka konfliktna situacija korisnika i djelatnika u sustavu socijalne skrbi šteti i jednima i drugima. U otvorenim pismima djelatnici iznose vlastita iskustva u radu s korisnicima te konfliktne situacije u kojima se često nalaze, a smatraju da su razlozi prvenstveno pravno neregulirana zaštita, neadekvatni uvjeti rada, kroničan nedostatak djelatnika te senzacionalističko izvještavanje jednog dijela medija u delikatnim situacijama iz područja socijalnog rada.

Podsjećamo javnost kako su u socijalnoj državi upravo socijalni radnici jedan od poziva koji nosi temelje socijalne države i kako imaju važnu ulogu u izgradnji humanog društva, stoga ovim putem pozivamo medije na suradnju i zajedničko djelovanje za dobrobit građana. U skladu s time, jedna od vodećih aktivnosti novoformiranog Tima za odnose s javnošću i medijima HKSR, će kroz ovu godinu biti izvještavanje o preventivnim i proaktivnim djelatnostima iz područja socijalne skrbi s posebnim naglaskom na potrebu održavanja zajedničkog stručnog skupa predstavnika medija i socijalne skrbi.

U ime Tima za odnose s javnošću i medijima HSKR:

Nela Pamuković, diplomirani socijalni radnik

Josipa Crnoja Bartolić, univ.spec.act.soc.


HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH RADNIKA:

Antun Ilijaš, predsjednik, diplomirani socijalni radnik


http://direktno.hr/en/2014/domovina/72296/Hrvatska-komora-socijalnih-radnika-pokre%C4%87e-akcije-za-bolji-imid%C5%BE.htm

http://szdssh.hr/2017/01/04/hrvatska-komora-socijalnih-radnika-pokrece-akcije-bolji-imidz/


Otvoreno pismo Hrvatske Komore socijalnih radnika


Uslijed aktualnih događaja koji se proteklih nekoliko dana zbivaju u Centru za socijalnu skrb Zadar i istovremenog medijskog praćenja navedenih situacija, ovim pismom želimo ukazati na važnost izvještavanja medija u skladu sa profesionalnim i etičkim načelima prvenstveno radi zaštite dobrobiti i prava djece, uvažavanja interesa građana, te zaštite digniteta struke socijalnog rada.

Ne želimo ni na koji način umanjiti važnost medija ni pravo informiranja javnosti, kao i ukazivanje na propuste nadležnih institucija, no ovakav način izvještavanja kojem smo izloženi ozbiljno ugrožava ne samo socijalne radnike već i obitelji o kojima se izvještava, a osobito djecu.

U skladu s Ustavom Republike Hrvatsker i Obiteljskim zakonom prvenstveno je pravo roditelja da skrbe o djetetu, a dužnosti Centra za socijalnu skrb da im pruža pomoć u slučaju potrebe prema načelima razmjerne i najblaže intervencije u obiteljski život .

Postupanje Centra za socijalnu skrb temelji se prije svega na sveobuhvatnoj obiteljskoj procjeni tima stručnjaka kojeg čine socijalni radnik, psiholog i pravnik, a koji svaki iz aspekta svoje profesije procjenjuje roditeljske kompetencije i rizike, te po potrebi predlažu mjere obiteljsko-pravne zaštite.

Oduzimanje roditeljima prava na stanovanje s djetetom predlaže se tek kada su iscrpljene sve druge mogućnosti i nakon što su se sve druge mjere i intervencije pokazale kao neučinkovite i nesvrsishodne, odnosno kada stručni tim procjeni da je unatoč svim poduzetim mjerama ozbiljno ugrožena dječja dobrobit, sigurnost, život, zdravlje i psihofizički razvoj.

U ovakvim situacijama konačnu odluku uvijek donosi sud, a temelji se na vrlo transparentnim dokazima prikupljenim temeljem sveobuhvatne procjene, rada s obitelji, jačanja roditeljskih kompetencija, poduzimanja različitih mjera obiteljsko-pravne zaštite s ciljem uklanjanja rizika, te u suradnji s ostalim stručnjacima koji se bave zaštitom dječje dobrobiti, a svaka mjera se sukladno Obiteljskom zakonu preispituje promjenom okolnosti, odnosno stvaranjem uvjeta za povrat djeteta u primarnu obitelj od strane roditelja.

Obzirom da je Centar za socijalnu skrb sukladno Konvenciji o pravima djeteta, zakonu i Etičkom kodeksu socijalnih radnika dužan štititi privatnost, a time i prava i interese djece i svih korisnika, ograničeni smo, odnosno onemogućeni u davanju relevantnih informacija u konkretnim slučajevima koji se iznose u medijima.

Iznošenjem osobnih podataka o djeci i njihovim roditeljima te izlažući ih u javnosti mediji dodatno traumatiziraju i viktimiziraju djecu i ugrožavaju njihova prava.

Interesi djece se štite kada se, u skladu s profesionalnim načelima, primjenjujući Etički kodeks novinarstva istinito izvještava, odnosno upozorava na nepravilnosti u radu institucija, zagovara pozitivne promjene i zalaže se za dosljednu primjenu zakona i preuzimanja odgovornosti nadležnih u slučajevima gdje su napravljeni propusti.

Novinarska sloboda javnog izražavanja ne bi smjela ugrožavati ljudska prava, stvarati atmosferu straha, pozivati na nasilje i netoleranciju.

Na taj način umjesto pozitivnog korektiva koji upozorava na nepravilnosti i potiče različite institucije na poboljšanje kvalitete postupanja, narušava se ugled profesije socijalnog rada kojim se stvara nepovjerenje čime se u znatnoj mjeri otežava i onemogućava socijalne radnike u obavljanju svakodnevnog posla s najranjivijim socijalnim skupinama, a socijalni radnici u Republici Hrvatskoj i članovi njihovih obitelji izloženi su visokom riziku od nasilja, različitim prijetnjama, pa i prijetnjama smrću.

Obzirom da je ovo samo jedan od niza slučajeva u kojima mediji čine štetu i socijalnim radnicima i njihovim korisnicima, te umjesto zaštite i zagovaranja njihovih prava potiču netoleranciju i nepovjerenje i izlažu nas riziku od nasilja, apeliramo ovim putem na novinare da se u svom radu vode profesionalnim i etičkim načelima i pozivamo na zajedničku suradnju.

S poštovanjem,

Hrvatska komora socijalnih radnika.PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.NOVOSTI

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA